Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn GDCD lần 2 liên trường THPT Nghệ An

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn GDCD lần 2 liên trường THPT Nghệ An để bạn đọc cùng tham khảo và có thêm tài liệu ôn thi THPT Quốc gia 2023 nhé. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây.

Đề thi thử tốt nghiệp môn GDCD lần 2 liên trường Nghệ An

Câu 81: Theo quy định của pháp luật, công dân được hưởng đời sống vật chất đầy đủ để phát triển toàn diện không bao gồm nội dung nào sau đây?

A. Được đảm bảo các điều kiện giải trí.

B. Được đảm bảo các điều kiện nghỉ ngơi.

C. Được chăm sóc sức khỏe.

D. Được tiếp cận thông tin.

Câu 82: Theo quy định của pháp luật, việc giao kết hợp đồng lao động phải tuân theo nguyên tắc nào sau đây?

A. Không trái với thỏa ước lao động tập thể.

B. Không trái với yêu cầu của người lao động.

C. Trực tiếp, phổ biến, bình đẳng.

D. Tự do, tự nguyện, gián tiếp.

Câu 83: Tự tiện bóc, mở thư, tiêu huỷ thư, điện tín của người khác thì tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm

A. hình sự.

B. hành sự.

C. dân sự.

D. pháp lí.

Câu 84: Một trong những dấu hiệu cơ bản để xác định hành vi phạm pháp luật là người vi phạm phải

A. tham gia phiên toà sơ thẩm.

B. có năng lực trách nhiệm pháp lí.

C. có khả năng bảo vệ hiện trường.

D. tham gia bảo vệ môi trường.

Câu 85: Theo quy định của pháp luật, hành vi đe doạ giết người là xâm phạm tới

A. tính mạng của người khác.

B. uy tín của người khác.

C. danh dự của người khác.

D. nhân phẩm của người khác.

Câu 86: Một trong những nội dung quyền học tập là mọi công dân đều được thực hiện quyền nào sau đây?

A. Học suốt đời.

B. Miễn phí đào tạo.

C. Học vượt lớp.

D. Cộng điểm ưu tiên.

Câu 87: Theo quy định của pháp luật, cá nhân, tổ chức có thẩm quyền được khám xét chỗ ở của công dân khi có căn cứ khẳng định chỗ ở của người nào đó

A. có đồ đùng thiết yếu.

B. nghi ngờ có tội phạm truy nã.

C. có tài liệu phục vụ hội nghị.

D. có phương tiện gây án.

Câu 88: Hình thức thể hiện của pháp luật là các văn bản có chứa

A. quy định pháp luật.

B. quy phạm pháp luật.

C. quy chuẩn pháp luật.

D. quy tắc pháp luật.

Câu 89: Theo quy định của pháp luật, ở nước ta quyền bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực chính trị thể hiện ở việc các dân tộc đa số hay thiểu số đều được tham gia

A. phát triển kinh tế địa phương.

B. khôi phục làng nghề truyền thống.

C. học tập thường xuyên, suốt đời.

D. quản lý nhà nước và xã hội.

Câu 90: Khiếu nại là quyền của công dân đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính khi có căn cứ cho rằng quyết định đó xâm phạm đến

A. lợi ích hợp pháp của mình.

B. tài sản thừa kế của người khác.

C. lợi ích cộng đồng xã hội.

D. nguồn quỹ phúc lợi xã hội.

Câu 91: Theo quy định của pháp luật, việc dùng tài sản chung để đầu tư kinh doanh phải được bàn bạc, thoả thuận giữa vợ và chồng là thể hiện bình đẳng giữa vợ, chồng trong quan hệ

A. nhân thân.

B. cá nhân.

C. xã hội.

D. tài sản.

Câu 92: Vi phạm hành chính là hành vi vi phạm pháp luật có mức độ nguy hiểm cho xã hội thấp hơn tội phạm, xâm phạm tới quy tắc nào sau đây?

A. Phân chia lợi nhuận.

B. Bảo mật thông tin.

C. Giao dịch dân sự.

D. Quản lý nhà nước.

Câu 93: Mọi công dân đều được hưởng quyền và làm nghĩa vụ trước Nhà nước và xã hội theo quy định của pháp luật là biểu hiện của công dân bình đẳng về

A. quyền và lợi ích.

B. trách nhiệm pháp lí.

C. quyền và nghĩa vụ.

D. nghĩa vụ bắt buộc.

Câu 94: Theo quy định của pháp luật, một trong những nội dung của bình đẳng trong kinh doanh là mọi doanh nghiệp có quyền

A. bảo vệ tài nguyên, môi trường.

B. bảo đảm lợi ích người lao động.

C. kinh doanh đúng ngành, nghề đăng kí.

D. lựa chọn cách thức huy động vốn.

Câu 95: Theo quy định của pháp luật, năng lực trách nhiệm pháp lý được hiểu là khả năng của người đã đạt một độ tuổi nhất định và có thể tự

A. phản bác quan điểm trái chiều.

B. xóa bỏ mọi hủ tục lạc hậu.

C. điều khiển được hành vi của mình.

D. thay đổi mọi quan hệ xã hội.

Câu 96: Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, lao động xã hội của người sản xuất hàng hoá kết tinh trong hàng hoá được gọi là

A. thời gian lao động cần thiết.

B. giá trị của hàng hoá.

C. lợi ích của hàng hoá.

D. thời gian lao động cá biệt.

Câu 97: Theo quy định của pháp luật, quyền bầu cử và ứng cử là công cụ để nhân dân thực thi hình thức dân chủ

A. tập trung.

B. gián tiếp.

C. chỉ định.

D. trực tiếp.

Câu 98: Những yếu tố tự nhiên mà lao động của con người tác động vào nhằm biến đổi cho phù hợp với mục đích của mình là

A. tư liệu lao động.

B. khả năng sản xuất.

C. đối tượng lao động.

D. cách thức phân phối.

Câu 99: Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm quyền tự do ngôn luận khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Viết thư gửi đại biểu Quốc hội.

B. Phát tán tin đồn thất thiệt.

C. Bình luận chương trình thể thao.

D. Chia sẻ kinh nghiệm học tập.

Câu 100: Trong quá trình sản xuất của cải vật chất, yếu tố nào sau đây của tư liệu lao động là điều kiện rất cần thiết đối với sản xuất?

A. Tài nguyên thiên nhiên.

B. Kết cấu hạ tầng.

C. Năng lực quản lý.

D. Đối tượng lao động.

Câu 101: Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở khi tự ý vào nhà người khác để thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Tìm đồ bị mất.

B. Khống chế tội phạm.

C. Giải cứu con tin.

D. Dập tắt hỏa hoạn.

Câu 102: Theo quy định của pháp luật, khi hành vi bị tố cáo có căn cứ xác định là tội phạm thì chủ thể nào sau đây có thẩm quyền giải quyết?

A. Các cơ quan hành chính.

B. Đội ngũ phóng viên báo chí.

C. Lực lượng cứu hộ, cứu nạn.

D. Các cơ quan tố tụng.

Câu 103: Theo quy định của pháp luật, hành vi nào sau đây không thuộc quyền sáng tạo của công dân?

A. Khám phá khoa học.

B. Cải tiến kỹ thuật.

C. Sáng tác văn học.

D. Sưu tầm tài liệu.

Câu 104: Trong nền kinh tế hàng hóa, tiền tệ không thực hiện chức năng làm phương tiện thanh toán trong trường hợp nào sau đây?

A. Đóng tiền viện phí khi ốm.

B. Gửi tiết kiệm ngân hàng.

C. Trả tiền mua chịu hàng hóa.

D. Nộp thuế thu nhập cá nhân.

Câu 105: Việc nhà nước tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc vay vốn ưu đãi để phát triển du lịch cộng đồng và khôi phục các làng nghề truyền thống là thể hiện bình đẳng giữa các dân tộc trên phương diện nào sau đây?

A. Văn hóa.

B. Giáo dục.

C. Kinh tế.

D. Chính trị.

Câu 106: Theo quy định của pháp luật, hành vi nào sau đây thuộc hình thức sử dụng pháp luật?

A. Chống người thi hành công vụ.

B. Bảo vệ tài sản quốc gia.

C. Viết bài gửi đăng tạp chí.

D. Không trồng cây thuốc phiện.

Câu 107: Theo quy định của pháp luật, hành vi nào sau đây thuộc hình thức thi hành pháp luật?

A. Lái xe đi ngược đường một chiều.

B. Không chặt phá rừng bừa bãi.

C. Không trốn thuế khi kinh doanh.

D. Phát biểu trong cuộc họp cơ quan.

Câu 108: Theo quy định của pháp luật, tại thời điểm bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, công dân vi phạm nguyên tắc bầu cử trong trường hợp nào sau đây?

A. Bỏ phiếu thay cử tri vắng mặt.

B. Kiểm tra niêm phong hòm phiếu.

C. Giám sát hoạt động bầu cử.

D. Nghiên cứu lí lịch ứng cử viên.

Câu 109: Các quy định cơ bản của pháp luật về phát triển các lĩnh vực xã hội không thể hiện ở nội dung nào sau đây?

A. Giải quyết việc làm cho người dân.

B. Bảo vệ môi trường khu dân cư.

C. Chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

D. Kiềm chế sự gia tăng nhanh dân số.

Câu 110: Theo pháp lệnh dân chủ cơ sở, nội dung nào sau đây không phải là biểu hiện của cơ chế dân chủ trực tiếp tại địa phương?

A. Dân kiểm tra.

B. Dân điều hành.

C. Dân được bàn.

D. Dân được biết.

Câu 111: Trong cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh năm 2023, học sinh T lớp 12 trường THPT X đã nghiên cứu, chế tạo thành công hệ thống ngưng tụ hơi nước và đạt giải nhất. T được một số trường đại học thông báo tuyển thẳng. Trong trường hợp này, học sinh T đã được thực hiện những quyền nào sau đây của công dân?

A. Lao động và học tập.

B. Học tập và phát triển.

C. Sáng tạo và học tập.

D. Phát triển và sáng tạo.

Câu 112: Thường ngày chứng kiến chuyện anh K đánh đập, xúc phạm vợ con và biết được anh K đã mua một số thực phẩm không rõ nguồn gốc của chị H để chế biến đồ ăn bán cho khách hàng nên chị M hàng xóm của anh K đã báo cho cán bộ cơ quan chức năng là ông N. Do nhận của anh K một số tiền nên ông N chỉ lập biên bản xử phạt chị H. Bức xúc, chị H đã tố cáo hành vi của ông N với cơ quan có thẩm quyền khiến ông N bị tạm đình chỉ công tác để điều tra. Chị G là vợ ông N biết chuyện đã đến nhà chửi mắng chị H thì được chị đưa chứng cứ vạch chuyện ông N có con riêng với chị T làm cùng cơ quan. Những ai sau đây vừa vi phạm quyền bình đẳng trong kinh doanh vừa vi phạm quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình?

A. Anh K, chị M và chị G.

B. Chị T, anh K và ông N.

C. Chị H và anh K.

D. Anh K và ông N.

Câu 113: Thấy M che dấu tội phạm bị truy nã, công an xã đã ập vào nhà bắt giữ M cùng đối tượng. M vừa quyết liệt chống trả, vừa hô hoán cán bộ nhà nước ức hiếp dân. Do quá tức giận, công an xã đã lăng nhục và đánh M gãy chân rồi đưa về trụ sở. Trong trường hợp này, công an xã vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?

A. Bảo hộ về danh dự, nhanh phẩm và bất khả xâm phạm về thân thể.

B. Bất khả xâm phạm về chỗ ở và bất khả xâm phạm về thân thể.

C. Bảo hộ danh dự, nhân phẩm và bảo hộ tính mạng, sức khoẻ.

D. Bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ và bất khả xâm phạm về chỗ ở.

Câu 114: Do không lắp đặt hệ thống xử lý nước thải nên lò mổ lợn của anh V mỗi lần hoạt động đã xả thẳng nước bẩn ra hệ thống thoát nước của thôn gây bốc mùi hôi thối. Các hộ dân sống gần đó yêu cầu anh V khắc phục để trả lại hiện trạng ban đầu và bồi thường nhưng anh V không chịu. Trong trường hợp này, anh V đồng thời phải chịu trách những nhiệm pháp lý nào sau đây?

A. Dân sự và hành chính.

B. Hành chính và hình sự.

C. Hình sự và dân sự.

D. Dân sự và kỷ luật.

Câu 115: Chị K là người dân tộc thiểu số công tác ở UBND xã. Sau một thời gian làm việc chị được cử đi học để nâng cao trình độ chuyên môn. Đến kỳ bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, chị được Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam giới thiệu ứng cử. Việc làm này đã thể hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc ở phương diện nào sau đây?

A. Chính trị và giáo dục.

B. Giáo dục và kinh tế.

C. Kinh tế và chính trị.

D. Văn hóa và giáo dục.

Câu 116: Ông S tự ý sử dụng lòng đường làm bãi trông giữ xe và để mất xe đạp của chị N. Tại nhà ông S, do tranh cãi về mức bồi thường, anh M chồng chị N đã đập nát chiếc quạt treo tường của ông S nên bị anh Q con trai ông S đuổi đánh. Do vội vàng bỏ chạy nên Anh M đã lái xe máy vượt đèn đỏ và bị cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt. Những ai sau đây đồng thời phải chịu trách nhiệm hành chính và trách nhiệm dân sự?

A. Anh Q, ông S và anh M.

B. Anh M và ông S.

C. Chị N và anh M.

D. Ông S, anh M và chị N.

Câu 117: Điều 8 Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định mức xử phạt hành chính đối với hành vi điều khiển xe đạp sau khi sử dụng rượu bia là từ 80.000 đồng đến 600.000 đồng. Quy định này thể hiện đặc trưng nào sau đây của pháp luật?

A. Tính quyền lực, bắt buộc chung.

B. Tính thống nhất về nội dung.

C. Tính cưỡng chế công khai.

D. Tính đồng nhất, bất biến.

Câu 118: Trung tâm đăng kiểm có anh T là giám đốc, chị H, anh M là nhân viên. Nghi ngờ chị H có bằng chứng về việc mình nhận tiền để bỏ qua lỗi vi phạm của các chủ xe khi tiến hành đăng kiểm nên anh T đã điều động chị H đi công tác. Sau đó, anh T rủ anh M đột nhập vào nhà chị H để huỷ dữ liệu trong máy tính thì bị cháu P 9 tuổi là con của chị H phát hiện nên anh M đã bắt cóc cháu P nhốt tại nhà của mình. Phát hiện con gái mất tích, chị H kêu gọi tìm kiếm. Lo sợ, anh M thả cháu P ra về nhưng cháu bị hoảng loạn tinh thần phải nhập viện. Bức xúc anh Q là bố của cháu P đã xông vào nhà anh T đập phá tài sản và đánh anh T trọng thương. Chứng kiến sự việc, chị X là vợ anh T đã quay video làm bằng chứng tố cáo hành vi của anh Q khiến anh bị lãnh đạo Sở khiển trách. Những ai sau đây vừa vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở vừa vi phạm quyền được bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khoẻ của công dân?

A. Anh M và anh T.

B. Anh Q, anh M và chị H.

C. Anh Q, anh T và anh M.

D. Anh Q và anh M.

Câu 119: Bà K là giám đốc, anh P là kế toán, chị S và anh H là nhân viên cùng công tác tại sở X. Chị S bị tạm đình chỉ công tác sau nhiều lần nghỉ việc không có lí do nên bà K bị chị S cùng chồng là anh Q liên tục nhắn tin đe dọa. Bức xúc, bà K cùng anh P lập hồ sơ giả bịa đặt chị S không có khả năng tiếp tục làm việc và kí quyết định buộc thôi việc đối với chị S. Được anh H thông tin việc anh P sử dụng tiền của cơ quan để cho vay nặng lãi, bà K đã yêu cầu anh P phải hoàn trả số tiền đã lấy và loại anh P ra khỏi danh sách khen thưởng cuối năm. Bức xúc, anh P đã trì hoãn thanh toán một số khoản phụ cấp cho anh H theo quy định. Những ai sau đây có thể là đối tượng vừa bị khiếu nại, vừa bị tố cáo?

A. Bà K, anh Q và anh P.

B. Chị S, anh H và anh P.

C. Bà K và anh P.

D. Chị S và anh H.

Câu 120: Chị H bị Giám đốc công ty kỷ luật với hình thức hạ bậc lương. Cho rằng quyết định của Giám đốc công ty là trái pháp luật, xâm phạm quyền lợi và lợi ích của mình, chị H cần sử dụng quyền nào sau đây của công dân theo quy định của pháp luật?

A. Tố giác.

B. Tố cáo.

C. Khiếu nại.

D. Thảo luận.

Đáp án đề thi thử tốt nghiệp môn GDCD lần 2 liên trường Nghệ An

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
81D91D101A111D
82A92D102D112D
83A93C103D113C
84B94D104B114A
85A95C105C115A
86A96B106C116B
87D97B107C117A
88B98C108A118C
89D99B109B119C
90A100B110B120C

Trên đây VnDoc.com vừa gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn GDCD lần 2 liên trường THPT Nghệ An. Mong rằng qua đây bạn đọc có thêm tài liệu để học tập tốt hơn môn GDCD lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm tại mục Thi THPT Quốc gia môn GDCD.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Thi THPT Quốc Gia môn GDCD

    Xem thêm