Đề thi Tin học 7 học kì 2 năm 2020 có đáp án trường THCS Phú Xuân, Đăk Lăk

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
PHÒNG GD & ĐT KRÔNG NĂNG
TRƯỜNG THCS PHÚ XUÂN
ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ KIỂM TRA HỌC II NĂM HỌC 2019-2020
Môn: Tin học 7
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)
A. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm) Em hãy chọn câu trả lời đúng nhất điền vào bảng sau.
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Câu 7
Câu 8
Câu 9
Câu10
Câu 1. (0.5 điểm) Đ thay đổi font chữ trang tính ta nt nh no i đ퓰y
A. B. C. D.
Câu 2. (0.5 điểm) Đ thit đt  tri cho trang in chn
A. Bottom; B.Top C. Right D.Left
Câu 3. (0.5 điểm) Mở ải nh View
chn nh Page Break Preview đ:
A. Xem ngắt trang B. Xem trc trang in C. In trang tính D. Thit đt
 in
Câu 4. (0.5 điểm) Đ tạo biu đồ ta sử ụng nt nh no i đ퓰y
A. B. C. D.
Câu 5: Câu nào sau đây đúng?
A. Sắp xp ữ iu  hon đổi vị trí của cc hng vi nhau, đ ữ iu đợc sắp xp
theo thứ tự tăng ần hoạc giảm ần.
B. Sắp xp ữ iu  hon đổi v trí của cc cột vi nhau, đ ữ iu đợc sắp xp theo
thứ tự tăng ần hoạc giảm ần.
C. Sắp xp ữ iu  ch chn v hin thị những hng thoả mãn cc tiêu chuẩn nhất
định no đó.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
D. Sắp xp ữ iu  chỉ chn v hin thị những cột thoả mãn cc tiêu chuẩn nhất định
no đó.
Câu 6. (0.5 điểm) Đ t mu nn trong tính ta s ụng nt nh no i đ퓰y
A. B. C. D.
Câu 7. (0.5 điểm)
Đ ữ iu trong cột đợc sắp xp giảm ần ta sử ụng nt nh no i
đ퓰y
A. B. C. D.
Câu 8: Lợi ích của vic xem trc khi in:
A. Cho phép kim tra trc những sẽ in ra.
B. Kim tra ỗi chính tả trc khi in.
C. Kim tra đợc v trí ngắt trang đang đ퓰u.
D. Tất cả cc ý trên đu sai.
Câu 9: Đ so snh ữ iu v đon xu th tăng hay giảm của ữ iu, em sử ụng biu
đồ:
A. Biu đồ cột B. Biu đồ hình tròn
C. Biu đồ hình gấp khc D. Biu đồ min
Câu 10. (0.5 điểm)
Đ chn hng giấy đứng ta nhy ựa chn no i đ퓰y
A.Lan scape B. Portrait C.Horizontay D.Verticay
A. B. C. D.
II./ T LUẬN: (5 điểm)
Câu 1. (2 đim) Lc ữ iu  gì Trình by cc bc c ữ iu trong Exce
Câu 4: (3 đim) Mục đích của vic trình by ữ iêu bằng biu đồ  gì Nêu cc ạng
biu đồ thờng sử ụng v cng ụng của nó
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
PHÒNG GD & ĐT KRÔNG NĂNG
TRƯỜNG THCS PHÚ XUÂN
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC II NĂM HỌC 2019-2020
Môn: Tin học 7
Thời gian m bi : 45 pht (khng k thời gian giao đ)
Cp đ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
፵
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
Chủ đề 6: Định
dạng trang tính
Đ
thay đổi font
chữ trang tính
Định ạng tự, t
mu
S c퓰u
1,6
2
S đim
1
1
Chủ đề 7: Trình
bày in trang tính
Đ thit đt 
trang tính
Xem ngắt trang
chn hng giấy
S c퓰u
2,3,10
3
S đim
1.5
1.5
Chủ đề 8: Sắp xếp
lọc dữ liệu
Nhận bit
sắp xp
giảm ần
Sắp xp ữ v c ữ
iu
S c퓰u
5,7
1
3
S đim
1
3
Chủ đề 9: Minh họa
dữ liệu bằng biểu
Nhận bit nt nh
Vẽ biu đồ trang

Đề thi cuối học kì 2 Tin học 7 năm 2020

VnDoc giới thiệu Đề thi học kì 2 môn Tin học 7 trường THCS Phú Xuân, Đăk Lăk năm 2019 - 2020 bao gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm và 2 câu hỏi tự luận có đầy đủ đáp án và ma trận, là tài liệu hay cho thầy cô tham khảo ra đề và các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức trước kì thi học kì 2 sắp tới.

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 7 môn Tin học trường THCS Phú Xuân, Đăk Lăk năm 2019 - 2020 nằm trong Bộ đề thi học kì 2 lớp 7 năm 2020. Đây là bộ tài liệu hay cho các em học sinh ôn tập để nắm bắt được các dạng bài thường có trong các đề thi chính thức, từ đó tự tin hơn khi bước vào kì thi chính thức của mình.

Trên đây, VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra học kì 2 lớp 7 môn Tin học trường THCS Phú Xuân, Đăk Lăk năm 2019 - 2020. Ngoài tài liệu trên, mời các bạn tham khảo thêm Tài liệu học tập lớp 7, và các đề học kì 1 lớp 7, đề thi học kì 2 lớp 7 được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 69
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 7 Xem thêm