Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 5 trường Tiểu học Đoàn Thị Nghiệp, Tiền Giang năm học 2015 - 2016 có file nghe và đáp án

Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 5 MỚI NHẤT có file nghe và đáp án

Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 5 trường Tiểu học Đoàn Thị Nghiệp, Tiền Giang năm học 2015 - 2016 có file nghe và đáp án là tài liệu ôn thi học kỳ 1 MỚI NHẤT dành cho các em học sinh luyện tập trước khi bước vào kỳ thi. Sau đây mời các em học sinh tham khảo.

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 5 theo giáo trình Let's go

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 5 trường tiểu học Kim An, Hà Nội năm 2014 - 2015

Đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 5 trường Tiểu học Nhật Quang, Hưng Yên năm học 2015 - 2016 có file nghe và đáp án

Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 5

Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 5

Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 5

Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 5

ANSWER KEYS

A/ PART I: Listening (5pts)

I. Listen and match (1pt)

1. b; 2. a; 3. e; 4. c; 5. d

II. Listen and circle (1pt)

1. a; 2. b; 3. b; 4. a; 5. c

III. Listen and number (1pt)

a. 4; b. 2; c. 5; d. 1; e. 3.

IV. Listen and tick (1pt)

1. a; 2. a; 3. c; 4. b; 5. c

V. Listen and complete (1pt)

(2) sandcastle; (3) afternoon; (4) windmill; (5) cruise.

B/ PART I: Reading (1,5pts)

I. Tick Yes or No:

1. Yes; 2. No; 3. Yes.

II. Read the passage again and answer the questions:

1. It's Monday.

2. He went swimming with his father.

3. No, he didn't/ did not.

C/ PART III: Writing (1.5pts)

I. Look at the picture and the letters. Write the words as example:

1. Dragon Ball; 2. tiger; 3. clock.

II. Complete sentences:

1. Starfruit; 2. chess; 3. watched.

******************The end******************

Đánh giá bài viết
23 11.048
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm