Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2019 trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh lần 1

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2019

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2019 THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh lần 1. Nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn tham khảo.

Câu 1: Thực dân Pháp bắt đầu tiến hành chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương (chủ yếu là Việt Nam) vào thời điểm nào?

A. Chiến tranh thế giới thứ nhất diễn ra ác liệt.

B. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.

C. Trước chiến tranh thế giới thứ nhất.

D. Chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ.

Câu 2: Những quốc gia nào ở khu vực Đông Nam Á tuyên bố độc lập vào năm 1945?

A. Inđônêxia, Mianma, Campuchia.

B. Inđônêxia, Việt Nam, Lào.

C. Malaixia, Việt Nam, Campuchia.

D. Inđônêxia, Philippin, Lào.

Câu 3: Đánh giá nào là đúng đắn nhất khi nhận định về vai trò của giai cấp công nhân đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc ở Việt Nam?

A. Là lực lượng cách mạng đông đảo, nắm vai trò lãnh đạo của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam.

B. Là lực lượng xã hội tiên tiến, đại biểu cho quyền lợi của dân tộc, là một động lực và có sứ mệnh lãnh đạo cách mạng.

C. Là lực lượng có tinh thần cách mạng triệt để, có sức lôi cuốn nông dân, có tinh thần đấu tranh mạnh mẽ và có khả năng lãnh đạo cách mạng.

D. Là lực lượng có trình độ cao nhất, có kỉ luật cao, có khả năng lãnh đạo cách mạng.

Câu 4: Yêu tố nào dưới đây tác động tới sự thành bại của nước Mỹ trong nỗ lực vươn lên xác lập trật tự thế giới đơn cực trong giai đoạn sau chiến tranh lạnh

A. Sự mở rộng không gian địa lý của hệ thống xã hội chủ nghĩa

B. Sự hình thành của các trung tâm kinh tế Tây Âu và Nhật Bản

C. Sự xuất hiện và ngày càng phát triển của các công ty độc quyền

D. Tương quan lực lượng giữa các cường quốc trên thế giới

Câu 5: Việc “Hiệp định về những cơ sở của quan hệ giữa Đông Đức và Tây Đức” được kí kết (11-1972) có ý nghĩa như thế nào?

A. Đánh dấu sự tái thống nhất của nước Đức.

B. Làm cho tình hình châu Âu bớt căng thẳng.

C. Chấm dứt sự đối đầu giữa hai phe ở châu Âu

D. Chấm dứt tình trạng Chiến tranh lạnh ở châu Âu.

Câu 6: Sự kiện đánh dấu sự tan vỡ mối quan hệ đồng minh chống phát xít giữa Mĩ và Liên Xô:

A. Sự ra đời của học thuyết “Tơruman” (3-1947)

B. Việc Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử (1949)

C. Sự phân chia đóng quân giữa Mĩ và Liên Xô tại hội nghị Ianta (2-1945)

D. Sự ra đời của khối NATO (4-9-1949)

Câu 7: Vì sao trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương, thực dân Pháp rất hạn chế phát triển công nghiệp nặng?

A. Để cột chặt nền kinh tế Việt Nam vào kinh tế Pháp.

B. Do phải đầu tư vốn nhiều vào nông nghiệp.

C. Để phục vụ nhu cầu công nghiệp chính quốc.

D. Nhằm thâu tóm quyền lực vào tay người Pháp.

Câu 8: Yếu tố khách quan thúc đẩy sự ra đời của tổ chức ASEAN là

A. mong muốn duy trì hòa bình và ổn định khu vực.

B. các nước Đông Nam Á gặp khó khăn trong xây dựng và phát triển đất nước.

C. nhu cầu phát triển kinh tế của các quốc gia Đông Nam Á.

D. những tổ chức hợp tác mang tính khu vực trên thế giới xuất hiện ngày càng nhiều

Câu 9: Cuộc chiến tranh lạnh kết thúc đánh dấu bằng sự kiện?

A. Định ước Henxinki năm 1975.

B. Hiệp định hạn chế vũ khí tiến công chiến lược (SALT-1)

C. Cuộc gặp không chính thức giữa Bu-sơ và Gooc-ba-chốp tại đảo Manta (12/1989)

D. Hiệp ước về hạn chế hệ thống phòng chống tên lửa (ABM) năm 1972.

Câu 10: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX thất bại chủ yếu do

A. triều đình nhà Nguyễn thiếu quyết tâm kháng chiến

B. thực dân Pháp được sự giúp đỡ của nhiều nước tư bản

C. triều đình nhà Nguyễn không phối hợp với nhân dân

D. triều đình nhà Nguyễn không đứng lên kháng chiến

Câu 11: Thỏa thuận nào sau đây của hội nghị Ianta (2/1945) đã tạo điều kiện cho thực dân Pháp quay trở lại xâm lược Việt Nam?

A. các nước Đông Nam Á thuộc phạm vi ảnh hưởng truyền thống của các nước Phương Tây.

B. thỏa thuận về việc Liên Xô sẽ tham chiến chống Nhật ở châu Á.

C. thỏa thuận mục tiêu chung là tiêu diệt tận gốc Chủ nghĩa phát xít Đức và Nhật Bản.

D. thỏa thuận thành lập tổ chức Liên hợp quốc nhằm duy trì hòa bình và an ninh thế giới.

Câu 12: Một trong những tác động của phong trào giải phóng dân tộc đối với quan hệ quốc tế sau chiến tranh thế giới thứ hai là

A. Góp phần làm xói mòn và tan rã trật tự thế giới hai cực Ian ta

B. Góp phần hình thành các liên minh kinh tế quân sự khu vực

C. Thúc đẩy Mỹ phải chấm dứt tình trạng chiến tranh lạnh với Liên Xô

D. Thúc đẩy các nước tư bản hòa hoãn với các nước xã hội chủ nghĩa

Câu 13: Một trong những mục đích chính của thực dân Pháp trong quá trình thực hiện cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương (1919-1929) là

A. đầu tư phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng ở Đông Dương.

B. đầu tư phát triển toàn diện nền kinh tế Đông Dương.

C. bù đắp thiệt hại do chiến tranh thế giới I gây ra.

D. hoàn thành việc bình định để thống trị Đông Dương.

Câu 14: Nguyễn Ái Quốc đã rút ra bài học nào từ sau sự kiện gửi bản Yêu sách của nhân dân An Nam đến Hội nghị Véc - xai (1919)?

A. Phải dựa vào sức mình để tự giải phóng.

B. Quyết tâm đi theo con đường cách mạng vô sản.

C. Phân biệt rõ bạn - thù của dân tộc.

D. Nhận thức rõ bản chất của chủ nghĩa đế quốc.

Câu 15: Vì sao cuộc bãi công của thợ máy xưởng Ba Son - Sài Gòn (8/1925) đánh dấu bước phát triển của phong trào công nhân Việt Nam?

A. có sự đoàn kết đấu tranh với nhân dân Trung Quốc

B. đấu tranh có sự liên kết chặt chẽ với nông dân

C. đấu tranh có tổ chức, bước đầu thể hiện tinh thần quốc tế vô sản

D. kết quả đấu tranh buộc Pháp phải tăng 20% lương

Câu 16: Việc mở rộng thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) diễn ra lâu dài và đầy trở ngại chủ yếu là do

A. các nước thực hiện những chiến lược phát triển kinh tế khác nhau

B. nguyên tắc hoạt động của (ASEAN) không phù hợp với một số nước

C. có nhiều khác biệt về văn hóa giữa các quốc gia dân tộc

D. tác động của chiến tranh lạnh và cục diện hai cực hai phe

Câu 17: Biến đổi tích cực, quan trọng đầu tiên của các nước Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ hai là:

A. Nhiều nước có tốc độ phát triển kinh tế khá nhanh.

B. Từ các nước thuộc địa hoặc lệ thuộc trở thành các nước độc lập

C. Mở rộng quan hệ đối ngoại, hợp tác với các nước Đông Bắc Á và Liên minh châu Âu (EU).

D. Sự ra đời tổ chức Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN).

Câu 18: Ý không phải là hệ quả của các cuộc phát kiến địa lý đối với Tây Âu thời hậu kì trung đại?

A. Thúc đẩy quá trình tan rã của quan hệ phong kiến và sự ra đời của chủ nghĩa tư bản ở châu Âu.

B. Mở ra những con đường, vùng đất và dân tộc mới, thị trường thế giới được mở rộng…

C. Làm nảy sinh quá trình cướp bóc thuộc địa và buôn bán nô lệ.

D. Thúc đẩy sự liên kết kinh tế khu vực ở các nước Á, Phi, Mĩ la tinh.

Câu 19: Điểm giống nhau giữa chiến tranh thế giới thứ nhất và chiến tranh thế giới thứ hai là:

A. Đều bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa các nước tư bản.

B. Hậu quả chiến tranh nặng nề như nhau

C. Chỉ có nước tư bản chủ nghĩa tham chiến

D. Qui mô của hai cuộc chiến tranh giống nhau

Câu 20: Từ đầu những năm 80 của thế kỉ XX, một trong những hệ quả quan trọng nhất cuộc cách mạng khoa học công nghệ là:

A. Trên thế giới diễn ra xu thế toàn cầu hoá

B. Tạo ra nhiều loại vũ khí huỷ diệt lớn

C. Gây ô nhiễm môi trường

D. Tăng năng suất lao động, mức sống và chất lượng cuộc sống

Câu 21: Trong cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại, “mọi phát minh kĩ thuật đều bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học. Khoa học gắn liền với kĩ thuật, khoa học đi trước mở đường cho kĩ thuật. Đến lượt mình, kĩ thuật lại đi trước mở đường cho sản xuất”. (Nguồn: Sách giáo khoa, Lịch sử 12, NXB. Giáo dục, trang 66). Đoạn trích trên đã chứng tỏ:

A. khoa học-kĩ thuật có mối quan hệ rất chặt chẽ.

B. khoa học là nguồn gốc của kĩ thuật.

C. khoa học có vai trò quan trọng đối với đời sống.

D. khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.

Câu 22: Hãy nối tên gọi của các nước Đông Nam Á thời phong kiến với tên gọi các nước Đông Nam Á ngày nay cho đúng:

Tên các quốc gia Đông Nam Á thời phong kiến

Tên các quốc gia Đông Nam Á ngày nay

1. Lang Xang

2. Đại Việt, Chăm-pa

3. Ăng-co

4. Mô-giô-pa-hít

a. Việt Nam

b. Lào

c. Campuchia

d. In-đô-nê-xia

A. 1c-2b-3a-4d

B. 1b-2a-3c-4d

C. 1d-2c-3b-4a

D. 1a-2b-3c-4d

Câu 23: Sự kiện nào dưới đây khẳng định Nguyễn Ái Quốc hoàn toàn tin tưởng đi theo con đường cách mạng vô sản?

A. Tham dự Đại hội lần thứ V của Quốc tế Cộng sản.

B. Tham gia sáng lập Hội liên hiệp thuộc địa.

C. Đọc bản Sơ thảo luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin.

D. Bỏ phiếu tán thành Quốc tế cộng sản, tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp.

Câu 24: Hội nghị nào đã tuyên bố thành lập tổ chức Liên hợp quốc và thông qua Hiến chương Liên hợp quốc sau chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Hội nghị Ianta (tháng 2 năm 1945)

B. Hội nghị ngoại trưởng Matxcơva (1945)

C. Hội nghị Xanphranxixcô (1945)

D. Hòa hội Pari (tháng 2 năm 1947)

Câu 25: Điểm giống nhau cơ bản trong chính sách cai trị của thực dân Anh ở Ấn Độ và của thực dân Pháp ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX là:

A. Đều thực hiện chính sách giáo dục bắt buộc phục vụ cuộc khai thác

B. Khơi sâu sự cách biệt về tôn giáo, đẳng cấp trong xã hội

C. Đều thực hiện chế độ cai trị trực tiếp, chia để trị, mua chuộc tầng lớp phong kiến

D. Thực hiện chế độ cai trị gián tiếp thông qua bộ máy chính quyền tay sai

Câu 26: Trong thời kì cận đại, cuộc cách mạng tư sản nào được coi là triệt để và điển hình nhất?

A. Chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mĩ cuối thế kỉ XVIII.

B. Cách mạng tư sản Pháp 1789.

C. Cách mạng Nga 1905-1907

D. Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII.

Câu 27: Từ sau chiến thắng Bạch Đằng (938) đến đầu thế kỉ XX, nhân dân ta còn phải tiến hành nhiều cuộc kháng chiến chống quân xâm lược đó là

A. Hai lần chống Tống, ba lần chống Mông - Nguyên, chống Minh, Xiêm, Thanh và Pháp

B. Chống Tống, ba lần chống Mông - Nguyên, chống Minh và chống Xiêm, Pháp

C. Hai lần chống Tống, hai lần chống Mông - Nguyên và chống Minh, Thanh, Xiêm

D. Hai lần chống Tống, ba lần chống Mông - Nguyên, chống Minh và chống Thanh

Câu 28: Mục tiêu lớn nhất của Nhật Bản muốn vươn đến từ năm 1991 đến năm 2000?

A. Là cường quốc tế về kinh tế, chính trị.

B. Là một cường quốc về kinh tế và quân sự.

C. Là một cường quốc về quân sự và chính trị.

D. Là một cường quốc về công nghệ, kinh tế.

Câu 29: Các quốc gia nào sau đây được gọi là các “Con rồng Châu Á”?

A. Trung Quốc, Đài Loan, Triều Tiên và Hàn Quốc.

B. Triều Tiên, Hàn Quốc, Nhật Bản và Xingapo.

C. Đài Loan, Hàn Quốc, Hồng Kông và Xingapo.

D. Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và TriềuTiên

Câu 30: Diễn đàn kinh tế thế giới về ASEAN năm 2018 được tổ chức ở đâu?

A. In-đô-nê-xia

B. Việt Nam

C. Thái Lan

D. Trung Quốc

Câu 31: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ra đời không dựa vào lý do nào

A. Muốn hạn chế sự ảnh hưởng của các cường quốc đối với khu vực.

B. Nhu cầu hợp tác phát triển kinh tế sau khi giành được độc lập.

C. Các nước Đông Nam Á muốn đấu tranh với chủ nghĩa thực dân.

D. Xu thế khu vực hóa đang diễn ra mạnh mẽ và hiệu quả.

Câu 32: Kết quả cuộc đấu tranh giành độc lập của các nước Đông Nam Á trong năm 1945 chứng tỏ

A. Tầng lớp trung gian đóng vai trò nòng cốt

B. Điều kiện chủ quan giữ vai trò quyết định

C. Điều kiện khách quan giữ vai trò quyết định

D. Lực lượng vũ trang giữ vai trò quyết định

Câu 33: Công lao to lớn đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc với cách mạng Việt Nam trong những năm 1919-1925 là:

A. Truyền bá chủ nghĩa Mác Lênin về Việt Nam

B. Thành lập “Hội Liên hiệp thuộc địa” ở Pari, sáng lập báo “Người cùng khổ”.

C. Thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

D. Tìm ra con đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam - con đường đi theo cách mạng vô sản

Câu 34: Hành động nào sau đây thể hiện rõ nhất các nước Tây Âu liên minh chặt chẽ với Mĩ?

A. Thành lập nhà nước Cộng hòa Liên bang Đức.

B. Tham gia khối quân sự NATO.

C. Nhận viện trợ của Mĩ.

D. Trở lại xâm lược thuộc địa.

Câu 35: Lực lượng xã hội đông đảo nhất ở Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp (1919 – 1929) là

A. giai cấp tư sản.

B. giai cấp tiểu tư sản.

C. giai cấp nông dân.

D. giai cấp công nhân.

Câu 36: Trong giai đoạn sau Chiến tranh lạnh để xây dựng sức mạnh thực sự các quốc gia trên thế giới đều tập trung vào

A. hội nhập quốc tế

B. phát triển quốc phòng

C. phát triển kinh tế

D. ổn định chính trị

Câu 37: Nguyên tắc hoạt động nào của Liên hợp quốc có ý nghĩa nhất để Liên Xô vận dụng nhằm hạn chế sự chi phối của các nước tư bản chủ nghĩa?

A. giải quyết các tranh chấp xung đột quốc tế bằng phương pháp hòa bình.

B. không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác.

C. bình đẳng, chủ quyền của các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc.

D. chung sống hòa bình và sự nhất trí của 5 cường quốc (Liên Xô, Anh, Pháp, Mĩ, Trung Quốc).

Câu 38: Chủ trương thành lập nước Cộng hòa Dân quốc Việt Nam của Phan Bội Châu chịu ảnh hưởng trực tiếp từ

A. Cách mạng Nga 1905-1907

B. Duy Tân Minh Trị (Nhật Bản)

C. Cải cách của vua Rama V (Xiêm)

D. Cách mạng Tân Hợi (Trung Quốc)

Câu 39: Từ năm 1960 đến năm 1973 tình hình kinh tế Nhật Bản như thế nào?

A. Có bước phát triển nhanh

B. Phát triển xen lẫn suy thoái

C. Cơ bản được phục hồi

D. Phát triển thần kì

Câu 40: Cho các dữ kiện lịch sử sau:

1) Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên.

2) Tham gia sáng lập Hội liên hiệp các dân tộc thuộc địa

3) Nguyễn Ái Quốc đọc “Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa” của Lênin.

Cách sắp xếp các dữ kiện lịch sử trên theo đúng trình tự thời gian là

A. 1, 2, 3.

B. 3, 2, 1.

C. 2, 3, 1.

D. 1, 3, 2.

Đáp án Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2019

MÃ ĐỀ

CÂU

ĐÁP ÁN

357

1

B

357

2

B

357

3

C

357

4

D

357

5

B

357

6

A

357

7

A

357

8

D

357

9

C

357

10

A

357

11

A

357

12

A

357

13

C

357

14

A

357

15

C

357

16

D

357

17

B

357

18

D

357

19

A

357

20

A

357

21

D

357

22

B

357

23

D

357

24

C

357

25

C

357

26

B

357

27

A

357

28

A

357

29

C

357

30

B

357

31

C

357

32

B

357

33

D

357

34

B

357

35

C

357

36

C

357

37

D

357

38

D

357

39

D

357

40

B

-------------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 559
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử Xem thêm