Đề thi thử THPT quốc gia môn Lịch sử năm học 2017 - 2018 trường THPT chuyên Thái Bình (Lần 1)

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
    
  
      
   
  
         
   
Nhn biết:NB; Thông hiu: TH; Vn dng thấp: VDT; Vn dng cao: VDC
  (TH) Yếu tố nào không phải hạn chế trong Chiến lược kinh tế hướng nội các nước
thuộc nhóm nước sáng lập ASEAN?
 Thiếu vốn, thiếu nguyên liệu công nghệ  Chưa tự túc được vấn đề lương thực
 Chi phí cao dẫn tới tình trạng thua lỗ  Đời sống người lao động còn khó khăn.
  (VDT) Một trong những yếu tố làm cho t chức ASEAN mở rộng thành viên gồm hầu hết
các nước khu vực Đông Nam Á (đến năm 1999) là:
 Chỉ thị của Liên hợp quốc.
 Chỉ thị của các nước lớn.
 Các quốc gia Đông Nam Á đều đã giành được độc lập.
 Cùng hệ tưởng hệ thống chính trị.
  (TH) Mùa xuân năm 1975, cuộc Tổng tiến công nổi dậy của quân dân Việt Nam thắng
lợi đã
 Giúp cho nhân dân o sở giành thắng lợi hoàn toàn.
 Cổ nhân dân Lào đứng lên giành chính quyền trong cả nước
 Cổ tạo điều kiện cho cách mạng Lào tiến n giành thắng lợi hoàn toàn.
 Tạo điều kiện cho các lực lượng cách mạng Lào giành chính quyền trong cả nước.
  (VDT) Nối sự kiện cột B cho phù hợp với thời gian cột A về quá trình giành độc lập của
các quốc gia Đông Nam Á.
B
1) 17-8-1945
a. Lào tuyên bố độc lập
2) 12-10-1945
b. Inđônêxia tuyên bố độc lập.
3) 4-7-1946
c. Xingapo được Anh trao trả quyền tự
trị
4) 31-8-1957
d. Mỹ quyên bố trao trả độc lập cho
Philippin.
5) 3-6-1959
e. Lai tuyên bố độc lập.
 le, 2b, 3c, 4d, 5a  lb, 2a, 3e, 4c, 5d  lb, 2a, 3d, 4e, 5c  lb, 2d, 3e, 4c, 5a
  (TH) mấy nội dung sai khi nói về nội dung về chiến lược kinh tế hướng nội các nước
thuộc nhóm nước sáng lập ASEAN?
1. Phát triển các ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng nội địa thay thế hàng nhập khẩu.
2. Lấy thị trường trong nước làm chỗ dựa để phát triển sản xuất.
3. Vận động sử dụng hàng tiêu dùng trong nước.
4. Tập trung đầu vốn thuật.
5. Xóa bỏ nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng nền kinh tế tự chủ.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
 1  2  3  5
  (TH) Theo Hiệp ước Bali (2-11976), yếu tố nào không nằm trong những nguyên tắc bản
trong quan hệ giữa các nước thành viên ASEAN?
 Tôn trọng độc lập, thống nhất, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ.
 Không can thiệp vào công việc nội bộ.
 Không sử dụng lực đe dọa dùng lực với nhau.
 Giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.
  (VDC) Thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc những quốc gia châu Á nào đã cổ
cuộc đấu tranh của nhân dân châu Phi?
 Việt Nam, Lào, Campuchia  Ấn Độ Trung Quốc
 Việt Nam Trung Quốc.  Các nước Tây Á.
  (NB) Hội nghị Ianta (2-1945) diễn ra khi cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai
 Đã hoàn toàn kết thúc.  Bước vào giai đoạn kết thúc
 Diễn ra cùng ác liệt.  Bùng nổ ngày càng lan rộng.
  (NB) Toàn bộ những quyết định của Hội nghị Ianta (2-1945) cùng những thỏa thuận sau đó
giữa ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh đã
 Trở thành khuôn khổ để phân chia thế giới.
 Làm cho cục diện hai cực, hai phe được xác lập trên toàn thế giới
 Đã dẫn tới sự ra đời của trật tự hai cực Ianta.
 Trở thành khuôn khổ của một trật tự thế giới mới.
 
  (VDC)Yếu tố nào không phải thách thức của nước Nga dưới thời Tổng thống B. Enxin?
 Tình trạng không ổn định về chính trị.
 Sự tranh chấp quyền lực giữa tổng thống đương nhiệm các thế lực phản động,
 Những cuộc xung đột sắc tộc, nổi bật phong trào li khai của vùng Trécxnia.
 Sự tranh cấp quyền lực giữa các tập đoàn tài chính ngân hàng.
  (NB) Mục tiêu của ASEAN phát triển kinh tế văn hóa thông qua nỗ lực hợp tác
chung giữa các nước thành viên trên tinh thần
 Bình đẳng quyền tự quyết giữa các dân tộc.
 Duy trì hòa bình ổn định khu vực
 Hòa bình, ổn định cùng phát triển.
 Duy trì hòa bình cùng phát triển.
  (NB) Ngày 19-2-1946, Ấn Độ đã diễn ra sự kiện lịch sử tiêu biểu nào gắn với phong trào
đấu tranh chống thực dân Anh?
 Cuộc khởi nghĩa của 2 vạn thủy binh Cancútta.
 Cuộc khởi nghĩa của 2 vạn công nhân Mađrát.
 Cuộc khỏi nghĩa của 2 vạn thủy binh Bombay.
 Cuộc bãi công của hơn 40 vạn công nhân Bombay.
  (NB) Nhận định nào nói về biến đổi kinh tế các nước Đông Bắc Á sau Chiến tranh thế giới
thứ hai?
 Thắng lợi của cách mạng Trung Quốc dẫn tới sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
 Bán đảo Triều Tiên đã bị chia cắt thành 2 miền theo tuyến 38.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
 Trong nửa sau thế kỉ XX, khu vực Đông Bắc Á đã đạt được sự tăng trưởng nhanh chóng về kinh
tế.
 Đưa Nhật Bản trở thành nước theo chế độ dân chủ đai nghị sản.
  (NB) Khi chiến tranh Thái Bình Dương bùng nổ, nhân dân các nước Đông Nam Á đứng
lên đấu tranh chống kẻ thù nào để giải phóng dân tộc?
 Quân phiệt Nhật.  Thực dân Pháp
 Thực dân Pháp đế quốc Mĩ.  Chủ nghĩa phát xít đế quốc Pháp - Nhật.
  (VDC) Theo thỏa thuận của Liên Xô, Anh tại Hội nghị Ianta (2-1945), Việt Nam
thuộc phạm vi ảnh hưởng của lực lượng (quốc gia) nào?
 Các nước phương Tây  Liên
  Pháp.
  (NB) Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, một trật tự thế giới mới được hình thành với đặc
trưng lớn
 Liên vươn lên trở thành những cường quốc lớn.
 Thế giới chia thành hai phe: XHCN TBCN.
 Hai phe XHCN TBCN mâu thuẫn gay gắt với nhau.
 Mâu thuẫn giữa hai phe gay gắt dẫn đến Chiến tranh lạnh.
  (VDC)Tháng 2-1973, Hiệp định Viêng Chăn về lập lại hòa bình thực hiện hòa hợp dân
tộc Lào được kết giữa:
 nhân dân Lào.
 Mặt trận Lào yêu nước với phái hữu Viêng Chăn
 Mặt trận Lào yêu nước với đế quốc Mĩ.
 Đế quốc với các lực lượng Lào.
  (NB) Ngày 26-1- 1950, Ấn Độ tuyên bố độc lập thành lập nước cộng hòa, đánh dấu
thắng lợi to lớn của nhân dân Ấn Độ dưới sự lãnh đạo của
 Đảng Cộng sản  Đảng Dân tộc  Đảng Dân chủ  Đảng Quốc đại.
  (TH) Hiệp định Giơnevơ (7/1954) đã công nhân c quyền dân tộc cơ bản nào của Lào?
 Độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ.
 Chỉ công nhận địa vị hợp pháp của lực lượng kháng chiến,
 Trao trả độc lập cho Lào.
 Chỉ công nhân hai vùng tập kết Mường Sài Phong xa lì.
  (NB) Một trong những mục đích của tổ chức Liên hợp quốc
 Trùng trị các hoạt động y chiến tranh.  Thúc đẩy quan hệ thương mại tự do.
 Duy trì hòa bình an ninh thế giới.  Ngăn chặn tình trạng ô nhiễm môi trường
  (NB) Sau ngày giành độc lập, trong công cuộc y dựng đất nước, Ấn Độ đã thi hành
chính sách đối ngoại
 Chạy đua trang.
 Hòa bình, trung lập tích cực, ủng hộ cuộc đấu tranh giành độc lập của các dân tộc.
 Liên minh chặt chẽ với các nước tu bản trên thế giới c nước hội chủ nghĩa.
 Tham gia các khối quân sự.
  (TH) Yếu tố nào không nằm trong bối cảnh ra đời của tổ chức ASEAN?
 Nhiều nước trong khu vực giành độc lập, bước vào thời phát triển kinh tế.
 Cuộc chiến tranh xâm lược của Đông Dương đang bị sa lầy thất bại

Đề thi thử THPT quốc gia môn Lịch sử

Để giúp các bạn học sinh có học tập hiệu quả hơn môn Lịch sử, VnDoc mời các bạn tham khảo Đề thi thử THPT quốc gia môn Lịch sử năm học 2017 - 2018 trường THPT chuyên Thái Bình (Lần 1), tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm kèm theo lời giải chi tiết. Mời thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo.

------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Lịch sử năm học 2017 - 2018 trường THPT chuyên Thái Bình (Lần 1). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Địa lí 11, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 423
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử Xem thêm