Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 12 tỉnh Quảng Nam có đáp án

Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 12 tỉnh Quảng Nam

Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 12 tỉnh Quảng Nam có đáp án được VnDoc.com đăng tải với mục đích giúp các bạn ôn thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 12 hiệu quả. Đề thi có đáp án giúp các bạn tra cứu thuận tiện. Mời các bạn tham khảo.

ECTION I: LISTENING (3 points)

HƯỚNG DẪN PHẦN THI NGHE HIỂU

  • Bài thi nghe gồm 3 phần, mỗi phần được nghe 2 lần. Mở đầu và kết thúc phần thi Nghe có tín hiệu nhạc.
  • Mọi hướng dẫn cho thí sinh ( bằng Tiếng Anh) đã có trong bài Nghe.

PART 1: Questions 1-6

● Look at the six sentences for this part.

● You will hear a conversation between a teenage girl called Anna and her father about a party.

● Decide if each sentence is correct or incorrect. If it is correct, put a tick (√) in the box under A for YES. If it is incorrect, put a tick (√) in the box under B for NO.

Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 12 tỉnh Quảng Nam có đáp án

PART 2: Questions 1-6

You will hear a news reporter called Angela Bond, talking on the radio about her job. For each question, put a tick (√) in the correct box.

Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 12 tỉnh Quảng Nam có đáp án

Đánh giá bài viết
7 37.642
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh phổ thông Xem thêm