Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn GDCD năm 2020 trường THPT Nguyễn Viết Xuân, Vĩnh Phúc

Trang 1/5 - Mã đề thi 001
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIẾT XUÂN
MÃ ĐỀ: 101
(Đề thi gồm 04 trang)
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 1
Năm học 2019 - 2020
Môn: GDCD 12
Thời gian làm bài 50 phút
(không kể thời gian giao đề)
Câu 81: Cán bộ sở X là anh A điều khiển xe ô của cơ quan đi ng việc riêng sai làn đường nhưng được
cảnh sát giao thông là anh B bqua li vi phạm. Sau đó, xe ô do anh A điều khiển đã va chạm với chị V
đang lưu thông ngược đường một chiều khiến chị V bị ngãy chân. Nhận được tin báo, chồng chị V là anh D
tự ý bỏ cuộc họp giao ban tại ủy ban nhân và đến hiện trường vụ tai nạn rồi đập vỡơng xe ô của anh A.
. Những ai sau đây đồng thời phải chịu trách nhiệm dân sự và k luật?
A. Anh D và anh A.
B. Anh A, anh D và anh B.
C Anh B, anh D và chị V.
D. Anh B và anh D.
Câu 82: không nhu cầu s dụng nên M giao n n nhà của nh đang để xuống nội với con
cháu. Ngôi nhà có vị trí đẹp nên có nhiều khách hỏi thăm. Bà đã đồng ý bán căn nhà cho vợ chồng anh H. Theo
em M nên sử dụng số tiền đó như thế nào để góp phần làm giảm tình trạng lạm phát xảy ra cho nền kinh tế
nước nhà?
A. Bà gửi số tiền đó o ngân hàng để chờ cơ hi mang ra đầu tư kinh doanh
B. Bà mua vàng và đem cất trong két
C. Bà sắm mt cái két và cất số tin vào trong đó phòng khi cần đến
D. Bà đem chia cho con cháu làm từ thin
Câu 83: Ông H đã đưa hối l cho anh L n bộ hải quan để ng hóa của nh nhập khẩu nhanh không
cần làm thủ tục hải quan mất nhiều thời gian. Phát hin nh vi đưa và nhn hối lcủa H L. Anh K đã yêu
cầu H phải đưa cho mình mt khoản tin nếu không sẽ đi t o. H đã đưa mt khoản tin cho K để mi chuyện
được yên. Y là bạn của K biết chuyện đã đi kể lại cho vợ của K biết. Trong tình huống này ai là người vi phạm
pháp luật và đạo đức.
A. Ông K và H. B. Ông H và L. C. Ông K, H, L. D. Ông L, K.
Câu 84: Nội dung cơ bản của pháp luật bao gồm:
A. Các chuẩn mực thuộc về đời sống tinh thần, tình cảm của con người.
B. Qui định về hành vi của con người.
C. Qui định bổn phận của công dân về quyn và nghĩa vụ.
D. Các qui tắc quy định về những việc được làm, phải làm, không được làm.
Câu 85: Toàn bộ những năng lực thể chất tinh thần của con ni được vận dụng vào trong quá trình sn
xuất được gọi là
A. khả năng lao động B. nguồn lao động C. ng lực lao động D. sức lao động
Câu 86: Hôm y khoảng 3h, Q 15 tuổi B 17 tuổi đang điều khiển xe máy trên đường thì nhìn thấy một ch
đang đi phía trước đội mũ hiệu DKYN, trị gkhoảng 200.000 đồng. vốn là n sành điệu Q biết ngay đó
hàng hiệu. Q nói với B: Tụi nh chỉ giật chiếc chứ giật y chuyền đâu mà lo”. Ngvậy Q liền
điều khiển xe áp sát vào để B ngồi sau giật ly chiếc mũ và tăng ga bỏ chạy. Một cảnh sát giao thông đang làm
việc gần đó đã dồn đuổi theo và bắt được. Em hãy cho biết hành vi của Q và B thuộc loi tội phạm nào?
A. Rất nghiêm trọng. B. Nghiêm trọng.
C. Ít nghiêm trọng. D. Đặc biệt nghiêm trọng.
Câu 87: Hình thức khiển trách, cảnh cáo, chuyển ng tác khác khi xâm phạm tới các quan hệ ng vnhà
nước do pháp luật hành chính bảo vệ được áp dụng với người hành vi nào dưới đây?
A. Vi phạm kluật. B. Vi phạm dân sự. C. Vi phạm hành chính. D. Vi phạm hình sự.
Câu 88: Bức tường nhà chị H bị hỏng nặng do anh nhà anh D hàng xóm xây nhà mới. Sau khi được trao qui
định của pháp luật về trách nhiệm của người xây dựng ng trình, anh D đã xây mới lại bc tường. Trong
trường hợp này pháp luật thể hin vai tgì?
A. Phương tiện để nhà nước quản lý xã hội.
B. Phương tin để nhà nước phát huy quyền lực của nh.
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 2/5 - Mã đề thi 001
C. Bảo vệ quyn và li ích hợp pháp của công dân.
D. Bảo vệ các quyn tự do cơ bản của công dân.
Câu 89: Cán bộ D ông M đã nhn 10 triu đồng làm giả hồ sđể giúp ông D được hưởng chế độ trợ
cấp đặc biệt. Ông M đã vi phạm pháp luật o sau đây?
A. Hình sự và dân sự. B. Kỉ luật và dân sự.
C. Hành chính và dân sự. D. Hình sự và kỉ luật.
Câu 90: Cơ cấu kinh tế là tng thể mi quan hệ hữu cơ, phụ thuộc và quy định lẫn nhau cả về quy mô và trình
độ giữa các nnh kinh tế, các thành phần kinh tế, các vùng kinh tế. Em hãy cho biết đâu không phải là thành
phần kinh tế mà nước ta đang thực hiện?
A. Thành phần kinh tế tư bản nhà nước B. Tnh phần kinh tế tư bản-nhân
C. Thành phần kinh tế nhà nước D. Thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
Câu 91: Nhận định nào sau đây đúng về mi quan hệ giữa đạo đức với pháp luật?
A. Pp luật được thực hiện bằng cưỡng chế, đạo đức được thực hiện tự giác.
B. Pháp luật và đạo đức tồn tại song song, đều có vai trò quan trọng.
C. Đạo đức là pháp luật tối đa, pháp luật là đạo đức ti thiểu.
D. Pp luật là đạo đức tối đa, đạo đức là pháp luật tối thiểu.
Câu 92: Cán bộ sở X chị K, bị tòa tuyên án phạt vtội vi phạm quy định về đầu tư ng trình xây dựng
gây thiệt hại ngân sách nhà nước 3 t đồng. Chị K đã phải chịu trách nhiệm pháp lí nào sau đây?
A. Hình sự và kỉ luật. B. Hành chính và dân sự.
C. Hành chính và k luật. D. Hình sự và hành chính.
Câu 93: N học xong lớp 12, em tham gia sản xuất hàng mây tre đan để bán, nhưng em không biết nên sản xuất
hàng hóa với số lượng và g cả như thế nào. Vậy số lượng hàng hóa giá cả hàng hóa do nn tố nào quyết
định
A. người làm dịch vụ B. thị trường C. người sn xuất D. nhà nước
Câu 94: Nghi ngờ chị S ly trộm y tính của mình nên anh C ng anh A đã dùng hung khí đánh chị S bị
đa chấn thương. Nhận được tin báo, trưởng công an phường là ông Q triệu tập anh A và anh C về trụ sở công an
phường để lấy lời khai. Một hôm sau, bố anh A ông V phát hin con nh bị ông Q giam bỏ đói đến ngất
xỉu tại trụ sở công an phường nên đã yêu cầu ông Q phải thả anh A. Những ai sau đây không vi phạm pháp luật
hình sự?
A. Chị S, ông V và ông Q. B. Chị S và ông V.
C. Anh C, anh A và ông Q. D. Ông V và ông Q.
Câu 95: Vi phạm hành chính những hành vi vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước do
A. tổ chức kinh tế thực hin. B. cá nhân và tổ chức cùng thực hiện.
C. cá nhân hoặc tổ chức thực hiện. D. tổ chức chính tr thực hiện.
Câu 96: “ Chủ thể vi phạm nhận thấy trước hậu quả thiệt hại cho xã hội và cho người khác do hành vi của mình
gây ra, nhưng hi vọng, tin tưởng điều đó không xảy ra”. Đây là dấu hiệu li nào?
A. Lỗiý do quá tự tin. B. Lỗi cố ý trực tiếp.
C. Lỗiý do cẩu thả. D. Lỗi cố ý gián tiếp.
Câu 97: Qui định nào thể hiện đặc trưng tính qui phạm phổ biến của pháp luật?
A. Công dân Việt Nam phải trung thành với Tổ Quốc, phản bội Tổ Quốc là ti nặng nhất.
B. Học sinh phải mặc đồng phục khi đến trường.
C. Các hộ dân cư trong khu 13 phải tng dọn vệ sinh mi tháng mt ln.
D. Các đồng chí là Đảng Viên phải nghiêm túc thực hiện điều lệ Đảng.
Câu 98: “ Pháp luật của ta là pháp luật thật sự dân chủ vì nó bảo về quyền tự do, dân chủ rng rãi cho nhân dân
lao động…” Em hãy cho biết đây lời khẳng định của ai?
A. Trường Trinh. B. Võ Nguyên Giáp. C. Phạmn Đồng. D. Hồ Chí Minh.
Câu 99: Trong nền sản xuất hàng hóa, sở dĩ hàng hóa này thể trao đổi được với hàng hóa kia là do chúng có
A. giá trị sử dụng và mẫu mã ging nhau B. mẫu và chất lượng tương đương nhau
C. chất lượng giá trị hàng hóa khác nhau D. thời gian lao động xã hội cần thiết bằng nhau
Câu 100: Trong nền kinh tế hàng hóa, tiền tệ có chức năng nào sau đây?
A. ch thích tiêu dùng B. Kiểm soát thông tin C. Thước đo giá trị D. Điều tiết sản xuất
Câu 101: Trong câu: “ Những thời đại kinh tế khác nhau không phải ch chúng sản xuất ra cái gì, mà
ch chúng sản xuất bằng cách nào…” Các Mác mun nói tới vai trò của
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 3/5 - Mã đề thi 001
A. đối tượng lao động B. liệu lao động C. sản phm lao động D. người lao động
Câu 102: Hành vi trái pp luật nào dưới đây do người năng lực trách nhiệm pháp lí thực hin?
A. Anh A trong lúc say rượu đã đánh bạn mình bị thương nng.
B. Anh D trong lúc nên cơn động kinh đã đạp vỡ của kính nhà hành xóm.
C. Anh H bị tâm thần nên đã ly đồ của cửa hàng mà không trả.
D. Chị C bị trầm cảm nên đã sát hại con gái mình.
Câu 103: Công dân khi tham gia vào c quan hệ hi đều thực hiện cách xử sự phù hợp với quy định cuả
pháp luật là nội dung khái niệm nào dưới đây?
A. Xây dựng pháp luật. B. Thực hiện pháp luật C. Ban hành pp luật. D. Phổ biến pháp luật.
Câu 104: Ông A pbình hàng xóm là ông B thường xuyên xả rác thải không đúng nơi quy định dẫn đến mâu
thuẫn giữa hai gia đình. Một lần, bắt gặp ông A vượt đèn đỏn ln tiếng mắng chửi cảnh sát giao thông là anh
S, con trai ông B là đồng nghiệp của anh S, đã lập biên bn xử phạt ông A theo đúng quy định. Những ai sau
đây vi phạm pp luật hành chính?
A. Ông A và anh C. B. Ông B và anh C. C. Ông B và ông A. D. Ông B và anh S.
Câu 105: Bạn H cho rằng: “ Con khi kéo y trên đồng ruộng tđược coi tư liệu lao động của người
nông dân, nhưng khi con bò đó bị đưa ra m tnó trở thành đối tượng lao động của người làm nghề giết m
gia súc” Theo em bạn H dựa vào đâu đphân biệt mt vật lúc nào là tư liệu lao động, lúc nào đối tượng lao
động?
A. Thuộc tính bản gắn vi mục đích sử dụng của con bò trong sản xuất.
B. Đặc tính bản của con bò gắn với chức năng cơ bản của nó trong sản xuất.
C. Mục đích sử dụng con bò gắn với chức năng mà nó đảm nhận trong quá trình sản xuất.
D. Chức năng của con bò đảm nhận gắn với đặc trưng cơ bản của nó trong sản xuất.
Câu 106: Bạn B thắc mắc, tại sao cả Hiến pp Luật Giáo dục đều quy định ng dân quyn và nghĩa vụ
học tập? Em sẽ sử dụng đặc trưng nào dưới đây của pháp luật để giải thích cho bạn B?
A. Tính xác định chặt chẽ vmặt nội dung. B. Tính quyn lực, bắt buộc chung.
C. Tính xác định chặt chẽ vmặt hình thức. D. Tính quy phạm phổ biến.
Câu 107: Sắp đến dịp tết trung thu. Z mnh dạn mở rộng qui mô sản xuất nh để đáp ứng nhu cầu của
người tu dùng. Vậy bà Z đang thực hiện chức năng cơ bản nào của thị trường?
A. Chức năng điều tiết, ch thích sản xuất B. Chức năng thừa nhn, kích thích sản xuất
C. Chức năng thông tin D. Chức năng thực hiện giá trị
Câu 108: Anh Y là nhân viên ng ty điện lực Miền Bắc. Vì hoàn cảnh gia đình con bị bệnh nan y đang điều
trị bệnh viện, đã đến ngày đóng viện phí mua thuốc nhưng trong nhà không còn đồng nào.Những chỗ hỏi
vay được anh đã hỏi hết, chả biết làm thế nào anh túng quá hóa liều đã lấy cáp điện của công ty đem bán với số
tiền 10 đồng. Nếu là bạn của Y em sẽ xử sự như thế nào cho đúng với quy định của pháp luật?
Câu 109: Pháp luật hình sự quy định độ tuổi phải chịu trách nhiệm về mi hành vi vi phạm pháp luật là bao
nhiêu?
A. Từ đủ 16 tuổi trở lên. B. T đủ 14 tuổi trở lên. C. Dưới 16 tuổi. D. Từ đủ 18 tuổi trở lên.
Câu 110: Việc quan nhà nước thẩm quyền căn cứ vào pháp luật để ra c quyết định làm phát sinh các
quyền và nghĩa vụ của công dân
A. sử dụng pháp luật B. tuân thủ pháp luật C. áp dụng pháp luật D. thi hành pháp luật
Câu 111: Bà M có 4 con gà, dạo này nhà bà hết gạo ăn nên mang đổi cho chị Đ để lấy 5 yến gạo. Con gái
thắc mắc không biết mẹ mình dựa vào cơ sở nào để trao đổi hàng hóa như vy. Bạn hãy giải thích giúp bà M?
A. Cân nng của gà và gạo bằng nhau B. Giá trhội của gà gạo như nhau
C. Giá trị biệt của gà và gạo bằng nhau D. Thời gian lao động cá biệt của chúng bằng nhau
Câu 112: Trong thời gian chờ quyết định li hôn với vợ là bà C, chủ mt tiệm tạp hóa, cán bộ sở X là ông A đã
sống chung như vợ chồng với nhân viên dưới quyền là chị S. Biết chuyện, C đã ép buộc con i mình là ch
D, sinh viên đại học đến sở X lăng nhục, xúc phạm chị S. Những ai sau đây vừa phải chịu trách nhiệm hành
chính, vừa phải chịu trách nhim kỉ luật.
A. Ông A, bà C và chị D. B. Bà C và ông A.
A. Khuyên Y nhận li vớing ty và chịu mi trách nhiệm.
B. Báo với cơ quan công an nơi thường trú.
C. Báo cho lãnh đạo công ty về hành vi của anh Y.
D. Im lặng thương hoàn cảnh của bạn đang quá khó khăn.
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn GDCD năm 2020 trường THPT Nguyễn Viết Xuân

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn GDCD năm 2020 trường THPT Nguyễn Viết Xuân, Vĩnh Phúc để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi được biên soạn giống với đề thi THPT Quốc gia các năm về trước. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn GDCD năm 2020 trường THPT Nguyễn Viết Xuân, Vĩnh Phúc vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi gồm có 40 câu trắc nghiệm, thí sinh làm đề trong thời gian 50 phút và có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn GDCD năm 2020 trường THPT Nguyễn Viết Xuân, Vĩnh Phúc. Mong rằng qua đây các bạn có thể học tập tốt hơn môn GDCD lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 12, Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 278
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thư viện Đề thi Xem thêm