Đề thi KSCL đầu năm lớp 8 môn Toán Phòng GD&ĐT TP Ninh Bình năm học 2018 - 2019

VnDoc.com
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ NINH BÌNH
______________________
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
NĂM HỌC 2018-2019. MÔN TOÁN 8
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)
(Đề gồm 08 câu, 01 trang)
Phần I – Trắc nghiệm (2,0 điểm)
Hãy viết chữ cái in hoa đứng trước phương án đúng trong mỗi câu sau vào bài làm.
Câu 1: Kết quả của phép nhân x.(x+3) là :
A. x
2
+ 3x. B. x
2
+ 3. C. 3x + 3. D. 3x
2
.
Câu 2: Kết quả của phép nhân 3xy.(4x
2
- y) là :
A. 12x
3
y - y. B. 12x
3
y -xy
2
. C.12x
3
y +3xy
2
. D. 12x
3
y - 3xy
2
.
Câu 3: Cho y = f(x) = (2x+3)(3x-4) thì giá trị của f(
1
2
) là:
A. -10. B. - 2. C. - C
25
4
. D. Kết quả khác.
Câu 4: Trong mặt phẳng, khẳng định nào sau đây là đúng:
A
. Tứ giác có 4 góc tù.
B
. Tứ giác có 4 góc vuông.
C
. Tứ giác có 4 góc nhọn.
D
. Tứ giác có 2 góc nhọn và 2 góc vuông.
Phần II – Tự luận (8,0 điểm)
Câu 5 (2,5 điểm)
1) Cho đơn thức
2 4 3 3 5 4
3 8
A - x y z x y z
4 3
. Thu gọn đơn thức A. Xác định phần hệ số
và tìm bậc của đơn thức thu gọn.
2) Cho biểu thức
2
B =3x y-xy + 6
. Tính giá trị của B tại
Câu 6 (2,0 điểm)
1) Cho hai đa thức:
4 3 2
M x =3x -2x + x +4x -5
3 2
N x = 2x + x -4x -5
.
a) Tính
M(x)+ N(x)
.
b) Tìm đa thức P(x) biết: P(x) + N(x) = M(x).
2) Tìm nghiệm của các đa thức sau: a)
x-2
. b)
2 2
(x +2)(x -9)
.
Câu 7 (3,0 điểm) Cho
ΔABC
cân tại A. Tia phân giác của
ABC
cắt AC tại D, tia phân giác của
ACB
cắt AB tại E. Chứng minh rằng:
a)
ΔABD
=
ΔACE
.
b)
DE//BC
.
c)
BE= ED= DC
.
.Câu 8 (0,5 điểm)
Cho 20 điểm phân biệt trong mặt phẳng, trong đó n điểm thẳng hàng. Cứ qua 2 điểm
trong 20 điểm đã cho, ta vẽ một đường thẳng. Tìm n, nếu vẽ được tất cả là 170 đường thẳng.
-----Hết-----
Thí sinh không sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh:............................................Số báo danh:.........................................................
VnDoc.com
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ NINH BÌNH
______________________
HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
Năm học 2018 - 2019. MÔN TOÁN 8
(Hướng dẫn chấm gồm 02 trang)
I. Hướng dẫn chung:
- Dưới đây chỉ là hướng dẫn tóm tắt của một cách giải.
- Bài làm của học sinh phải chi tiết, lập luận chặt chẽ, tính toán chính xác mới được
điểm tối đa.
- Bài làm của học sinh đúng đến đâu cho điểm tới đó.
- Nếu học sinh cách giải khác hoặc vấn đề phát sinh thì tổ chấm trao đổi
thống nhất cho điểm nhưng không vượt quá số điểm dành cho câu hoặc phần đó.
II. Hướng dẫn chấm và biểu điểm:
Câu Đáp án Điểm
Phần I – Trắc nghiệm (2,0 điểm). Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm.
1.
A 2. D 3. A 4. B
Phần II – Tự luận (8,0 điểm)
5
(2,5
điểm)
1)
2 4 3 3 5 4 5 9 7
3 8
A - x y z x y z 2x y z
4 3
0,50
Hệ số của A là: -2 0,25
Bậc của A là : 5 + 9 + 7 = 21 0,5
2) Ta có:
1
1
1
y
y
y
0,25
Thay x = 2; y = 1 vào biểu thức
2
3 6B x y xy
ta được:
2
3.2 .1 2.1 6 16
B
0,5
Thay x = 2; y = -1 vào biểu thức
2
3 6B x y xy
được:
2
3.2 .( 1) 2.( 1) 6 4
B
0,5
6
(2,0
điểm)
1) (1,0 điểm)
a)Từ
4 3 2
M x =3x -2x + x + 4x -5
;
3 2
N x = 2x + x -4x -5
nên
M(x)+ N(x)
=
4 2
=3x + 2x -10
0,5
b)Từ: P(x) + N(x) = M(x)
4 3
P x =M x -N x =3x -4x +8x
0,5
2) (1,0 điểm)
a)Tìm dược nghiệm của đa thức x-2 là x=2 0,5
b)Tìm được nghiệm của đa thức
2 2
(x +2)(x -9)
x = 3
0,5
VnDoc.com
7
(3,0
điểm)
Vẽ hình đúng để làm được ý a: 0,25 điểm
2
2
1
1
1
1
E
D
B
C
A
0,25
1)
ABC
cân tại
A
;
AB AC ABC ACB
0,25
BD phân giác của
1
1
ABC (gt) B ABC
2
; CE phân giác của
1
1
ACB (gt) C ACB
2
. Do đó
1
1
B C
0,25
ABD
ACE
có:
1
1
B C
(chứng minh trên)
AB AC
(chứng minh trên)
A
là góc chung
0,25
Do đó
ABD
=
ACE
(g.c.g)
0,25
2)
ABD
=
ACE
(g.c.g)
AD AE
(hai cạnh tương ứng)
0,25
ADE
cân tại
A
0
1
180 A
E
2
0,25
ABC
cân tại
A
0
180 A
ABC
2
0,25
Do đó
1
E ABC DE / /BC
(hai góc đồng vị bằng nhau)
0,25
3)Ta có
DE / /BC
(chứng minh trên)
2 2
B D
( hai góc so le trong)
1 2
B B
(gt) nên
1
2
B D
EBD
cân tại E
EB ED
0,25
Chứng minh tương tự ta cũng có
DC ED
0,25
Do đó
BE ED DC
(đpcm)
0,25
8
(0,5
điểm)
Nếu trong 20 điểm, không 3 điểm nào thẳng hàng thì số đường thẳng vẽ
được là:
19.20
190
2
. Trong n điểm, nếu không 3 điểm nào thẳng hàng thì số
đường thẳng vẽ được là:
n(n 1)
2
. Thực tế, qua n điểm y ta chỉ vẽ được 1
đường thẳng nên tổng số đường thẳng vẽ được là:
n(n 1)
190 1
2
0,25
Theo đề bài ta có:
n(n 1)
190 1 170
2
. Tìm được n = 7
0,25

Đề thi KSCL đầu năm môn Toán lớp 8 Phòng GD&ĐT TP Ninh Bình năm học 2018 - 2019

Đề thi KSCL đầu năm lớp 8 môn Toán Phòng GD&ĐT TP Ninh Bình năm học 2018 - 2019. Tài liệu giúp các bạn học sinh củng cố lại phần kiến thức đã học và kỹ năng giải đề thi, biết cách phân bổ thời gian làm bài sao cho hợp lý. Mời các bạn cùng tham khảo

............................................

Ngoài Đề thi KSCL đầu năm lớp 8 môn Toán Phòng GD&ĐT TP Ninh Bình năm học 2018 - 2019. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 8, đề thi học kì 2 lớp 8 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì lớp 8 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
19 1.695
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 Xem thêm