Đề thi thử THPT quốc gia môn Lịch sử năm học 2017 - 2018 trường THPT chuyên Thái Bình (Lần 2)

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
    
      
   
  
       
  
  Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nền kinh tế của phát triển như thế nào
 Nhanh chóng  Thần  Mạnh mẽ  Ổn đinh
  Từ năm 1973 đến năm 1982, nền kinh tế đặc điểm nào dưới đây
 Phục hồi  Suy thoái  Phát triển nhanh  Phát triển chậm
  Từ năm 1983 đến năm 1991, kinh tế đặc điểm nào dưới đây
 Phục hồi phát triển trở lại.  Khủng hoảng suy thoái
 Phát triển không ổn định.  Phát triển nhanh chóng
  Trong những năm 1991 - 2000, nước Mỹ vai trò chi phối
 Tất cả các tổ chức quân sự trên thế giới
 Tất cả các tổ chức liên kết khu vực trên thế giới
 Hầu hết các tổ chức kinh tế - tài chính quốc tế
 Các công ty xuyên quốc gia trên thế giới
  đã giữ vị trí về kinh tế - i chính như thế nào trên thế giới trong khoảng 20 năm
đầu sau chiến tranh thế giới thứ hai?
 Trung tâm kinh tế - tài chính lớn nhất thế giới
 Trung tâm kinh tế - tài chính lớn trên thế giới
 Một trong ba trung tâm kinh tế - tài chính lớn của thế giới
 Một trong những trung tâm kinh tế -tài chính lớn của thế giới
  Đặc điểm nổi bật nhất của kinh tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000
 Phát triển nhanh nhưng không ổn định
 Đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới
 Vị trí kinh tế ngày càng giảm sút trên toàn thế giới
 bị các nước Tây Âu Nhật Bản cạnh tranh quyết liệt
  Nước khởi đầu cho cuộc ch mạng khoa học - thuật hiện đại
  CHLB Đức  Nhật Bản  Trung Quốc
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
  Để thực hiện tham vọng làm ch thế giới đã triển khai
 Kế hoạch Macsan  Học thuyết Rigan
 Chiến lược toàn cầu  Chiến lược Cam kết mở rộng
  Trong chiến lược Cam kết mở rộng. đã s dụng khẩu hiệu nào để can thiệp vào
công việc nội bộ của các nước?
 Tự do  Bình đẳng  Chủ quyền  Thúc đẩy dân chủ
  Sau chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Tây Âu đã khôi phục kinh tế nhờ o sự
viện trợ của trong kế hoạch
 Maobatton  Nava  Mácsan  Rơve
  Tổ chức nào đã ra đời châu Âu trong năm 1951?
 Cộng đồng năng lượng nguyên tử châu Âu  Cộng đồng kinh tế châu Âu
 Cộng đồng châu Âu  Cộng đồng than - thép châu Ãu
  Nguyên nhân quyết định nhất dẫn đến sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế các
nước Tây Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai
 vai t quản lí, điều tiết nền kinh tế của nhà nước
 áp dụng hiệu quả những thành tựu cách mạng khoa học - thuật
 dựa vào viện trợ của theo “kế hoạch Macsan”
 tận dụng tốt các hội n ngoài để phát triển
  Trong giai đoạn 1950 - 1973, nhiều thuộc địa của Anh, Pháp, Lan tuyên bố độc
lập đánh dấu thời
 Phi thực n hóa trên phạm vi thế giới  Thực dân hóa trên phạm vi thế giới
 Thức tỉnh của các n tộc thuộc địa  Khủng hoảng của chủ nghĩa thực dân
  Năm 1967, t chức nào sau đây được thành lập châu Âu
 Cộng đồng châu Âu (EC)  Cộng đồng kinh tế châu Âu (EEC)
 Liên minh châu Âu (EU)  Cộng đồng than thép châu Âu
  Tổ chức nào dưới đây đã c mạnh mẽ cho sự ra đời của Hiệp hội c quốc gia
Đông Nam Á (ASEAN)?
 Cộng đồng châu Âu (EC)  Cộng đồng kinh tế châu Âu (EEC)
 Liên minh châu Âu (EU)  Tổ chức thống nhất Châu Phi (OAU)
  Trong những năm 1950 - 1973, nước Tây Âu o dưới đây đã phản đối việc trang bị
khí hạt nhân cho Cộng hòa Liên bang Đức
 Pháp  Thụy Điển  Anh  Phần Lan
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
  Mục tiêu của liên minh châu Âu EU
 Hợp tác liên minh trong lĩnh vực kinh tế, tiền tệ
 Hợp tác liên minh trong lĩnh vực chính trị, đối ngoại
 Hợp tác liên minh trong lĩnh vực kinh tế. tiền tệ, chính trị, đối ngoại, an ninh chung
 Hợp tác liên minh trong lĩnh vực kinh tế, quân sự
  Đến cuối thập kỉ 90, tổ chức liên kết chính trị - kinh tế lớn nhất hành tình
 Liên hợp quốc  Liên minh châu Âu  ASEAN  NATO
  Lực lượng thực hiện những cải ch dân chủ Nhật Bản trong những năm 1945 -
1952
 Chính phủ Nhật Bàn  Thiên hoàng
 Nghị viện Nhật Bản  B chỉ huy tối cao lực lượng Đồng minh
  Hiệp ước nào sau đây đã chấm dứt chế độ chiếm đóng của Đồng minh Nhật Bản
 Hiệp ước hòa bình Xan Phanranxixcô  Hiệp ước Ball
 Hiệp ước Maxtrich  Hiệp ước an ninh - Nhật
  Nền kinh tế Nhật Bản đạt tới sự phát triển thần kì” trong những năm
 1952- 1960  1960- 1973  1952- 1973 1973- 1991
  Nền tảng chính sách đối ngoại của Nhật Bản từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến
năm 2000
 Mở rộng hoạt động đối ngoại với các đối tác trên phạm vi toàn cầu
 Tăng cường hợp tác vói các nước châu Âu
 Tăng cường hợp tác với các nước châu Á
 Liên minh chặt chẽ với
  Nhân tố quyết định dẫn đến sự phát triển nền kinh tế Nhật Bản sau Chiến tranh thế
giới thứ hai
 Con người  Vai trò lãnh đạo quản của nhà nước
 Áp dụng các thành tựu khoa học  Chi phí cho quốc phòng thấp
  Sự kiện nào dưới đây diễn ra liên quan đến Nhật Bản vào năm 1956
 Nhật Bản gia nhập Liên hợp quốc
 Nhật Bản chấm dứt chế độ chiếm đóng của Đồng minh
 Nhật Bản thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam
 Tuyên bố kéo dài vĩnh viễn Hiệp ước an ninh - Nhật
  Từ nửa sau những năm 80 của thế kỉ XX, Nhật Bản đã vươn lên thành

Đề thi thử THPT quốc gia môn Lịch sử

Để giúp các bạn học sinh học tốt hơn môn Lịch sử, VnDoc mời các bạn tham khảo Đề thi thử THPT quốc gia môn Lịch sử năm học 2017 - 2018 trường THPT chuyên Thái Bình (Lần 2), nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm kèm theo lời giải chi tiết. Mời thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo.

------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Lịch sử năm học 2017 - 2018 trường THPT chuyên Thái Bình (Lần 2). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Địa lí 11, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 810
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử Xem thêm