Đề thi thử số 2 THPT Quốc gia môn Hóa

Đề thi thử số 2 THPT Quốc gia môn Hóa là một trong những tài liệu luyện thi đại học chuẩn theo cấu trúc đề thi Bộ Giáo hay mà VnDoc muốn gửi tới các bạn. Đây là tài liệu tham khảo cho ôn thi tốt nghiệp cũng như ôn thi đại học môn Hóa rất hữu ích mà các bạn nên tham khảo.

ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA MÔN HÓA

ÔN THI THPT QUỐC GIA 2015

Đề thi thử số 2 – THPT Quốc gia năm 2015

Chuẩn cấu trúc đề thi bộ giáo dục

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Ag = 108; Sn = 119, Ba = 137.

Câu 1: Thiếc (Sn) là một kim loại thuộc chu kì 4 nhóm IVA trong bảng hệ thống tuần hoàn. Tổng số electron p trong một nguyên tử Sn là:

A. 16 B. 22 C. 20 D. 14
Câu 2: Quan sát sơ đồ thí nghiệm

Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về quá trình điều chế HNO3?

A. Bản chất của quá trình điều chế HNO3 là một phản ứng trao đổi ion
B. HNO3 sinh ra trong bình cầu là dạng hơi nên cần làm lạnh để ngưng tụ
C. Quá trình phản ứng là một quá trình thuận nghịch, chiều thuận là chiều thu nhiệt
D. Do hơi HNO3 có phân tử khối nặng hơn không khí nên mới thiết kế ống dẫn hướng xuống

Câu 3: Có thể dùng phương pháp đơn giản nào dưới đây để phân biệt nhanh nước có độ cứng tạm thời và nước có độ cứng vĩnh cửu?

A. Cho vào một ít Na2CO3.
B. Cho vào một ít Na3PO4.
C. Đun nóng.
D. Cho vào một ít NaCl.

Câu 4: Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol peptit A mạch hở (A được tạo ra bởi các amino axit có 1 nhóm amino và 1 nhóm cacboxyl) bằng một lượng NaOH gấp 3 lần lượng cần dùng. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp chất rắn tăng so với khối lượng của A là 58,2 gam. Số liên kết peptit của peptit A là:

A. 14 B. 15 C. 4 D. 5

Đánh giá bài viết
1 2.356
Sắp xếp theo

    Luyện thi đại học khối A

    Xem thêm