Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Lịch sử Sở GD-ĐT Cần Thơ

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Lịch sử Sở GD-ĐT Cần Thơ là tài liệu ôn tập môn Lịch sử hữu ích, giúp các bạn kiểm tra lại kiến thức môn Lịch sử, thử sức với nhiều đề thi thử, từ đó tự đánh giá được trình độ bản thân và có phương pháp học tập môn Lịch sử phù hợp nhất trước các kì thi sắp tới.

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Ngữ văn Sở GD-ĐT Cần Thơ

Thi thử THPT Quốc gia tại TP. HCM: Đề thi, đáp án môn Lịch sử năm 2015

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử lần 1 năm 2015 trường THPT Trần Bình Trọng, Phú Yên

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2015
MÔN THI: LỊCH SỬ

(Đề thi có 01 trang)
Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề.

Câu 1: (3,0 điểm)

Nêu các xu thế phát triển của thế giới hiện nay. Theo anh/chị, các xu thế này tác động đến Việt Nam như thế nào?

Câu 2: (2,0 điểm)

Vì sao nói quá trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam gắn liền với hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1920 đến năm 1930?

Câu 3: (2,0 điểm)

Trong cuộc kháng chiến chống Pháp từ năm 1946 đến năm 1954, chiến thắng nào của quân và dân ta đã làm phá sản chiến lược chiến tranh “đánh nhanh, thắng nhanh” của Pháp? Trình bày hoàn cảnh, kết quả và ý nghĩa lịch sử của chiến thắng đó.

Câu 4: (3,0 điểm)

Đảng Lao động Việt Nam đã căn cứ vào điều kiện, thời cơ nào để đề ra chủ trương, kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam? Qua nội dung chủ trương, kế hoạch đó, hãy chỉ ra những điểm khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn và linh hoạt của Đảng.

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử

Câu 1: (3,0 điểm)

 • Hầu hết các quốc gia đều ra sức điều chỉnh chiến lược phát triển lấy kinh tế làm trọng điểm. Ngày nay, kinh tế đã trở thành nội dung căn bản trong quan hệ quốc tế... (0,5đ)
 • Các nước lớn đã điều chỉnh các quan hệ đối với nhau theo chiều hướng đối thoại, thỏa hiệp, tránh xung đột trực tiếp nhằm tạo nên ... (0,5đ)
 • Sau chiến tranh lạnh tuy hòa bình thế giới được củng cố, nhưng ở nhiều khu vực vẫn diễn ra nội chiến và xung đột... (0,5đ)
 • Từ thập kỉ 80 đến thế kỉ XX, thế giới đã diễn ra ngày càng mạnh mẽ xu thế tòan cầu hóa.... (0,5đ)

Các xu thế này tác động đến Việt Nam: Thí sinh có thể trả lời theo cách riêng nhưng đúng, lập luận chặt chẽ, mạch lạc vẫn cho điểm. Sau đây là những gợi ý:

 • Tạo môi trường hòa bình để phát triển mọi mặt như kinh tế, khoa học, văn hóa, giáo dục... Việt Nam có cơ hội tăng cường hợp tác, áp dụng những thành tựu khoa học – công nghệ của thế giới vào sản xuất, rút ngắn khoảng cách với các nước phát triển. (0,5đ)
 • Nếu không chớp thời cơ để phát triển sẽ bị tụt hậu; hội nhập dễ bị hòa tan đánh mất bản sắc dân tộc. Sự cạnh tranh quyết liệt giữa các nước... Cuộc cách mạng khoa học – công nghệ bên cạnh mang lại những tích cực cũng có những tiêu cực không dễ khắc phục ... (0,5đ)

Câu 2: (2,0 điểm)

a. Quá trình chuẩn bị về tư tưởng, chính trị, tổ chức cho việc thành lập Đảng:

 • Tháng 7 – 1920, Người đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lênin, từ đó.... Tháng 12 – 1920, tại Đại hội Đảng Xã hội Pháp, Người đã bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế Cộng sản và trở thành người cộng sản Việt nam đầu tiên, là một trong những người tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp.
 • Năm 1921, cùng một số người khác sáng lập ra Hội Liên hiệp thuộc địa ở Pari. Người tham gia sáng lập báo Người cùng khổ,...
 • Tháng 6 – 1923, Nguyễn Ái Quốc đi Liên Xô dự Hội nghị Quốc tế Nông dân (10 – 1923), Đại hội Quốc tế Cộng sản lần V (1924).
 • Tháng 6 – 1925, Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên..., tạo điều kiện cho sự ra đời của ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam năm 1929.

b. Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam:

 • Yêu cầu thống nhất các tổ chức cộng sản được đặt ra một cách bức thiết.Trước tình hình đó, Nguyễn Ái Quốc từ Thái Lan về Trung Quốc, triệu tập Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản thành một đảng duy nhất.
 • Hội nghị nhất trí hợp nhất ba tổ chức cộng sản thành một Đảng duy nhất, lấy tên là Đảng Cộng Sản Việt Nam. Thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo...
 • Như vậy, những hoạt động cách mạng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc từ năm 1920 đến năm 1930 gắn liền với quá trình chuẩn bị những điều kiện tất yếu dẫn đến sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Câu 3: (2,0 điểm)

Trong cuộc kháng chiến chống Pháp từ năm 1946 đến năm 1954, chiến thắng của quân và dân ta đã làm phá sản chiến lược chiến tranh “đánh nhanh, thắng nhanh” của Pháp là chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947. (0,5đ)

a. Hoàn cảnh: (0,5đ)

 • Âm mưu của Pháp:
  • Pháp tấn công lên Việt Bắc, nhằm tiêu diệt cơ quan đầu não cuộc kháng chiến, tiêu diệt quân chủ lực của ta, nhanh chóng kết thúc chiến tranh.
  • Ngày 7 – 10 – 1947, Pháp huy động 12.000 quân mở cuộc tiến công lên căn cứ Việt Bắc.
 • Chủ trương của ta: Đảng ra chỉ thị “Phải phá tan cuộc tấn công mùa đông của giặc Pháp”.

b. Kết quả: (0,5đ)

 • Hai gọng kìm của Pháp bị bẻ gãy. Ngày 19 – 12 – 1947, quân Pháp phải rút khỏi Việt Bắc.
 • Cơ quan đầu não kháng chiến của ta được bảo vệ, bộ đội chủ lực của ta trưởng thành.

c. Ý nghĩa: (0,5đ)

 • Thắng lợi trong chiến dịch Việt Bắc thu – đông 1947 đã đưa cuộc kháng chiến chuyển sang giai đoạn mới, buộc Pháp phải thay đổi chiến lược ở Đông Dương. Chuyển từ đánh nhanh thắng nhanh sang đánh lâu dài với ta.

Câu 4: (3,0 điểm)

a. Đảng Lao động Việt Nam đã căn cứ vào điều kiện, thời cơ để đề ra chủ trương kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam: (1,5đ)

 • Từ sau Hiệp định Pa ri, nhất là từ cuối năm 1974 đầu năm 1975, tình hình so sánh lực lượng ở miền Nam thay đổi có lợi cho cách mạng: Mĩ phải rút hết quân về nước.
 • Cuối 1974 đầu năm 1975, ta mở đợt hoạt động quân sự, trọng tâm là đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ, giành thắng lợi vang dội ở Phước Long (6 - 1 - 1975).
 • Chiến thắng Phước Long thấy rõ sự lớn mạnh và khả năng thắng lớn của ta, sự suy yếu bất lực của quân đội Sài Gòn và khả năng can thiệp của Mĩ là rất hạn chế.

b. Những điểm khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn và linh hoạt của Đảng: (1,5đ)

 • Chủ trương giải phóng hoàn toàn miềnNamđược đề ra dựa trên cơ sở nhận định đúng sự thay đổi trong so sánh lực lượng giữa ta và địch ngày càng có lợi cho ta.
 • Đề ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam trong 2 năm 1975 và 1976, nhưng cũng dự đoán nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối năm 1975 thì lập tức giải phóng hoàn toàn miền Nam trong năm 1975.
 • Đảng cũng nêu sự cần thiết phải tranh thủ thời cơ đánh thắng nhanh để đỡ thiệt hại về người và của... giảm bớt sự tàn phá của chiến tranh.
Đánh giá bài viết
1 617
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Lịch Sử khối C Xem thêm