Đề thi thử THPT quốc gia môn GDCD năm 2017 - 2018 trường THPT PTLC II - III Trấn Yên 2 - Yên Bái

VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
SỞ GD & ĐT YÊN BÁI KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018
TRƯỜNG PTLC Bài thi: KHOA HỌC HỘI
II III TRẤN N 2 Môn thi thành phần: GIÁO DỤC CÔNG DÂN
(Đề thi 05 trang)Thời gian làm bài: 50 phút không k thời gian phát đề.
đề: 001
Câu 1. Công dân khi tham gia vào các quan hệ hội đều thực hiện cách xử sự phù hợp với quy
định của pháp luật nội dung khái niệm nào dưới đây?
A. Ban hành pháp luật.
B. Xây dựng pháp luật.
C. Thực hiện pháp luật.
D. Phổ biến pháp luật.
Câu 2. Việc quan, công chức nhà nước thẩm quyền căn cứ vào pháp luật để ban hành các
quyết định trong quản lý, điều nh hình thức
A. Sử dụng pháp luật.
B. Thi hành pháp luật.
C. Tuân thủ pháp luật.
D. Áp dụng pháp luật.
Câu 3. Bồi thường thiệt hại mặt vật chất khi hành vi xâm hại tới các quan h i sản quan
hệ nhân thân được áp dụng cho người hành vi
A. Vi phạm hành chính.
B. Vi phạm dân sự.
C. Vi phạm hình sự.
D. Vi phạm kỷ luật.
Câu 4. Để đảm bảo quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật cần xử nghiêm minh những
hành vi xâm phạm quyền lợi ích của ng dân. Nhận định này thể hiện nội dung nào ới đây?
A. Trách nhiệm của hội.
B. Trách nhiệm của nhà nước.
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
C. Nghĩa vụ của tổ chức.
D. Nghĩa vụ của công dân.
Câu 5. So với lao động nam, lao động nữ quyền ưu đãi riêng trong
A. Tiếp cận việc làm.
B. Giao kết hợp đồng lao động.
C. Đóng bảo hiểm hội.
D. Hưởng chế độ thai sản.
Câu 6. Khẳng định nào dưới đây đúng.
A. Không ai bị bắt, nếu không quyết định của tòa án, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm
sát trừ trường hợp phạm tội qu tang.
B. Không ai bị khởi tố, nếu không quyết định của tòa án, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện
kiểm sát.
C. Không ai bị truy tố, nếu không quyết định của tòa án, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện
kiểm sát.
D. Không ai b t xử, nếu không quyết định của tòa án, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện
kiểm sát.
Câu 7. Hành vi đặt điều xấu, tung tin xấu m ảnh hưởng đến uy tín của người khác vi phạm
quyền nào của ng dân?
A. Quyền mật nhân.
B. Quyền được bảo hộ về nhân phẩm danh dự.
C. Quyền bình đẳng.
D. Quyền dân chủ.
Câu 8. Công n thực hiện quyền tham gia quản nhà ớc hội của mình thông qua việc
A. Tham gia tuyên truyền bảo vệ môi trường cộng đồng.
B. Tham gia lao động công ích địa phương.
C. Thảo luận biểu quyết c vấn đề trọng đại khi nhà ớc tổ chức trưng cầu n ý.
D. Viết bài đăng o quảng cho du lịch địa phương.
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
Câu 9. Các quy định pháp luật về giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo nội dung của pháp
luật về lĩnh vực
A. Chính trị.
B. Kinh tế.
C. hội.
D. Văn hóa
Câu 10. Tăng trưởng kinh tế gắn liền với cơ cấu kinh tế hợp lí, tiến bộ và công bằng hội
A. Phát triển kinh tế.
B. Thúc đẩy kinh tế.
C. Thay đổi kinh tế.
D. Ổn định kinh tế
Câu 11. Quy luật giá trị yêu cầu tổng giá trị hàng hóa sau khi bán phải bằng
A. Tổng chi phí để sản xuất ra hàng hóa
B. Tổng giá trị ng hóa được tạo ra trong quá trình sản xuất
C. Tổng số lượng hàng hóa được tạo ra trong quá trình sản xuất
D. Tổng thời gian để sản xuất ra hàng hóa
Câu 12. Thực chất của quan hệ cung cầu mối quan hệ giữa các chủ thể nào dưới đây?
A. Nhà nước với doanh nghiệp.
B. Người sản xuất với người tiêu dùng
C. Người kinh doanh với Nhà ớc.
D. Doanh nghiệp với doanh nghiệp
Câu 13. Dấu hiệu nào dưới đây không phải biểu hiện của hành vi trái pháp luật?
A. Công dân làm những việc không được m theo quy định của pháp luật.
B. Công dân không làm những việc phải làm theo quy định của pháp luật.
C. Công dân làm những việc xâm phạm đến các quan hệ hội.
D. Công dân làm những việc được pháp luật cho phép làm.
Câu 14. Nội dung o dưới đây không bị coi bất bình đẳng trong lao động.

Đề thi thử THPT quốc gia môn GDCD

Để giúp các bạn học sinh học tập tốt hơn môn GDCD, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT quốc gia môn GDCD năm 2017 - 2018 trường THPT PTLC II - III Trấn Yên 2 - Yên Bái, chắc chắn tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh có kết quả cao hơn trong học tập.

--------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn GDCD năm 2017 - 2018 trường THPT PTLC II - III Trấn Yên 2 - Yên Bái. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Lịch sử lớp 12, Địa lý lớp 12, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 695
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi THPT Quốc Gia môn GDCD Xem thêm