Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Địa lý trường THPT Lê Hồng Phong, Hà Tĩnh lần 1

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Địa lý

Nhanh tay tải ngay tài liệu: Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Địa lý trường THPT Lê Hồng Phong, Hà Tĩnh lần 1. Đề thi gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm với thời gian làm bài là 50 phút. Phần đáp án đã được thư viện đề thi VnDoc cập nhật đầy đủ và chính xác để các bạn học sinh tự đanh giá chất lượng bài làm của chính mình.

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Địa lý - Thành phố Hà Nội (Có đáp án)

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Địa lý trường THPT Tôn Đức Thắng, Phú Yên

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Địa lý trường THPT Cù Huy Cận, Hà Tĩnh

Mời làm: Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Địa lý trường THPT Lê Hồng Phong, Hà Tĩnh lần 1 Online

SỞ GD&ĐT HÀ TĨNH
TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017
MÔN: ĐỊA LÍ
Thời gian làm bài: 50 phút;
(40 câu trắc nghiệm)

Câu 1: Nước ta có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển ngành đánh bắt hải sản, nhờ có:

A. Nhiều sông suối, kênh rạch, ao hồ.
B. Nhân dân có kinh nghiệm đánh bắt.
C. Bờ biển dài, vùng đặc quyền kinh tế rộng.
D. Phương tiện đánh bắt hiện đại.

Câu 2: Căn cứ và Atlat Địa lý Việt Nam trang 9, cho biết tần suất xuất hiện bão lớn nhất là tháng mấy?

A. Tháng 7. B. Tháng 8.
C. Tháng 9. D. Tháng 10.

Câu 3: Nguyên nhân dẫn tới sự khác biệt về quy mô và cơ cấu cây công nghiệp giữa Tây Nguyên và Trung du miền núi Bắc Bộ là do sự khác nhau về

A. sự phân hóa của khí hậu và truyền thống sản xuất.
B. kinh nghiệm của nguồn lao động và chính sách phát triển.
C. đặc điểm lao động, cơ cấu đất trồng và chính sách phát triển.
D. đặc điểm địa hình, khí hậu và cơ cấu đất trồng.

Câu 4: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, hãy cho biết các trung tâm công nghiệp nào sau đây có quy mô trên 120 nghìn tỉ đồng?

A. Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
B. Hà Nội, Đà Nẵng.
C. Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.
D. Thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa.

Câu 5: Mật độ dân số nước ta cao nhất ở

A. vùng Đông Nam Bộ.
B. vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.
C. vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
D. vùng Đồng bằng sông Hồng.

Câu 6: Cho biểu đồ:

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Địa lý

Căn cứ vào biểu đồ hãy cho biết nhận xét nào sau đây đúng với tình hình phát triển ngành trồng cây công nghiệp nước ta:

A. Diện tích cây công nghiệp hàng năm lớn hơn diện tích cây công nghiệp lâu năm.
B. Diện tích cây công nghiệp lâu năm tăng, giá trị sản xuất ngành trồng cây công nghiệp giảm.
C. Diện tích cây công nghiệp hàng năm giảm, giá trị sản xuất ngành trồng cây công nghiệp tăng.
D. Diện tích cây công nghiệp tăng, giá trị sản xuất ngành trồng cây công nghiệp giảm.

Câu 7: Cho biểu đồ

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Địa lý

Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?

A. Cơ cấu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng phân theo thành phần kinh tế của nước ta.
B. Sự chuyển dịch cơ cấu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng phân theo thành phần kinh tế của nước ta.
C. Tốc độ tăng trưởng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng phân theo thành phần kinh tế của nước ta.
D. Tình hình bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng phân theo thành phần kinh tế của nước ta.

Câu 8: Biểu hiện của thiên nhiên cận xích đạo gió mùa của phần lãnh thổ phía Nam nước ta là

A. quanh năm nóng, nhiệt độ trung bình năm trên 250C.
B. biên độ nhiệt cao; thành phần thực vật thuộc vùng xích đạo.
C. biên độ nhiệt cao; có các loài sinh vật cận nhiệt đới.
D. có mùa đông lạnh, nhiệt độ trung bình năm trên 200C.

Câu 9: Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 10 cho biết lưu lượng nước trung bình trên sông Hồng tại trạm Hà Nội cao nhất là vào tháng:

A. Tháng 8. B. Tháng 9.
C. Tháng 7. D. Tháng 6.

Câu 10: Chất lượng nguồn lao động của nước ta được nâng lên nhờ

A. việc đẩy mạnh công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước.
B. việc tăng cường xuất khẩu lao động sang các nước phát triển.
C. những thành tựu trong phát triển văn hoá, giáo dục, y tế.
D. tăng cường giáo dục hướng nghiệp và dạy nghề trong trường phổ thông.

Câu 11: Cho biểu đồ:

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Địa lý

Biểu đồ trên thể hiện

A. sự thay đổi cơ cấu một số sản phẩm công nghiệp của nước ta.
B. tình hình phát triển một số sản phẩm công nghiệp của nước ta.
C. quy mô tăng trưởng một số sản phẩm công nghiệp của nước ta.
D. tốc độ tăng trưởng một số sản phẩm công nghiệp của nước ta.

Câu 12: Vì sao việc đẩy mạnh sản xuất lương thực ở nước ta có vai trò đặc biệt quan trọng?

A. Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi.
B. Là cơ sở để đa dạng hóa nông nghiệp.
C. Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp nhẹ
D. Nguồn hàng xuất khẩu có giá trị.

Câu 13: Ở nước ta hiện nay tỉ lệ gia tăng dân số giảm nhưng quy mô dân số vẫn ngày càng lớn là do:

A. công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình triển khai chưa đồng bộ.
B. dân số đông, số người trong độ tuổi sinh lớn.
C. cơ cấu dân số trẻ, gia tăng cơ học cao.
D. dân số ngày càng già hóa, tỉ suất tử thô cao.

Câu 14: Vùng có mức độ tập trung công nghiệp cao nhất cả nước là

A. Bắc Trung Bộ
B. Đồng bằng Sông Cửu Long
C. Đồng bằng Sông Hồng và phụ cận
D. Đông Nam Bộ

Câu 15: Tỉ lệ dân số thành thị nước ta ngày càng tăng là do

A. quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa.
B. phân bố lại dân cư giữa các vùng.
C. đời sống nhân dân thành thị nâng cao
D. ngành nông - lâm - thủy sản phát triển.

Câu 16: Cho bảng số liệu

Diện tích gieo trồng cao su, cà phê, hồ tiêu nước ta (Đơn vị: nghìn ha)

Năm

2010

2012

2013

2014

Cao su

748,7

917,9

958,8

978,9

Cà phê

554,8

623,0

637,0

641,3

Hồ tiêu

51,3

60,2

69,0

85,6

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, Nhà xuất bản Thống kê, 2016)

Để thể hiện tốc độ tăng trưởng diện tích gieo trồng cao su, cà phê, hồ tiêu của nước ta giai đoạn 2010 - 2014, cần phải vẽ biểu đồ

A. đường biểu diễn
B. kết hợp (cột ghép và đường).
C. tròn.
D. cột.

Câu 17: Cho biểu đồ sau:

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Địa lý

Biểu đồ trên thể hiện nội dung gì?

A. Bình quân đất tự nhiên đầu người theo các vùng
B. Mật độ dân số các vùng ở nước ta.
C. GPD bình quân đầu người theo các vùng.
D. Dân số nước ta phân theo vùng.

Câu 18: Điểm nào sau đây không đúng khi nói về ảnh hưởng của biển Đông đối với khí hậu nước ta?

A. Biển Đông mang lại một lượng mưa lớn
B. Biển Đông làm tăng độ lạnh của gió mùa Đông Bắc
C. Biển Đông có tác dụng điều hòa khí hậu
D. Biển Đông làm tăng độ ẩm tương đối của không khí

Câu 19: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết cửa khu kinh tế ven biển nào không thuộc vùng Bắc Trung Bộ?

A. Vũng Áng. B. Nghi Sơn.
C. Chân Mây - Lăng Cô. D. Dung Quất.

Câu 20: Nước ta có điều kiện phát triển ngành du lịch do

A. mức thu nhập của người dân cao.
B. nhu cầu du lịch của người dân lớn.
C. cơ sở hạ tầng ngành du lịch phát triển.
D. có tài nguyên du lịch rất phong phú.

Câu 21: Đây là biện pháp có ý nghĩa hàng đầu đối với việc sử dụng hợp lí đất đai ở ĐBSH:

A. Đẩy mạnh thâm canh.
B. Quy hoạch thuỷ lợi.
C. Khai hoang và cải tạo đất.
D. Trồng rừng và xây dựng thuỷ lợi.

Câu 22: Trở ngại lớn nhất trong việc phát triển giao thông vận tải ở nước ta hiện nay là

A. ý thức của người tham gia giao thông kém.
B. thiếu lực lượng trong ngành giao thông.
C. địa hình, kỹ thuật và vốn đầu tư.
D. sự phát triển các ngành kinh tế còn chậm.

Câu 23: Dân cư nước ta phân bố chủ yếu ở

A. vùng bán bình nguyên. B. vùng đồng bằng.
C. vùng trung du. D. vùng đồi núi.

Câu 24: Hướng vòng cung là hướng chính của vùng núi nào?

A. Trường Sơn Bắc B. Tây Bắc.
C. Đông Bắc D. Trường Sơn Nam.

Câu 25: Vùng nào chịu ảnh hưởng mạnh nhất của bão ở nước ta?

A. Bắc Trung Bộ B. Trung du và miền núi Bắc Bộ
C. ĐBSCL D. ĐBSH

Câu 26: Vùng núi nào có địa hình cao nhất nước ta?

A. Tây Bắc. B. Trường Sơn Bắc.
C. Đông Bắc. D. Trường Sơn Nam.

Câu 27: Cho bảng số liệu

Cơ cấu diện tích lúa cả năm phân theo mùa vụ nước ta giai đoạn 1995 - 2014 (Đơn vị: %)

Năm

Tổng số

Trong đó

Lúa đông xuân

Lúa hè thu

Lúa mùa

1995

100

35.8

25.8

38.4

2005

100

40.1

32.1

27.8

2010

100

41.2

32.5

26.3

2014

100

39.9

40

20.1

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2014, NXB Thống kê, 2015)

Nhận xét nào sau đây đúng với bảng số liệu trên?

A. Tỉ trọng diện tích lúa đông xuân, lúa hè thu có xu hướng tăng, tỉ trọng diện tích lúa mùa giảm mạnh.
B. Tỉ trọng diện tích lúa đông xuân giai đoạn 1995 – 2014 luôn lớn nhất, tỉ trọng diện tích lúa mùa luôn nhỏ nhất.
C. Tỉ trọng diện tích lúa đông xuân, lúa mùa có xu hướng tăng.
D. Tỉ trọng diện tích lúa đông xuân luôn lớn nhất trong giai đoạn 1995 - 2014.

Câu 28: Hạn chế lớn nhất của Biển Đông là

A. Hiện tượng sóng thần do hoạt động của động đất núi lửa.
B. Thường xuyên hình thành các cơn bão nhiệt đới.
C. Tác động của các cơn bão nhiệt đới và gió mùa đông bắc.
D. Tài nguyên sinh vật biển đang bị suy giảm nghiêm trọng.

Câu 29: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, hãy cho biết thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam bao gồm

A. Nhật Bản và Đài Loan. B. Nhật Bản và Xin ga po.
C. Nhật Bản và Trung Quốc. D. Nhật Bản và Hoa Kỳ.

Câu 30: Cho bảng số liệu:

Diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt ở nước ta giai đoạn 2005-2014 (Đơn vị: nghìn ha)

Năm

2005

2009

2011

2014

Tổng số

8383,4

8527,4

8777,6

8996,2

Lúa

7329,2

7437,2

7655,4

7816,2

Ngô

1052,6

1089,2

1121,3

1179,0

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, Nhà xuất bản Thống kê, 2016)

Theo bảng trên, nhận xét nào sau đây không đúng về diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt ở nước ta?

A. Tổng diện tích, diện tích lúa và ngô đều tăng.
B. Diện tích gieo trồng lúa tăng trưởng nhanh hơn ngô.
C. Diện tích gieo trồng lúa luôn lớn hơn diện tích gieo trồng ngô.
D. Diện tích gieo trồng ngô tăng liên tục qua các năm.

Câu 31: Tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta là do vị trí

A. nằm ở bán cầu Bắc.
B. tiếp giáp với vùng biển rộng lớn.
C. nằm ở bán cầu Đông.
D. nằm trong vùng nội chí tuyến.

Câu 32: Cho bảng số liệu sau:

Sản lượng thủy sản của nước ta (Đơn vị: nghìn tấn)

Năm

2005

2007

2009

2010

2014

Tổng sản lượng

3466.8

4199.1

4870.3

5142.7

6333,2

Khai thác

1987.9

2074.5

2280.5

2414.4

2920,4

Nuôi trồng

1478.9

2124.6

2589.8

2728.3

3412,8

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2014, Nhà xuất bản Thống kê, 2015)

Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu sản lượng thủy sản của nước ta giai đoạn 2005 – 2014 là

A. biểu đồ đường B. biểu đồ miền C. biểu đồ tròn D. biểu đồ cột

Câu 33: Gió thổi vào nước ta mang lại thời tiết lạnh, khô vào đầu mùa đông và lạnh ẩm vào cuối mùa đông cho miền Bắc là

A. Gió mùa Đông Bắc.
B. Gió Mậu dịch nửa cầu Nam
C. Gió Tây Nam từ vịnh Tây Bengan
D. Gió mậu dịch nửa cầu Nam.

Câu 34: Cho bảng số liệu:

Cho bảng số liệu về tình hình phát triển dân số của Việt Nam trong giai đoạn 1995 – 2014

Năm

Tổng số dân

(Triệu người)

Số dân thành thị

(Triệu người)

Tốc độ gia tăng dân số (%)

1995

71,9

14,9

1,65

2000

77,6

18,8

1,36

2005

83,1

22,3

1,26

2010

86,9

23,9

1,15

2014

90,5

28,4

1,06

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, Nhà xuất bản Thống kê, 2016)

Để thể hiện tình hình phát triển dân số của nước ta trong giai đoạn 1995 – 2014, biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

A. Biểu đồ kết hợp (cột chồng và đường). B. Biểu đồ miền.
C. Biểu đồ đường. D. Biểu đồ cột.

Câu 35: Chiến lược phát triển ngành thủy sản của nước ta hiện nay là đẩy mạnh đánh bắt xa bờ nhằm mục đích:

A. đẩy mạnh phát triển tổng hợp các ngành kinh tế biển ngày càng có hiệu quả cao hơn.
B. đánh bắt các đối tượng có giá trị kinh tế cao, giảm thiểu ô nhiễm môi trường vùng biển.
C. tạo thế mở cửa, hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới trong thời đại mới.
D. khai thác tốt hơn nguồn lợi hải sản, bảo vệ vùng biển và vùng thềm lục địa của nước ta.

Câu 36: Vị trí địa lí đã quy định đặc điểm cơ bản của thiên nhiên nước ta mang:

A. tính chất cận xích đạo.
B. tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa.
C. tính chất cận nhiệt đới gió mùa.
D. nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông lạnh.

Câu 37: Cho biểu đồ:

QUY MÔ VÀ CƠ CẤU GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NGÀNH CÔNG NGHIỆP PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ NĂM 2006 VÀ 2010

(Đơn vị: %)

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Địa lý

Nhận xét nào sau đây đúng với biểu đồ trên?.

A. Tỉ trọng giá trị sản xuất ngành công nghiệp phân theo các thành phần kinh tế đều tăng.
B. Tỉ trọng thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài luôn lớn nhất, tỉ trọng thành phần kinh tế ngoài Nhà nước luôn nhỏ nhất.
C. Quy mô giá trị sản xuất ngành công nghiệp phân theo thành phần kinh tế không thay đổi.
D. Giảm tỉ trọng thành phần kinh tế Nhà nước, tăng tỉ trọng thành phần ngoài nhà nước và có vốn đầu tư nước ngoài.

Câu 38: Ý nào sau đây không đúng với đặc trưng của nền nông nghiệp hàng hóa?

A. Sản xuất hàng hóa, chuyên môn hóa.
B. Mục đích sản xuất chủ yếu là tự cung tự cấp.
C. Sản xuất quy mô lớn, sử dụng nhiều máy móc.
D. Năng xuất lao động cao.

Câu 39: Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ có khí hậu cận xích đạo, vì miền này:

A. Chủ yếu có địa hình thấp
B. Tiếp giáp với vùng biển rộng lớn
C. Không chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc
D. Nằm gần xích đạo

Câu 40: Vùng có diện tích chè lớn nhất nước ta là

A. Bắc Trung Bộ.
B. Tây Nguyên.
C. Trung du và miền núi Bắc Bộ.
D. Duyên hải Nam Trung Bộ.

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Địa lý

1. C

2. C

3. D

4. C

5. D

6. A

7. B

8. A

9. A

10. C

11. D

12. B

13. B

14. C

15. A

16. A

17. B

18. B

19. D

20. D

21. A

22. C

23. B

24. C

25. A

26. A

27. C

28. C

29. D

30. B

31. D

32. B

33. A

34. A

35. D

36. B

37. D

38. B

39. D

40. C

Đánh giá bài viết
1 526
Sắp xếp theo
    Môn Địa lý khối C Xem thêm