Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Toán lớp 12 năm học 2017 - 2018

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Toán lớp 12

Các bạn học sinh thân mến! Để giúp các bạn học tốt hơn môn Toán lớp 12, VnDoc.com xin giới thiệu bộ tài liệu: Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Toán lớp 12 năm học 2017 - 2018, tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án chắc chắn sẽ giúp các bạn học sinh rèn luyện cách giải bài tập Toán 12 một cách hiệu quả.

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Toán lớp 12 năm học 2017 - 2018

Câu 1. Cho hàm số y\ =\ \frac{1}{3}x^3-\frac{1}{2}x^2+4. Mệnh đề nào dưới đây là đúng?

A. Hàm số đồng biến trên R

B. Hàm số đồng biến trên khoảng (0;1)

C. Hàm số đồng biến trên các khoảng (-oo;0) và (1;+00)

D. Hàm số nghịch biến trên khoảng (-oo;0) và đồng biến trên khoảng (1;+00)

Câu 2. Cho hàm số y\ =\ \sqrt{2x-x^2}. Mệnh đề nào dưới đây sai?

A. Hàm số đồng biến trên khoảng (-oo;1) và nghịch biến trên khoảng (1;+oo)

B. Hàm số đồng biến trên khoảng (0;1) và nghịch biến trên khoảng (1;2)

C. Hàm số luôn nhận giá trị không âm với mọi thuộc tập xác định.

D. Hàm số có đúng một cực trị.

Câu 3. Tìm các giá trị thực của tham số m để hàm số đồng biến trên R

A. m ≤ 0

B. m = 0

C. m3 ≥ 0

D. m < 0

Câu 4. Cho hàm số y = -1/4x4 + 1/2 x2 - 3. Mệnh đề nào dưới đây là đúng?

A. Hàm số đạt cực tiểu tại x = 0

B. Hàm số đạt cực tiểu tại x = 1

C. Hàm số đạt cực đại tại x = 0

D. Hàm số đạt cực tiểu tại x = -3

Câu 5. Tìm các giá trị thực của tham số y m để hàm số y = x4 + 2mx2 + 1 có ba điểm cực trị.

A. m > 0.

B. m < 0.

C. m ≥ 0.

D. m ≤ 0.

Câu 6. Hàm số y = -1/3x3 + x4 - 5x - 17. Có hai điểm cực trị . Tính tổng S\ =\ x_1^2+x_2^2-3x_1^2

A. S = 49

B. S = 69

C. S = 79

D. S = 39.

Câu 7. Tìm giá trị lớn nhất M và giá trị nhỏ nhất m của hàm số trên đoạn [-1;4].

A. M = 51, m = -3.

B. M = 1, m = – 1.

C. M = 51, m = – 1.

D. M = 51, m = 1.

Câu 8. Tìm giá trị nhỏ nhất m của hàm số y = ex2

A. m = 1.

B. m = – 1.

C. m = e.

D. m = 0.

------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Toán lớp 12 năm học 2017 - 2018. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Đề thi học kì 1 lớp 12, Giải bài tập Vật lý lớp 12 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 1.066
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 12 Xem thêm