Đề thi thử THPT quốc gia môn Địa lý năm 2018 trường THPT Đô Lương 2 - Nghệ An (Lần 2)

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GDĐT NGHỆ AN
TRƯỜNG THPT ĐÔ LƯƠNG 2
KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2 NĂM 2018
Bài thi: KHOA HỌC HỘI
Môn thi thành phần: ĐỊA
đề: 101
Thời gian làm i: 50 phút
(40 câu trắc nghiệm)
Họ, tên thí sinh:........................................................Số báo danh:....................Phòng thi:..............
Câu 41: Việc phát triển sở hạ tầng giao thông vận tải sẽ tạo bước ngoặt quan trọng trong hình thành
cấu kinh tế của Duyên hải Nam Trung Bộ, không phải
A. tạo ra những thay đổi lớn trong sự phát triển kinh tế - hội của vùng.
B. làm thay đổi sự phân công lao động theo lãnh thổ.
C. tạo thế mở cửa của nền kinh tế.
D. làm thay đổi cấu kinh tế theo thành phần kinh tế.
Câu 42: Với một mùa đông lạnh mưa phùn,Đồng bằng sông Hồng lợi thế để
A. tăng thêm được một vụ lúa. B. trồng được các loại rau ôn đới.
C. trồng được cây công nghiệp lâu năm. D. nuôi được nhiều gia súc ưa lạnh.
Câu 43: Sau Đổi mới,thị trường buôn bán của nước ta ngày càng mở rộng theo hướng
A. tăng mạnh thi trường Đông Nam Á . B. chú trọng vào thị trường Nga Đông Âu .
C. đa dạng hóa ,đa phương hóa . D. tiếp cận với thị trường Châu Phi ,Châu Mĩ.
Câu 44: Ý nghĩa nào sau đây không đúng với các hồ thủy điện Tây Nguyên?
A.Tạo điều kiện cho các ngành thương nghiệp phát triển.
B.Đem lại nguồn nước tưới quan trọng vào mùa khô.
C.Phát triển nuôi trồng thủy sản.
D.Sử dụng cho mục đích du lịch.
Câu 45: Đặc điểm không đúng với nguồn lao động nước ta hiện nay?
A. Chất lượng lao động ngày càng được nâng cao.
B. Lực lượng lao động trình độ cao chiếm tỉ lệ lớn trong tổng lao động.
C. Người lao động nước ta kinh nghiệm sản xuất trong nông -lâm-ngư nghiệp.
D. Nước ta nguồn lao động dồi dào.
Câu 46: Vùng giàu tài nguyên khoáng sản thủy điện nhất nước ta
A. Tây Nguyên. B. Bắc Trung Bộ.
C. Trung du miền núi Bắc Bộ. D. Duyên hải Nam Trung Bộ.
Câu 47: Số tỉnh,thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay
A. 12. B. 13 C. 14. D. 15
Câu 48: Cho bảng số liệu:
cấu GDP phân theo các ngành kinh tế của các nhóm nước,năm 2010. (Đơn vị:%)
Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết nhn t nào sau đây đúng v cấu GDP của nhóm nước thu nhập thp
so với c nhóm khác?
A. Tỉ trọng ngành dịch vụ thấp hơn, tỉ trọng ngành công nghiệp cao hơn.
B. Tỉ trọng ngành công nghiệp dịch vụ thấp hơn, tỉ trọng ngành nông - lâm - ngư nghiệp cao hơn.
C. Tỉ trọng ngành nông - lâm - ngư nghiệp cao hơn, tỉ trọng ngành dịch vụ thấp hơn.
D. Tỉ trọng ngành nông - lâm - ngư nghiệp thấp hơn, tỉ trọng ngành dịch vụ cao hơn.
Câu 49: Quá trình đô thị hóa hiện nay nước ta phát triển chủ yếu do
A. thu hút được nhiều đầu nước ngoài. B. nền kinh tế chuyển sang chế thị trường.
C. quá trình hội nhập quốc tế khu vực. D. quá trình công nghiệp hóa được đ坘y mạnh.
Ngành
Nhóm nước
Nông - lâm -
ngư nghiệp
Công nghiệp -
xây dựng
Dịch vụ
Các nước thu nhập thấp
25
25
50
Các nước thu nhập trung bình
10
35
55
Các nước thu nhập cao
1
24
75
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 50: Phương hướng nhiệm vụ của ngành lâm nghiệp vùng Đông Nam Bộ hiện nay không phải
A. tăng cường công nghiệp chế biến gỗ,giấy .
B. bảo vệ vốn rừng trên trên vùng thượng lưu các sông .
C. phục hồi phát triển các vùng rừng ngập mặn .
D. bảo vệ nghiêm ngặt các VQG,khu dự trữ sinh quyển trong vùng .
Câu 51: Vùng kinh tế trọng điểm chiếm tỉ trọng lớn nhất trong GDP của nước ta năm 2006
A. vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
B. vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung.
C. vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc.
D. vùng kinh tế trọng điểm Đồng bằng Sông Cửu Long.
Câu 52: Nhà máy thủy điện công suất lớn nhất nước ta hiện nay
A. Hòa Bình. B. YaLy. C. Sơn La. D. Thác Bà.
Câu 53: Thành phố nổi tiếng về trồng hoa rau quả ôn đới Tây Nguyên
A. Plây Ku . B. Buôn Ma Thuật . C. Đà Lạt . D. KonTum.
Câu 54: Ý nghĩa quan trọng nhất của hệ sinh thái rừng ngập mặn Đông Nam Bộ
A. tham quan du lịch .
B. cung cấp gỗ củi diện tích cho nuôi trồng thủy sản .
C. bảo tồn những di tích thời kháng chiến chống Mĩ.
D. bảo tồn các hệ sinh thái rừng ngập mặn .
Câu 55: Khối khí nhiệt đới 坘m từ Bắc Ấn Độ Dương di chuyển theo hướng tây nam vào nước ta gây
mưa to cho
A. đồng bằng Nam Bộ Tây Nguyên. B. Tây Ngyên Bắc Trung Bộ.
C. Nam Trung Bộ Tây Nguyên. D. Miền Tây Bắc Bắc Trung Bộ.
Câu 56: n cứ vào Atlat Địa Việt Nam trang 17, hãy cho biết khu kinh tế ven biển nào sau đây không
thuộc vùng Bắc Trung Bộ?
A. Vân Phong. B. Nghi Sơn. C. Hòn La. D. Vũng Áng.
Câu 57: Cho biểu đồ về GDP phân theo thành phần kinh tế của nước ta, giai đoạn 2006 - 2014:
Cho biết biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây đúng nhất về GDP phân theo thành phần kinh tế của
nước ta, giai đoạn 2006 - 2014?
A. Chuyển dịch cấu GDP phân theo thành phần kinh tế của nước ta, giai đoạn 2006 - 2014.
B. Giá trị GDP phân theo thành phần kinh tế của nước ta, giai đoạn 2006 - 2014.
C. Tốc độ tăng trưởng GDP phân theo thành phần kinh tế của nước ta, giai đoạn 2006 - 2014.
D. Quy GDP phân theo thành phần kinh tế của nước ta, giai đoạn 2006 - 2014.
Câu 58: Cho bảng số liệu :
Diện tích cao su của các nước Đông Nam Á thế giới
(Đơn vị : Triệu ha )
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
1985
1995
2005
3,4
4,9
6,4
4,2
6,3
9,0
Nhận xét nào sau đây không đúng về sự thay đổi diện tích cao su của các nước Đông Nam Á thế
giới giai đoạn 1985- 2013?
A. Diện tích cao su Đông Nam Á tăng liên tục.
B. Diện tích cao su của Đông Nam Á tăng nhanh hơn diện tích cao su của thế giới.
C. Tốc độ tăng diện tích cao su của Đông Nam Á chậm hơn của thế giới .
D. Diện tích cao su của thế giới tăng mạnh.
Câu 59: Nửa sau mùa đông,gió mùa Đông Bắc thổi vào ớc ta tính chất lạnh 坘m
A. gió thổi qua lục địa Trung Hoa rộng lớn. B. gió di chuyển về phía đông.
C. gió càng gần về phía nam. D. gió thổi lệch về phía đông, qua biển.
Câu 60: Nhân tố nào sau đây không tác động đến sự phân hóa nh thổ công nghiệp nước ta ?
A. Vị trí địa ,tài nguyên thiên nhiên. B. Đặc điểm địa hình khí hậu.
C. Thị trường kết cấu hạ tầng. D. Nguồn lao động tay nghề.
Câu 61: Ngành công nghiệp khai thác nhiên liệu của nước ta tập trung chủ yếu
A. TD&MN Bắc Bộ. B. ĐBSH Đông Nam Bộ .
C. ĐBSH ĐBSCL. D. Đông Nam Bộ TD&MN Bắc Bộ .
Câu 62: Thi trường nhập kh坘u chủ yếu của nước ta
A. Tây Âu. B. Trung Quốc.
C. châu Á - Thái Bình Dương châu Âu. D. Bắc Mĩ.
Câu 63: Tỉnh duy nhất của vùng TD&MN Bắc Bộ biển
A. Lào Cai . B. Quảng Ninh. C. Bắc Giang . D. Lạng Sơn .
Câu 64: Các cây trồng chủ yếu của các nước Đông Nam Á
A. lúa gạo,cà phê,cao su,hồ tiêu,dừa . B. lúa gạo,lúa mạch ,hồ tiêu ,mía.
C. lúa ,cà phê,củ cải đường,chà . D. dừa,cà phê,ca cao,mía lạc.
Câu 65: Hiệp hội các nước Đông Nam Á - ASEAN- được thành lập vào năm nào ?
A. 1995. B. 1967. C. 1997. D. 1959.
Câu 66: Nước đứng đầu về sản lượng khai thác khu vực Đông Nam Á những năm gần đây
A.Việt Nam . B.Phi líp pin. C.Thái lan . D.In - đô- - xi -a.
Câu 67: Cho bảng số liệu:
Số dân thành thị tỉ lệ dân thành thị nước ta, giai đoạn 1995 - 2014
Năm
1995
2000
2010
2014
Số dân thành thị (triệu người)
14,9
18,8
26,5
30,0
Tỉ lệ dân thành thị (%)
20,8
24,2
30,1
33,1
Để thể hiện số dân thành thị tỉ lệ dân thành thị nước ta giai đoạn 1995 - 2014, biểu đồ nào sau đây
thích hợp nhất?
A. Miền. B. Đường. C. Kết hợp. D. Cột ghép.
Câu 68: Đặc trưng của cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại sự xuất hiện phát triển
nhanh chóng của
A. công nghệ cao . B. ngành công nghiệp dệt may .
C. ngành công nghiệp khí . D. ngành công nghiệp khai thác .
Câu 69: Căn c o Atlat Địa Việt Nam trang 19, hãy cho biết tỉnh nào sau đây có sản lượng a cao nhất?
A. Long An. B. Sóc Trăng. C. Đồng Tháp. D. An Giang.
Câu 70: Căn cứ vào Atlat Địa Việt Nam trang 11, cho biết loại đất nào chiếm diện tích lớn nhất vùng
Đông Nam Bộ?
A. Đất xám trên phù sa cổ. B. Đất phèn.
C. Đất feralit trên đá badan. D. Đất phù sa sông.
Câu 71: Một trong những biểu hiện của dân số thế giới đang xu hướng già đi

Đề thi thử THPT quốc gia môn Địa lý năm 2018

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT quốc gia môn Địa lý năm 2018 trường THPT Đô Lương 2 - Nghệ An (Lần 2), hy vọng qua tài liệu các bạn học sinh sẽ học tập môn Địa lý một cách hiệu quả hơn. Mời các bạn học sinh thử sức.

-------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Địa lý năm 2018 trường THPT Đô Lương 2 - Nghệ An (Lần 2). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 806
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Địa lý Xem thêm