Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn GDCD lần 2 Sở GD&ĐT Hải Phòng

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2023 môn GDCD lần 2 Sở GD&ĐT Hải Phòng

VnDoc.com xin gủi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn GDCD lần 2 Sở GD&ĐT Hải Phòng để bạn đọc cùng tham khảo và có thêm tài liệu ôn thi THPT Quốc gia 2023 nhé. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây nhé.

Đề thi thử tốt nghiệp môn GDCD Sở Hải Phòng

Câu 81: Theo quy định của pháp luật, công dân được tự do sử dụng sức lao động của mình để tìm kiếm việc làm là thể hiện bình đẳng

A. khi giao kết hợp đồng lao động.

B. trong thực hiện quyền lao động.

C. giữa lao động nam và lao động nữ.

D. giữa nội bộ người lao động với nhau.

Câu 82: Đặc trưng nào của pháp luật là quy tắc xử sự chung, là khuôn mẫu chung, được áp dụng nhiều lần, ở nhiều nơi, đối với tất cả mọi người trong đời sống xã hội?

A. Tính quyền lực, bắt buộc chung.

B. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.

C. Tính quy phạm phổ biến.

D. Tính xác định chặt chẽ về nội dung.

Câu 83: Theo quy định của pháp luật, bất kì công dân nào vi phạm pháp luật đều phải

A. thực hiện việc tranh tụng.

B. có người thân bảo lãnh.

C. hủy bỏ đơn tố cáo.

D. chịu trách nhiệm pháp lí.

Câu 84: Theo quy định của pháp luật, người phạm tội phải chịu trách nhiệm hình sự thể hiện ở việc người đó phải chấp hành hình phạt theo quyết định của

A. Tòa án.

B Viện Kiểm Sát.

C. Chủ tịch tỉnh.

D. Thủ tướng.

Câu 85: Trường hợp cá nhân thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ, làm những gì mà pháp luật quy định phải làm là thưc hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?

A. áp dụng pháp luật.

B. sử dụng pháp luật.

C. thi hành pháp luật.

D. tuân thủ pháp luật.

Câu 86: Theo quy định của pháp luật, nội dung nào dưới đây không phản ánh nội dung quyền được phát triển của công dân?

A. Được bồi dưỡng để phát triển tài năng.

B. Được hưởng đời sống tinh thần phong phú.

C. Được tự do sáng tác văn học nghệ thuật.

D. Được hưởng đời sống vật chất đầy đủ.

Câu 87: Cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, khi tiến hành lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp với khả năng của mình là thực hiện nội dung nào dưới đây của quyền bình đẳng trong kinh doanh?

A. Quyền tự chủ đăng ký kinh doanh.

B. Quyền lựa chọn hình thức kinh doanh.

C. Thực hiện tốt nghĩa vụ kinh doanh.

D. Quyền mở rộng quy mô kinh doanh.

Câu 88: Theo quy của pháp luật, bình đẳng giữa vợ và chồng trong sở hữu tài sản chung không gắn liền với quyền nào dưới đây?

A. Quyền chiếm hữu.

B. Quyền sở hữu.

C. Quyền nhân thân.

D. Quyền định đoạt.

Câu 89: Việc chính quyền xã tổ chức cho người dân thảo luận về kế hoạch sử dụng đất của địa phương là đảm bảo quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội ở phạm vi

A. cả nước.

B cơ sở.

C. lãnh thổ.

D. quốc gia.

Câu 90: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc xuất phát từ quyền bình đẳng của công dân

A. trong gia đình.

B. trong lao động.

C. trước pháp luật.

D. trước nhà nước.

Câu 91: Theo quy định của pháp luật, cơ quan nhà nước có thẩm quyền được khám xét chỗ ở của công dân khi có căn cứ khẳng định chỗ ở của người đó có

A. quyết định điều chuyển nhân sự.

B. hồ sơ đề nghị vay vốn ưu đãi.

C. đối tượng tố cáo nặc danh.

D. tài liệu liên quan đến vụ án.

Câu 92: Việc công dân vào học ở các trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học hay các cơ sở đào tạo sau đại học được tiến hành theo quy định của pháp luật về giáo dục, thông qua các kỳ thi tuyển sinh hoặc xét tuyển là thể hiện nội dung nào sau đây của quyền học tập?

A. Học thường xuyên, học suốt đời.

B. Bình đẳng về cơ hội học tập.

C. Học bất cứ ngành, nghề nào.

D. Học không hạn chế.

Câu 93: Khi cá nhân, tổ chức làm những điều mà pháp luật cấm là không thực hiện pháp luật theo hình thức

A. tuân thủ pháp luật.

B. thi hành pháp luật.

C. sử dụng pháp luật.

D. áp dụng pháp luật.

Câu 94: Việc chính quyền xã tổ chức hội nghị để công dân đóng góp ý kiến vào Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi là tạo điều kiện để nhân dân thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội ở phạm vi nào dưới đây?

A. Vùng miền.

B. Cơ sở.

C. Địa phương.

D. Cả nước.

Câu 95: Khi thấy ở người hoặc tại chỗ ở của một người nào đó có dấu vết của tội phạm và xét thấy cần ngăn chặn ngay việc người đó bỏ trốn thì người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật mới có quyền ra lệnh bắt người trong trường hợp

A. khẩn cấp.

B. bất ngờ.

C. danh nghĩa.

D. quả tang.

Câu 96: Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, cầu là khối lượng hàng hóa, dịch vụ mà người tiêu dùng cần mua trong một thời kì nhất định tương ứng với giá cả và

A. thu nhập xác định.

B. nhu cầu xác định.

C. khả năng xác định.

D. sản xuất xác định.

Câu 97: Công dân có thể trực tiếp phát biểu ý kiến trong các cuộc họp là một nội dung thuộc quyền

A. tự do dân chủ.

B. tự do ngôn luận.

C. tự do hội họp.

D. tự do thân thể.

Câu 98: Theo quy định của pháp luật, quyền khiếu nại, tố cáo là công cụ để nhân dân thực hiện hình thức dân chủ

A. gián tiếp.

B. trực tiếp.

C. tập trung.

D. chỉ định.

Câu 99: Yếu tố giữ vai trò quan trọng và quyết định nhất trong quá trình sản xuất của cải vật chất là

A. sức lao động.

B. công cụ lao động.

C. tư liệu lao động.

D. đối tượng lao động.

Câu 100: Quyền ứng cử vào các cơ quan đại biểu của nhân dân là quyền dân chủ cơ bản của công dân gắn với hình thức dân chủ

A. thảo luận.

B. gián tiếp.

C. biểu quyết.

D. trực tiếp.

Câu 101: Công dân không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể khi bắt người đang thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Theo dõi nghi phạm.

B. Điều tra vụ án.

C. Thu thập vật chứng.

D. Cướp giật tài sản.

Câu 102: Công dân sử dụng pháp luật khi chủ động thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Ủy quyền thực hiện nghĩa vụ bầu cử.

B. Ủy quyền ký kết hợp đồng lao động.

C. Ủy quyền tham gia giao dịch dân sự.

D. Ủy quyền thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Câu 103: Trong quá trình sản xuất, việc người sản xuất phân phối lại các yếu tố tư liệu sản xuất từ ngành sản xuất này sang ngành sản xuất khác là vận dụng tác động nào của quy luật giá trị?

A. Điều tiết sản xuất hàng hóa.

B. Kích thích sản xuất phát triển.

C. Thúc đẩy lao động cá biệt tăng.

D. Phân phối thành quả lao động.

Câu 104: Theo quy định của pháp luật, người có đủ năng lực trách nhiệm pháp lý có hành vi giả mạo giấy tờ, con dấu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền thì phải chịu trách nhiệm

A. dân sự.

B. hình sự.

C. hành chính.

D. kỉ luật.

Câu 105: Theo quy định của pháp luật, công dân không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của người khác khi tự ý vào nhà người khác để

A. cấp cứu người bị tai nạn.

B. kiểm tra căn cước công dân.

C. tuyên truyền bán hàng đa cấp.

D. chuyển phát đơn hàng đã đặt.

Câu 106: Theo quy định của pháp luật, nội dung quyền sáng tạo không thể hiện ở việc mọi công dân đều có quyền được

A. hợp lý hóa sản xuất.

B. sáng chế cải tiến kỹ thuật.

C. tạo ra tác phẩm văn học.

D. bồi dưỡng nhân tài.

Câu 107: Tiền tệ thực hiện chức năng thước đo giá trị khi

A. tiền dùng để chi trả sau khi giao dịch mua bán.

B. tiền dùng làm phương tiện lưu thông.

C. tiền dùng để đo lường và biểu hiện giá trị của hàng hoá.

D. tiền rút khỏi lưu thông và được cất trữ lại.

Câu 108: Theo quy định của pháp luật, công dân không sử dụng quyền khiếu nại trong trường hợp nào sau đây?

A. Bị khủng bố về tinh thần.

B. Bị trì hoãn thanh toán tiền công.

C. Bị truy thu thuế chưa thỏa đáng.

D. Bị sa thải vì lý do thai sản.

Câu 109: Cử tri vi phạm nguyên tắc bầu cử khi thực hiện hành vi nào dưới đây?

A. Chứng kiến niêm phong hòm phiếu.

B. Nghiên cứu tiểu sử ứng cử viên.

C. Ủy quyền tham gia bầu cử.

D. Tìm hiểu danh sách đại biểu.

Câu 110: Theo quy định của pháp luật, nội dung nào dưới đây không thể hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực văn hóa ?

A. Phát triển văn hóa cộng đồng.

B. Phủ sóng truyền hình quốc gia.

C. Khôi phục lễ hội truyền thống.

D. Xây dựng trường dân tộc nội trú.

Câu 111: Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố danh mục các bộ sách giáo khoa lớp 11, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố B đã có văn bản chỉ đạo các trường THPT trên địa bàn thành phố triển khai công tác lựa chọn sách theo đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo là thể hiện đặc trưng nào dưới đây của pháp luật?

A. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.

B. Tính quyền lực, bắt buộc chung.

C. Tính quy phạm phổ biến.

D. Tính thực tiễn xã hội.

Câu 112: Trên địa bàn Z có các anh A, chị B, chị M và anh T đều là người dân tộc thiểu số tốt nghiệp đại học cùng nhau. Khi trở về công tác tại địa phương, chị B đã tổ chức phục dựng thành công nhiều lễ hội truyền thống gắn với du lịch cộng đồng. Còn anh A được địa phương hỗ trợ kinh phí để phát triển mô hình kinh tế rừng, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con dân tộc. Chị M được phân công về trường dân tộc nội trú của tỉnh nơi trước đây chị từng học tập. Anh T đã xây dựng thành công dự án quảng bá không gian nghệ thuật cồng chiêng. Với sự nỗ lực không ngừng, sau 4 năm ra trường, cả bốn người đều được giới thiệu ứng cử Hội đồng nhân dân xã với số phiếu tín nhiệm rất cao. Những ai dưới đây được hưởng quyền bình đẳng giữa các dân tộc trên lĩnh vực chính trị và kinh tế?

A. Chị B và chị M.

B. Chị B và anh T.

C. Anh A và anh T.

D. Anh A và chị B.

Câu 113: Bốn bạn Q, M, K và O cùng tốt nghiệp THPT. Bạn Q và bạn O đã nộp hồ sơ xét tuyển học bạ vào trường Đại học Z và trúng tuyển theo nguyện vọng. Bạn M do gia đình khó khăn nên ngoài thời gian ban ngày đi làm, bạn đăng ký khóa học từ xa vào buổi tối. Bạn K do có thành tích tốt trong cuộc thi “Giai điệu tuổi hồng” nên bạn được lựa chọn tham gia vào Đoàn Nghệ thuật của tỉnh. Theo quy định của pháp luật, bạn nào đã thực hiện quyền học tập không hạn chế?

A. Bạn Q và bạn O.

B. Bạn Q và bạn K.

C. Bạn Q, bạn O và bạn M.

D. Bạn K, bạn M và bạn O.

Câu 114: Ông B là chủ tịch, bà P phó chủ tịch, anh Q, anh L và chị C là nhân viên, anh K là bảo vệ cùng làm việc tại phường X. Trong một cuộc họp, ông B ngắt lời không cho anh L phát biểu khi anh lên tiếng phê bình chị C. Do anh L phản đối việc bị ngắt lời nên bà P đã yêu cầu anh K buộc anh L phải rời cuộc họp. Vốn có mâu thuẫn từ trước với ông B, anh Q đã viết bài chia sẻ sự việc lên mạng xã hội làm cho uy tín của ông B bị ảnh hưởng. Những ai đã thực hiện quyền tự do ngôn luận của công dân?

A. Ông B, bà P và anh Q.

B. Ông B, bà P và anh K.

C. Chị C và anh L.

D. Anh Q và anh L.

Câu 115: Sau khi tự mình lựa chọn ứng cử viên, chị A đã chủ động cầm lá phiếu của mình và của chồng là anh T để bỏ vào hòm phiếu. Đúng lúc đó chị A nhận được điện thoại của chị B là hàng xóm nhờ chị bỏ phiếu giúp theo nội dung mà chị đã gửi qua điện thoại và được chị đồng ý. Khi đang bỏ phiếu cho chị B, thấy chị A lựa chọn nhân sự là người đang cạnh tranh với chồng mình, chị E đề nghị và được chị A đồng ý sửa lại phiếu bầu theo ý chị E, sau đó chị A bỏ phiếu đó vào hòm. Vô tình chị E để lộ thông tin này với anh C tổ trưởng dân phố, anh C đã công khai phê bình trong cuộc họp của tổ dân phố khiến chị A rất xấu hổ. Những ai dưới đây vừa vi phạm nguyên tắc bầu cử bỏ phiếu kín vừa vi phạm nguyên tắc trực tiếp?

A. Chị A và chị B.

B. Chị A, chị B và chị E.

C. Chị A và anh C.

D. Chị A, anh T và chị E.

Câu 116: Ông P - một cán bộ sở tại X, sau khi nghỉ hưu, đã cùng vợ là bà T cải tạo khu đất trong phạm vi an toàn lưới điện để làm bãi trông xe. Sau đó ông P liên hệ và được anh Q - một lao động tự do nhận làm bảo vệ. Trong một lần do mải đi giao hàng giúp vợ, anh Q để mất chiếc xe máy có giá trị 30 triệu đồng của khách hàng. Yêu cầu anh Q bồi thường không được nên ông P đã cho anh Q thôi việc và không thanh toán số tiền lương còn lại cho anh. Bức xúc, anh Q đã ném chất bẩn vào nhà ông P để đe dọa. Ông P và anh Q đồng thời phải chịu những loại trách nhiệm pháp lý nào dưới đây?

A. Hành chính và dân sự.

B. Hình sự và dân sự.

C. Hành chính và kỷ luật.

D. Kỷ luật và dân sự.

Câu 117: Tại khu trọ bình dân X có vợ chồng chị N, anh K; vợ chồng chị H, anh D và con gái mười tuổi là cháu A. Sau khi nghe chị N kể việc mình thường xuyên bị mất đồ và nghi ngờ cháu A là thủ phạm. Lợi dụng lúc gia đình chị H đi vắng, anh K đã bí mật vào nhà anh D lục soát. Phát hiện trong phòng anh D có chiếc điện thoại đắt tiền, kiểm tra thấy trong máy có một số hình ảnh nhạy cảm của anh D với chị B đồng nghiệp cùng công ty, anh K đã bí mật sao chép. Có được những dữ liệu từ việc sao chép này, anh K in ấn và thuê anh P là người chuyển phát trong khu vực chuyển cho chị H. Khi tới nhà chị H, do chị không có nhà, cửa lại không khóa nên anh P đã mở cửa vào nhà, đúng lúc đó ông M chủ nhà trọ tới gặp chị H thu tiền thuê phòng, vì gặp ông M nên anh P đã nhờ ông chuyển bưu phẩm cho chị H rồi ra về. Thấy bưu phẩm có ghi chú đặc biệt, ông M tò mò mở ra xem thì anh D đi làm về, mặc dù biết ông M tự ý vào nhà mình là vi phạm, tuy nhiên vì sợ ông tố cáo về nội dung bưu phẩm với vợ nên anh đành bỏ qua cho ông M và hủy toàn bộ nội dung bưu phẩm của chị H. Những ai sau đây vừa vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở vừa vi phạm quyền được pháp luật bảo đảm an toàn và bí mật về thư tín, điện thoại, điện tín của công dân?

A. Anh D, ông M và anh P.

B. Anh K, anh P và ông M.

C. Anh K, anh D và anh P.

D. Anh P, anh D và chị H.

Câu 118: Được chị H là đồng nghiệp cho biết việc chị N là kế toán đã lập hồ sơ khống rút hai trăm triệu đồng của cơ quan sở X, chị Y đã đe dọa chị N, buộc chị phải chia cho mình một nửa số tiền đó. Biết chuyện, ông G là Giám đốc sở X đã kí quyết định điều chuyển chị H xuống đơn vị cơ sở ở xa và đưa anh C thay vào vị trí của chị H sau khi nhận của anh này một trăm triệu đồng. Nhân cơ hội đó, chị N đã cố ý trì hoãn việc thanh toán các khoản phụ cấp theo đúng quy định cho chị H. Những ai dưới đây không phải là đối tượng vừa bị khiếu nại vừa bị tố cáo ?

A. Chị N, ông G và chị Y.
B. Chị N và ông G.
C. Chị H, chị Y và anh C.
D. Chị H và chị Y.

Câu 119: Công ty Z có ông V là giám đốc, ông B là phó giám đốc, anh K, chị M là nhân viên. Công ty X có ông H làm giám đốc, chị L là nhân viên. Nghi ngờ anh K bán chiến lược kinh doanh của công ty, ông V ra quyết định sa thải anh K rồi bổ nhiệm chị M vào vị trí này. Sau đó, biết được ông H có nhu cầu tuyển nhân viên, anh K gửi hồ sơ và được ông H đồng ý ký hợp đồng và bổ nhiệm có thời hạn vào vị trí mà chị L đảm nhiệm do chị đang nghỉ chế độ thai sản. Vốn đã có mâu thuẫn với ông V, anh K thuê anh P một lao động tự do tạo dựng tình huống giả chị M thường xuyên đi muộn mà vẫn được ông V khen thưởng, đồng thời ghép ảnh ông V với chị M rồi gửi cho vợ ông V. Còn bản thân anh K gửi bằng chứng tố cáo ông B thường xuyên không trang bị đầy đủ bảo hộ đạt chuẩn dẫn đến một số vụ tai nạn lao động khiến công ty Z bị cơ quan chức năng điều tra. Trong một lần đến công ty nhận thưởng tết cuối năm, chị L thấy anh K đang đảm nhiệm vị trí của mình, cho rằng ông H có ý định sa thải mình, chị L công khai việc ông H chưa tốt nghiệp THPT khiến uy tín của ông bị suy giảm, sau đó chị bí mật tiêu hủy một số hồ sơ của công ty. Những ai dưới đây không vi phạm quyền bình đẳng trong lĩnh vực lao động?

A. Ông V, ông B và chị L.

B. Ông V, anh K và chị M.

C. Anh K, chị M và anh P.

D. Anh K, chị L và anh P.

Câu 120: Anh A hợp đồng với anh T về việc cung cấp nguyên liệu cho xưởng chế biến đồ gỗ do anh làm chủ. Do cùng anh B góp vốn 500 triệu đồng đầu tư bất động sản và bị anh B lừa đảo rồi bỏ trốn khiến anh T không có tiền nhập hàng. Bị anh A liên tục gọi điện thúc ép, anh T đã liên hệ và được anh C một người bạn học cũ đồng ý cung cấp gỗ và cho anh nợ tiền nên được anh A đồng ý. Sau khi nhận hàng của anh C và tiến hành bàn giao cho anh A thì cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra đột xuất và kết luận toàn bộ số gỗ này là tang vật trong một vụ án phá rừng đầu nguồn do anh C và anh E đứng đầu nên đã tịch thu toàn bộ hàng hóa và đưa về trụ sở để điều tra. Lo sợ việc tiếp tục hợp tác với anh T sẽ bị ảnh hưởng đến việc kinh doanh, anh A đã yêu cầu anh T thanh lý hợp đồng và trả lại tiền đặt cọc nhưng không được anh T đồng ý. Bức xúc, anh A đã thuê anh D là lao động tự do bắt cóc cháu N con gái anh T để đe dọa gây sức ép yêu cầu anh T trả lại tiền, khiến cháu bị sang chấn tâm lý phải nhập viện điều trị. Những ai dưới đây vừa phải chịu trách nhiệm hình sự vừa phải chịu trách nhiệm dân sự?

A. Anh B, anh C, anh D và anh T.

B. Anh E, anh T và anh A.

C. Anh A, anh B, anh C và anh D.

D. Anh A, anh T và anh D.

Đáp án đề thi thử tốt nghiệp môn GDCD Sở Hải Phòng

Câu

Đ/a

Câu

Đ/a

Câu

Đ/a

Câu

Đ/a

81

B

91

D

101

D

111

A

82

C

92

D

102

C

112

D

83

D

93

A

103

A

113

A

84

A

94

D

104

B

114

D

85

C

95

A

105

A

115

A

86

C

96

A

106

D

116

A

87

B

97

B

107

C

117

B

88

C

98

B

108

A

118

C

89

B

99

A

109

C

119

C

90

C

100

B

110

D

120

C

Trên đây VnDoc.com vừa gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn GDCD lần 2 Sở GD&ĐT Hải Phòng. Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thêm tài liệu để học tập tốt hơn môn GDCD lớp 12 nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm tại mục Thi THPT Quốc gia môn GDCD.

Đánh giá bài viết
1 333
Sắp xếp theo

    Thi THPT Quốc Gia môn GDCD

    Xem thêm