Đề thi thử THPT QG môn Sinh học năm 2019 trường THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc lần 1

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GD&DT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIẾT XUÂN
  
(Đề thi gồm 05 trang)
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN I
Năm học 2018 - 2019
Môn: SINH - 12
Thời gian làm i: 50 phút
(không kể thời gian giao đề)
Câu 81:                  không

A.               
  
B.               
C.               
D.                  
  
Câu 82:                
                   
         
A.  B.  C.  D. 
Câu 83:                  
             
A.    B.      C.     D.     
Câu 84:                 
                  
          
A.   B.  
C.   D.  
Câu 85:          
A.    B.    C.    D.    
Câu 86:               E. coli  
   
A.     
B.           
C.       
D.         
Câu 87:     
        
      
    
    
    
                   
A.   B.   C.   D.  
Câu 88:                   
              
A.   B.  
C.   D.  
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 89:    
          
                   
       
A.    B.  
C.    D.  
Câu 90:   
    
     
  
         
       
        
     không phải      
A. B. C. D.
Câu 91:        
A.   B.     C.    D.   
Câu 92:                  
                    
A.         B.         
C.        D.         
Câu 93:        
A.      B.          
C.        D.        
Câu 94:               

                
A.  B. 
C.  D. 
Câu 95:                  
   
A.        B.        
C.         D.         
Câu 96:                  
A.            
B.                   
  
C.                   
D.                
Câu 97:     
                 
   
                  
                   
   
              
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
                  
             
    đúng 
A.    B.    C.    D.    
Câu 98:                  
                   
  
A. B. C. D.
Câu 99:                   
         
A.         
B.                
C.                 
D.        
Câu 100:             
               
        
            
               
           
              
                 
A.    B.    C.    D.   
Câu 101:   
       
         
    
        
                
A. B. C. D.
Câu 102:              
A.    B.   C.  D.  
Câu 103:                 
                    
              
A.   B.   C.   D.  
Câu 104:                
                 
A.  B.  C.  D.  
Câu 105:               
                    

                
    
               
                 
                  

Đề thi thử THPT QG môn Sinh học năm 2019

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Đề thi thử THPT QG môn Sinh học năm 2019 trường THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc lần 1. Nội dung tài liệu kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh rèn luyện làm bài tập Sinh học một cách tốt nhất. Mời các bạn tham khảo.

-------------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 423
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Sinh học Xem thêm