Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm trường THPT Hòn Gai, Quảng Ninh (Lần 1)

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm trường THPT Hòn Gai, Quảng Ninh (Lần 1) gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 12. Đề thi thử bám sát cấu trúc đề thi, giúp thi sinh ôn luyện kiến thức môn Toán tốt nhất đạt điểm tối đa trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017.

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán - Số 1

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm trường THPT chuyên Bắc Kạn (Lần 1)

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm trường THPT Lương Tài 2, Bắc Ninh (Lần 1)

SỞ GD & ĐT QUẢNG NINH

TRƯỜNG THPT HÒN GAI

ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề thi gồm 06 trang)

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM HỌC 2016 - 2017

MÔN THI: TOÁN

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Mã đề thi 241

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm trường
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm trường
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm trường
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm trường
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm trường
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm trường

----------Hết----------

Đánh giá bài viết
3 882
Sắp xếp theo

Môn Toán khối D

Xem thêm