Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý Sở GD&ĐT Lâm Đồng

Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Vật lý

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý Sở GD&ĐT Lâm Đồng. Việc tham khảo đề thi sẽ giúp các bạn học sinh ôn tập lại kiến thức môn học, đồng thời, các bạn sẽ rèn luyện kỹ năng giải đề, biết cách phân bổ thời gian hợp lý trong bài thi.

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý Sở GD&ĐT Đồng Tháp

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý Sở GD&ĐT Ninh Bình

Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Vật lý

Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Vật lý

Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Vật lý

Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Vật lý

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Vật lý

1, B

2, B

3, A

4, D

5, A

6, C

7, A

8, A

9, A

10, C

11, A

12, C

13, D

14, B

15, B

16, B

17, D

18, A

19, B

20, B

21, D

22, C

23, D

24, C

25, A

26, C

27, B

28, C

29, D

30, B

31, D

32, C

33, A

34, D

35, C

36, D

37, A

38, B

39, D

40, C

Đánh giá bài viết
1 1.472
Sắp xếp theo
    Môn Lý khối A Xem thêm