Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lí năm học 2017 - 2018 trường THPT Đường Hoa Cương - Quảng Ninh

VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẢNG NINH
THCS&THPT ĐƯỜNG HOA CƯƠNG
ĐỀ THI KHẢO SÁT LẦN I
( Đề thi gồm 6 trang)
THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: VẬT
(Thời gian làm bài:50 phút, không kể thời gian phát đề)
Họ n thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:..............................................................................
Câu 1: Khi chiếu một chùm tia tử ngoại o một ống nghiệm đựng dung dịch fluorexêin t thấy
dung dịch này phát ra ánh sáng màu lục. Đây hiện tượng
A. phản xạ ánh sáng. B. tán sắc ánh sáng. C. hóa - phát quang. D. quang - phát quang.
Câu 2: Dao động tắt dần một dao động
A. chu ng tỉ lệ với thời gian. B. biên độ thay đổi liên tục.
C. ma t cực đại. D. biên độ giảm dần theo thời gian.
Câu 3: Sóng điện t nào sau đây được dùng trong việc truyền thông tin trong nước?
A. Sóng dài. B. Sóng trung. C. Sóng ngắn. D. Sóng cực ngắn.
Câu 4: Một vật dao động điều hòa với phương trình
)
4
cos(4
tx
cm .Pha ban đầu của dao
động giá trị:
A.
2
B.
C.
4
. D. -
4
.
Câu 5:Trên vành kính lúp ghi x25 (hoặc 25x). Tiêu cự của kính lúp này là:
A. 5cm . B. 1cm. C. 10cm D. 2,5cm.
Câu 6:Chọn câu đúng. Chiết suất của một môi trường trong suốt đối với ánh sáng đơn sắc đỏ, lục,
tím xếp theo thứ tự giảm dần là:
A. lục, đỏ, tím B. đỏ, lục, tím C. tím, lục, đỏ D. tím, đỏ, lục
Câu 7: Trong nghiên cứu quang phổ vạch của một vật bị kích thích phát quang, dựa vào vị trí các
vạch người ta biết
A. các nguyên tố hoá học cấu thành vật đó. B. nhiệt độ của vật khi phát quang.
C. các hợp chất hoá học tổn tại trong vật đó. D.phương pháp kích thích vật dẫn đến phát quang.
Câu 8: Trong đồ khối của máy phát thanh đơn giản.
Bộ phận nào sau đây sai:
Câu 9: Kết luận nào dưới đây cho biết đoạn mạch RLC không phân nhánh khi xảy ra hiện tượng
cộng hưởng?
đề 101
A. 1- Micro B. 2- Mạch biến điệu
C. 4- Mạch khuếch đại D. 5- Anten phát
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
A.
2
1
.
LC
B.
2
1
.
LC
C.
2
1
.
RC
D.
2
LC.
Câu 10: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc. Nếu thực hiện thí nghiệm
trên trong nước thì:
A. khoảng vân không đổi. B. tần số thay đổi.
C. vị t vân ng trung tâm không đổi. D. bước sóng không đổi.
Câu 11:Biểu thức nào biểu thức của định luật Ôm đối với toàn mạch ?
A.
N
I
R
E
B.
N
I
R r
E
C.
N
R
U
I
D.
rR
U
I
N
Câu 12: Cường độ dòng điện trong mạch không phân nhánh dạng i = 2
2
cos100πt (A).
Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch
A. I = 4A B. I = 2,83A C. I = 2A D. I = 1,41 A.
Câu 13: Trong t nghiệm giao thoa ánh sáng nguồn sáng phát ra hai bức xạ đơn sắc bước sóng
lần lượt λ
1
= 0,5 μm λ
2
. Vân sáng bậc 12 của λ
1
trùng với vân sáng bậc 10 của λ
2
. Xác định
bước sóng λ
2
A. 0,55 μm B. 0,6 μm C. 0,4 μm D. 0,75 μm
Câu 14: Dòng điện xoay chiều sử dụng trong mạng điện sinh hoạt khu dân nước ta tần số:
A. 10Hz B. 20Hz C. 50Hz D. 100Hz
Câu 15: Giới hạn quang điện của Natri
0,5 m
. Công thoát của Kẽm lớn hơn của Natri 1,4
lần. Giới hạn quang điện của kẽm
A.
0,7 m
B.
0,36 m
C.
0,9 m
D.
0,63 m
Câu 16: Một nguồn âm điểm truyền sóng âm đẳng hướng o trong không khí với tốc độ truyền
âm v. Khoảng cách giữa 2 điểm gần nhau nhất trên cùng hướng truyền sóng âm dao động ngược
pha nhau x. Tần số của âm
A.
2v
.
x
B.
v
.
2x
C.
v
.
4x
D.
v
.
x
Câu 17: Cường độ dòng điện trong một đoạn mạch biểu thức i = cos(100πt +
6
) A . thời điểm
t =
1
100
s cường độ trong mạch giá trị :
A. 2A. B.
2
3
A. C. bằng 0. D. 2 A.
Câu 18: Thầy Thanh người treo một điện thoại A bằng sợi dây cực mảnh trong một nh thủy tinh
kín đã rút hết không khí. Điện thoại này vẫn đang nghe gọi bình thường được cài đặt âm lượng
lớn nhất .Thầy Thanh đứng gần bình thủy tinh trên dùng một điện thoại B đang nghe gọi bình
thường gọi o số liên lạc của điện thoại A. Câu nói nào của thầy Thanh câu nói thật:
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
A. Nghe thấy nhạc chuông nhưng nhỏ hơn bình thường.
B. Nghe thấy nhạc chuông như nh thường.
C. Chỉ nghe một gái nói: “Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin
quý khách vui lòng gọi lại sau”
D. Vẫn liên lạc được nhưng không nghe thấy nhạc chuông.
Câu 19: Một sợi y đàn hồi căng ngang, đang sóng dừng ổn định. Khoảng thời gian giữa hai
lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng 0,1s tốc độ truyền sóng trên dây 3m/s Khoảng cách giữa hai
điểm gần nhau nhất trên sợi dây dao động cùng pha có biên độ dao động bằng một nửa biên độ
của bụng sóng là:
A. 20cm B. 30cm C. 10cm D. 8 cm
Câu 20: Một chất điểm dao động điều hoà với phương trình
cmtx )
2
cos(3
. Tốc độ chất điểm
khi qua vị t cân bằng của bằng
A.
scm /
2
3
B.
scm /3
C.
scm /6
D.
scm /3
Câu 21: Cho một đoạn mạch RLC nối tiếp. Biết
1
L H
,
4
2.10
C F
, R thay đổi được. Đặt vào
hai đầu đoạn mạch một điện áp biểu thức:
0
u U cos 100 t V
. Để
C
u
chậm pha
3
4
so với
AB
u
thì R phải giá trị:
A.
R 100
B.
R 100 2
C.
R 50
D.
R 150 3
Câu 22: Một vật đồng thời tham gia hai dao động điều hòa phương trình lần lượt
là:
)
3
cos(34
1
tx
;
)cos(
2
3
2
tx
. Biên độ dao động tổng hợp giá trị nào sau đây:
A. 4,7cm. B. 5,8cm. C. 6,6cm. D. 7,9cm.
Câu 23: Một con lắc xo độ cứng
mNk /100
, khối lượng
gm 100
đang dao động t chịu
tác dụng của ngoại lực cưỡng bức tuần hoàn
7
cos
0
tFF
N. Người ta nhận thấy khi lực F
chu 0,25s thì con lắc biên độ x, khi lực F có tần số góc 90
srad /
thì biên độ con lắc
y. Kết luận nào sau đây đúng:
A. x<y B. x
y C. x>y D. x
y
Câu 24: Cường độ điện trường gây ra bởi điện tích Q = 5.10
-9
(C), tại một điểm trong chân không
cách điện tích một khoảng 10 (cm) độ lớn là:
A. E = 0,450 V/m B. E = 0,225 V/m C. E = 4500 V/m D. E = 2250 V/m

Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lí

Tài liệu Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lí năm học 2017 - 2018 trường THPT Đường Hoa Cương - Quảng Ninh được VnDoc tổng hợp và cập nhật để giúp các bạn học sinh ôn luyện đề thi Vật lí một cách đơn giản nhất. Mời các bạn học sinh thử sức.

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lí năm học 2017 - 2018 trường THPT Đường Hoa Cương - Quảng Ninh. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 167
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý Xem thêm