Đề thi thử Quốc gia năm 2015 môn Lịch Sử trường THPT Cẩm Giàng 2, Hải Dương

Đề thi thử Quốc gia năm 2015 môn Lịch Sử trường THPT Cẩm Giàng 2, Hải Dương có đáp án kèm theo là tài liệu tham khảo hữu ích, giúp các bạn học sinh lớp 12 thử sức trước kì thi THPT Quốc gia 2015, ôn thi tốt nghiệp môn sử, luyện thi đại học khối C. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi thử Quốc gia lần 2 năm 2015 môn Địa lý trường THPT Cẩm Giàng 2, Hải Dương

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch Sử

SỞ GD & ĐT HẢI DƯƠNG
TRƯỜNG THPT CẨM GIÀNG II
-----------*&*------------

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA
NĂM HỌC: 2014 - 2015
Môn: Lịch sử
(Thời gian làm bài: 180 phút)

Câu 1: (3.0 điểm)

Nêu những nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay. Nội dung nào đã chi phối nền chính trị thế giới và các quan hệ quốc tế trong phần lớn thời gian nửa sau thế kỉ XX?

Câu 2: (3.0 điểm)

Từ năm 1920 đến năm 1930, Nguyễn Ái Quốc có vai trò như thế nào đối với cách mạng Việt Nam? Hãy chỉ ra tính đúng đắn, sáng tạo trong Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Câu 3: (2.0 điểm)

Từ năm 1919 đến năm 2000, lịch sử Việt Nam đã trải qua những thời kì nào? Khái quát nội dung chính của thời kì lịch sử mà quân và dân ta đã đập tan tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương của thực dân Pháp.

Câu 4: (2.0 điểm)

Đảng ta đã căn cứ vào điều kiện lịch sử và thời cơ như thế nào để đề ra kế hoạch giải phóng miền Nam? Nội dung của kế hoạch đó.

Đánh giá bài viết
1 471
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi đại học khối C Xem thêm