Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý trường THPT Trần Quốc Tuấn, Quảng Ngãi

Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Vật lý

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý trường THPT Trần Quốc Tuấn, Quảng Ngãi. Nội dung đề thi bám sát chương trình học, cấu trúc trình bày rõ ràng và khoa học. Thông qua các đề thi các bạn sẽ nắm vững nội dung kiến thức môn học, rèn luyện kỹ năng giải đề. Chúc các bạn ôn thi thật tốt!

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý trường THPT Thực hành Cao Nguyên, Đăk Lăk (Lần 2)

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Hà Tĩnh (Lần 1)

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý

1, D

2, C

3, A

4, B

5, C

6, B

7, D

8, C

9, C

10, D

11, D

12, C

13, B

14, D

15, D

16, A

17, A

18, B

19, A

20, B

21, D

22, C

23, A

24, A

25, C

26, C

27, A

28, B

29, D

30, A

31, D

32, A

33, D

34, D

35, D

36, B

37, B

38, B

39, B

40, C

Đánh giá bài viết
1 259
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Lý khối A Xem thêm