Đề thi KSCL đầu năm lớp 8 môn Toán trường THCS An Ninh, Bình Lục

VnDoc.com
Trang1/2 - Mã đề 038
PHÒNG GD & ĐT BÌNH LỤC
TRƯỜNG THCS AN NINH
( Đề có 2 trang )
KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM NĂM HỌC
2017 - 2018
MÔN TOÁN – 8
Thời gian làm bài : 60 Phút
PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Đa thức P(x) = -xP
2
P+3x+4 có nghiệm là :
A. 1 B. 2 C. 4 D. 0
Câu 2: Tìm x, biết:
8 21
..
11 5 4
x
=
A.
11
80
x =
B.
2
75
x
=
C.
15
80
x =
D.
11
90
x =
Câu 3: Cho ABC vuông tại A có AB = 5cm ; AC = 8cm , độ dài cạnh BC là
A.
89
cm B.
cm C. 10cm
Câu 4: Kết quả của phép tính (-0,15):
20
3
là :
A. -1 B.
20
9
C. -
20
9
D. 1
Câu 5: Tìm x nếu :│0,1-x│= 2,1
A. x = -2,2 B. x = -2
C. x = -2,2 hay x = 2 D. x = -2 hay x = 2,2
Câu 6: Giá trị x trong phép tính 0,25+x = -
4
3
A. 1 B.
2
1
C. -
2
1
D. -1
Câu 7: ABC có góc A = 80P
0
P , các tia phân giác của góc B và góc C cắt nhau tại I . Góc BIC có số đo là :
A. 120P
0
P B. 80P
0
P C. 100P
0
P D. 130P
0
Câu 8: Cho y = f(x) = -2x+5 giá trị của f(
2
7
)là
A. -9 B. -1 C. -
2
7
D. -2
Câu 9: Ba cạnh của tam giác tỉ lệ với 3:4:5 và chu vi tam giác là 60cm .Vậy độ dài 3 cạnh của tam giác lần
lượt là :
A. 9cm ,22cm , 29cm B. 14cm ,18cm , 28cm
C. 16 cm ,18cm , 26cm D. 15cm , 20cm ,25cm
Câu 10: Kết quả của phép tính (
5
3
).
16
33
:
4
11
A. -
5
4
B.
55
44
C.
5
4
D. -
55
44
PHẦN TỰ LUẬN
Câu 11: (2 điểm)Cho tam giác ABC vuông tại A ( AB > AC) . Tia phân giác góc B cắt AC ở D. Kẻ DH
vuông góc với BC. Trên tia AC lấy điểm E sao cho AE = AB . Đường thẳng vuông góc với AE tại E cắt tia
DH ở K . Chứng minh rằng :
a) BA = BH
b)
0
45DBK =
Mã đề 038
VnDoc.com
Trang2/2 - Mã đề 038
Câu 12: (2điểm) Cho hai đa thức:
23
322
M 2x y 5x 4xy x 1
N 2x 2x y x 4xy


a, Tính tổng M+N.
b, x=0 có phải là nghiệm của đa thức M+N hay không?vì sao
Câu 13: (1điểm) Tính SR
1
R = 1 + 2 + 2P
2
P + 2P
3
P + … + 2P
63
------ HẾT ------
VnDoc.com
Trang1/2 - Mã đề 129
PHÒNG GD & ĐT BÌNH LỤC
TRƯỜNG THCS AN NINH
( Đề có 2 trang )
KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂMNĂM HỌC
2017 - 2018
MÔN TOÁN – 8
Thời gian làm bài : 60 Phút
PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Cho y = f(x) = -2x+5 giá trị của f(
2
7
)là
A. -2 B. -
2
7
C. -1 D. -9
Câu 2: Ba cạnh của tam giác tỉ lệ với 3:4:5 và chu vi tam giác là 60cm .Vậy độ dài 3 cạnh của tam
giác lần lượt là :
A. 16 cm ,18cm , 26cm B. 9cm ,22cm , 29cm
C. 15cm , 20cm ,25cm D. 14cm ,18cm , 28cm
Câu 3: Tìm x, biết:
8 21
..
11 5 4
x
=
A.
11
80
x =
B.
11
90
x =
C.
15
80
x =
D.
2
75
x =
Câu 4: Kết quả của phép tính (
5
3
).
16
33
:
4
11
A.
5
4
B. -
5
4
C.
55
44
D. -
55
44
Câu 5: Tìm x nếu :│0,1-x│= 2,1
A. x = -2 B. x = -2,2 hay x = 2
C. x = -2 hay x = 2,2 D. x = -2,2
Câu 6: Giá trị x trong phép tính 0,25+x = -
4
3
A.
2
1
B. 1 C. -1 D. -
2
1
Câu 7: ABC có góc A = 80
P
0
P , các tia phân giác của góc B và góc C cắt nhau tại I . Góc BIC có số
đo là :
A. 130P
0
P B. 100P
0
P C. 120P
0
P D. 80P
0
P
Câu 8: Kết quả của phép tính (-0,15):
20
3
là :
A. -
20
9
B. -1 C. 1 D.
20
9
Câu 9: Cho ABC vuông tại A có AB = 5cm ; AC = 8cm , độ dài cạnh BC là
A.
cm B.
89
cm C. 10cm
Câu 10: Đa thức P(x) = -x
P
2
P+3x+4 có nghiệm là :
A. 4 B. 0 C. 1 D. 2
PHẦN TỰ LUẬN
Câu 11: (2 điểm)Cho tam giác ABC vuông tại A ( AB > AC) . Tia phân giác góc B cắt AC ở D. Kẻ
DH vuông góc với BC. Trên tia AC lấy điểm E sao cho AE = AB . Đường thẳng vuông góc với AE
tại E cắt tia DH ở K . Chứng minh rằng :
a) BA = BH
Mã đề 129

Đề thi KSCL đầu năm môn Toán lớp 8 trường THCS An Ninh, Bình Lục

Đề thi KSCL đầu năm lớp 8 môn Toán trường THCS An Ninh, Bình Lục. Đề thi gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm, 3 câu hỏi tự luận với thời gian 60 phút kèm lời giải chi tiết. Mời các bạn cùng tham khảo

............................................

Ngoài Đề thi KSCL đầu năm lớp 8 môn Toán trường THCS An Ninh, Bình Lục. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 8, đề thi học kì 2 lớp 8 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì lớp 8 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
2 364
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 Xem thêm