Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 12 năm học 2017 - 2018, trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc

VnDoc xin giới thiệu tới các em học sinh tài liệu: Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 12 năm học 2017 - 2018, trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc, bộ tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án sẽ là nguồn thông tin hữu ích dành cho các bạn học sinh tham khảo để rèn luyện giải bài tập Toán lớp 12 một cách hiệu quả. Mời thầy cô và các bạn học sinh tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 12

Chi tiết đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 12

Câu 1: Tìm m lớn nhất để hàm số y = 1/3x3 - mx2 + (4m - 3)x + 2017 đồng biến trên R?

A. m = 1.

B. m = 2.

C. m = 0.

D. m = 3.

Câu 2: Biết đồ thị hàm số y = x3 - 2x2 + ax + b có điểm cực trị là A (1;3). Khi đó giá trị của 4a - b bằng:

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 1.

Câu 3: Giá trị của m để phương trình x3 + 3x2 - 9x + m = 0 có 3 nghiệm phân biệt là:

A. m ≠ 0

B. -27 < m < 5

C. -5 < m < 27

D. -5 ≤ m ≤ 27

Câu 4: Tổng bình phương các nghiệm của phương trình 53x-2 = (1/5)-x2 bằng:

A. 0

B. 5

C. 2

D. 3

Câu 5: Tìm tất cả các giá trị của m để đồ thị hàm số y = x4 + 2mx2 - 2m + 1 đi qua điểm N (-2;0).

A. 3/2

B. 17/6

C. - 17/6

D. 5

Câu 6: Người ta gọt một khối lập phương gỗ để lấy khối tám mặt đều nội tiếp nó (tức là khối có các đỉnh là các tâm của các mặt khối lập phương). Biết các cạnh của khối lập phương bằng a. Hãy tính thể tích của khối tám mặt đều đó:

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 12

A. a3/4

B. a3/6

C. a3/12

D. a3/8

Câu 7: Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào trong các hàm số dưới đây?

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 12

A. y = x4 - 8x2 +1

B. y = -x4 + 8x2 +1

C. y = -x3 + 3x2 +1

C. y = x3 - 3x2 +1

Câu 8: Giá trị nhỏ nhất của hàm số y = ex (x2 - x -1) trên đoạn [0;2] là:

A. -e

B. -1

C. -2e

D. e2

Câu 9: Cho hàm số y\ =\sqrt{1-x^2}. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Hàm số đã cho đồng biến trên [0;1]

C. Hàm số đã cho nghịch biến trên (0;1)

B. Hàm số đã cho đồng biến trên (0;1)

D. Hàm số đã cho nghịch biến trên (-1;0)

Câu 10: Cho log12 27 = a. Hãy biểu diễn log6 24 theo a.

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 12

------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 12 năm học 2017 - 2018, trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Đề thi học kì 1 lớp 12, Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 395
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 1 lớp 12 Xem thêm