Đề thi thử THPT quốc gia môn Địa lí năm 2018 trường THPT Nguyễn Văn Cừ - Quảng Nam

MA TRẬN ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2018
Tên Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Vận dụng cao
Chủ đ 1: Vị trí địa phạm vi lãnh thổ
Trình bày được vị trí địa
lí, giới hạn phạm vi lãnh
thổ .
Sử dụng atlat đề cập về
vị trí địa
Mối quan hệ giữa
vị trí với các
thành phần tự
nhiên.
Số câu:
1
1
Chủ đ 2:Đặc điểm chung của tự nhiên
Biết được đặc điểm
chung của địa hình, các
khu vực địa hình
Biết được nh hưởng của
biển Đông đến các thành
phần t nhiên nào của
nước ta .
Sử dụng atlat để
nắm được đặc
điểm khí hậu,
đất, sông ngòi.
Sử dụng atlat để
nắm được đặc
điểm địa hình
nước ta.
-Giải thích được
sự khác biệt về
phân hóa thiên
nhiên theo
Đông Tây
khu vực đồi núi
Liên hệ thực tế
để nắm tính
nhiệt đới m gió
mùa qua c khu
vực nước ta.
Số câu:
2
3
1
Chủ đ 3: Sử dụng bảo vệ tự nhiên
Sử dụng atlat để
nắm được đặc
điểm hình thành,
hướng di chuyển,
tác động của bão
Số câu:
1
Chủ đ 4: Địa dân
Hiểu giải thích được
đặc điểm quá trình đô
thị hóa nước ta
Sử dụng atlat để
trình y các loại
đô thị nước ta
Phân tích bảng
số liệu về đô thị
hóa để chọn biểu
đồ thích hợp thể
hiện nội dung
BSL
Số câu:
1
1
1
Chủ đ 5: Chuyển dịch cấu kinh tế
Nêu được sự chuyển dịch
cấu kinh tế: theo
ngành, theo thành phần
kinh tế theo lãnh thổ
nước ta.
Số câu:
1
Chủ đề6: Một số vấn đề phát triển phân bố nông nghiệp
Khai thác Atlat để nhận
biết sự phân bố các tỉnh
dẫn đầu trong hoạt động
khai thác nuôi trồng
Trình bày các đặc điểm
chính của nền nông
nghiệp nước ta.
Hiểu được các nội dung
về ngành thủy sản thể
hiện trên biểu đồ cho
sẵn
- Hiểu trình bày được
điều kiện, tình hình phát
triển, phân bố sản xuất
cây công nghiệp nước ta
Số câu:
2
2
Chủ đ 7: Một số vấn đề phát triển phân bố công nghiệp
Sử dụng Atlat để nhận
biết s phân bố các nhà
máy thủy điện, nhiệt điện
trên bản đồ
Sử dụng Atlat để nhận
xét, phân tích tổng hợp
về sự chuyển dịch
cấu cn theo ngành, theo
thành phần, xác định
mức độ tập trung công
nghiệp
So sánh sự khác
nhau giữa TTCN
KCN
Số câu:
1
1
1
Chủ đ 8: Một số vấn đề phát triển phân bố dịch vụ
Hiểu được đặc điểm các
ngành giao thông vận
tải nước ta
Hiểu phân tích
được các nội
dung liên quan
về hoạt động
ngoại thương qua
biểu đồ,
Số câu:
1
1
Chủ đ 9: Địa các vùng kinh tế
-Biết về thế mạnh khoáng
sản của vùng TDMNBB.
-Sử dụng Atlat nhận biết
về tỉ trọng đóng góp
trong GDP cả nước của
các vùng .
-Phân tích được tác
động của vị trí địa lí,
điều kiện tự nhiên, KT -
XH tới sự phát triển
KT-XH ĐBSH.
-Phân tích được sự hình
thành cấu nông - lâm
- ngư nghiệp, cấu
công nghiệp xây
- Giải thích được
sự phát triển
trong công
nghiệp của Đông
Nam Bộ.
-Liên hệ thực tế
biến đổi khí hậu
tới ĐBSCL.
-So sánh giải
thích được về sự
phát triển của
hoạt động du lịch
biển NTB so với
BTB.
dựng s hạ tầng của
vùng BTB.
- Hiểu được điều kiện,
thực trạng phát triển cây
công nghiệp Tây
Nguyên .
Số câu:
2
3
2
1
Chủ đ 10: Các đảo, quần đảo các vùng kinh tế trọng điểm
-Hiu được vai trò, đặc
điểm, thực trạng phát
trin của c vùng kinh
tế trọng điểm Bắc Bộ,
miền Trung, Nam Bộ.
-Trình bày được tình
hình khả năng phát
triển kinh tế tổng hợp
của vùng biển, đảo nước
ta.
Số câu:
2
Chủ đ 11: Khái quát nền KT- XH thế giới địa các quốc gia, khu vực
-Sự phân bố dân Hoa
- Biết vị trí địa lí, phạm
vi lãnh thổ Nhật Bản.
- Trình bày được một số
đặc điểm kinh tế ĐNA
- Gii thích được
nguyên nhân gây ra
một s vấn đ kinh tế -
hội của các quc gia
Mĩ La-tinh
-Nhận xét s liệu v
kinh tế c c ĐNA
-Ln hệ thực tiễn
Vn trong ASEAN
-Nhận xét, phân
ch biểu đồ kinh
tế ĐNA
- So sánh sự
giống nhau về tự
nhiên 2 miền
Đông - Tây
Trung Quốc
Số câu:
3
2
2
1
Tổng số câu:
12
12
12
4
Số điểm:
3
3
3
1

Đề thi thử THPT quốc gia môn Địa lí năm 2018

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT quốc gia môn Địa lí năm 2018 trường THPT Nguyễn Văn Cừ - Quảng Nam, tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh thử sức.

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Địa lí năm 2018 trường THPT Nguyễn Văn Cừ - Quảng Nam. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 506
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Địa lý Xem thêm