Đề thi học kì I môn Hóa lớp 10 cơ bản dành cho các lớp D (Đề 03) - THPT Chu Văn An (2012 - 2013)

Đề thi học kì I môn Hóa học lớp 10

Nhằm giúp các bạn chuẩn bị thật tốt kiến thức để làm bài thi đạt hiệu quả cao, Vndoc.com xin giới thiệu: Đề thi học kì I môn Hóa lớp 10 cơ bản dành cho các lớp D (Đề 03) - THPT Chu Văn An (2012 - 2013). Đề kiểm tra học kì 1 lớp 10 môn Hóa có đáp án đi kèm sẽ giúp các bạn luyện tập và củng cố kiến thức hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng tham khảo.

17 bộ đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 10

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 10 năm học 2015 - 2016 trường THPT C Nghĩa Hưng, Nam Định

Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 10 trường THPT Lê Hồng Phong, Đăk Lăk năm học 2015 - 2016

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN

(Đề thi số 03)
ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2012- 2013
Môn: Hoá học lớp 10 Cơ bản

Dành cho các lớp D, chuyên xã hội, Anh, Pháp, Nhật

Buổi thi: Chiều ngày 22/12/2012
Thời gian: 60 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu 1: (1 điểm)

Ion X- có cấu hình electron là 1s22s22p6. Trong ion X- số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 9. Viết kí hiệu nguyên tử của nguyên tố X.

Câu 2: (2 điểm)

R là nguyên tố nhóm A, công thức hợp chất khí của R với hiđro là RH3. Trong hợp chất oxit cao nhất của R, oxi chiếm 56,34% về khối lượng.

a. Xác định tên của R.

b. Viết công thức electron, công thức cấu tạo phân tử hợp chất của R với hiđro.

Câu 3: (2 điểm)

Nguyên tố X thuộc chu kì 3 nhóm IA, nguyên tố Y thuộc chu kì 3 nhóm VIIA.

a. Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố X và Y.

b. Viết sơ đồ hình thành liên kết trong phân tử tạo bởi hai nguyên tố X và Y.

Câu 4: (3 điểm)

Cân bằng các phản ứng oxi hóa- khử sau bằng phương pháp thăng bằng electron và cho biết chất oxi hóa, chất khử, sự oxi hóa, sự khử ở mỗi phản ứng:

a. Mg + H2SO4 -> MgSO4 + S + H2O

b. NH3 + CuO -> Cu + N2 + H2O

Câu 5: (2 điểm)

Cho 10,2 gam oxit của kim loại R thuộc nhóm IIIA tác dụng vừa đủ với 600 ml dung dịch HCl 1M (D = 1,12 g/ml), sau phản ứng thu được dung dịch X.

a. Xác định công thức phân tử của oxit đã cho.

b. Tính nồng độ phần trăm của chất tan trong dung dịch X.

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; Be = 9; B = 11; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Al = 27; Si = 28; P = 31; Cl = 35,5; Ca = 40; Ga = 70; Ba = 137.

Đáp án đề thi học kì I môn Hóa học lớp 10

Câu 1: (1 điểm)

X: 1s22s22p5, ZX = 9; N = 9 +10 - 9 = 10

A = N + Z = 9 + 10 = 19; 919X

Câu 2: (2 điểm)

a. Từ hợp chất khí với H: RH3 → R thuộc nhóm VA

CT oxit cao nhất R2O5

Lập phương trình tính % khối lượng O

16 x 5 / (R x 2 + 16 x 5) = 0,5643

MR = 31 → R là P photpho

b. Viết đúng CT e.

Viết đúng CTCT.

Câu 3: (2 điểm)

a. X: 1s22s22p63s1; Y: 1s22s22p63s23p5

b. Viết đúng sơ đồ hình thành lk ion trong hợp chất XY

Câu 4: (3 điểm)

Viết đúng các quá trình oxi hóa - khử

Xác định đúng chất khử, chất oxi hóa

Cân bằng đúng

Câu 5: (2 điểm)

a. Viết đúng phương trình phản ứng:

R2O3 + 6HCl → 2RCl3 + 3H2O (1)

0,1 mol 0,6mol 0,2mol

- Tính đúng số mol các chất:

M(R2O3) = 10,2/0,1 = 102 = 2MR + 16 x 3 → MR = 27 (Al)

b. mdd (HCl) = 1,12 x 600 = 672g

m dd (X) = mdd(HCl) + m oxit

→ mdd (X) = 672 + 10,2 = 682,2 g

C% AlCl3 = 0,2 x 133,5 / 682,2 = 3,91%

Đánh giá bài viết
18 20.109
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 10 Xem thêm