Bộ đề thi học kì 2 môn Giáo dục công dân lớp 7 trường THCS Đông Bình

Mời quý thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo: Bộ đề thi học kì 2 môn Giáo dục công dân lớp 7 trường THCS Đông Bình năm học 2016 - 2017. Tài liệu sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo cho việc ra đề thi, có thể nhận xét và đánh giá năng lực học tập của học sinh và có cách thức ra đề phù hợp. Bên cạnh đó, các bạn học sinh cũng có thêm nguồn tài liệu ôn thi, qua việc tham khảo đề thi học kì 2 lớp 7 sẽ giúp các bạn ôn lại các kiến thức về sống và làm việc có kế hoạch, quyền chăm sóc giáo dục trẻ em Việt Nam, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Đồng thời các bạn sẽ tích lũy thêm kinh nghiệm làm bài thi. Chúc các bạn ôn tập thật tốt và đạt kết quả cao.

Tham khảo thêm: Đề cương ôn tập học kì 2 môn GDCD 7 năm học 2019 - 2020

Ma trận Đề kiểm tra

Cấp độ

Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận Dụng

Cộng

Cấp độ

thấp

Cấp độ cao

TN

TL

TN

TL

TL

TL

1. Quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ

em.

C1 C8

Đưa ra được ý kiến trước việc làm đúng

hay sai.

Hiểu được bổn phận và trách nhiệm của trẻ em.

Số câu Số điểm

Tỉ lệ

2C

0.5

1C

3.0

3C

3.5

35%

2. Bảo vệ di sản văn hóa.

C2 C3

Biết được di sản văn hóa vật thể và phi

vật thể.

Nêu được ví dụ di sản

VH .

Số câu Số điểm

Tỉ lệ

2C 1/2C

0.5 2.0

1/2C

0.5

3C

3.0

30%

3. Bảo vệ

môi trường và TNTN

C4 C5

Số câu

Số điểm Tỉ lệ

2C

0.5

2C

0.5

5%

4. Sống và làm việc có

kế hoạch.

C6 C7

Số câu

Số điểm Tỉ lệ

2C

0.5

2C

0.5

5%

5. Nhà nước

Hiểu được nhiệm vụ của UBND

xóm, phường,

thị trấn.

cộng hòa xã

hội chủ

nghĩa Việt

Nam.

Số câu

1C

1C

Số điểm

2.5

2.5

Tỉ lệ

25%

TS câu

8 C+1/2C

1C+1/2C

1

11

TS điểm

4.0

3.0

3.0

10

Tỉ lệ

40%

30%

30%

100%

Đề thi học kì 2 lớp 7 môn GDCD 1A

PHÒNG GD - ĐT BÌNH MINH

TRƯỜNG THCS ĐÔNG BÌNH

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KI II (2016 - 2017)

MÔN: GDCD 7

(Thời gian làm bài 60 phút không kể thời gian chép đề)

I/ Trắc nghiệm: (2.0 điểm) Chọn chữ in hoa trước ý trả lời đúng (0.25 đ/câu)

Câu 1: Trong các hành vi sau đây, theo em hành vi nào xâm phạm đến quyền trẻ em?

A. Đánh đập, hành hạ trẻ em.

B. Không bắt trẻ em bỏ học để lao động kiếm sống.

C. Đưa trẻ em hư vào trường giáo dưỡng.

D. Buộc trẻ em nghiện hút phải đi cai nghiện.

Câu 2: Trong các di sản văn hóa sau đây là di sản văn hóa phi vật thể?

A. Vịnh Hạ Long

B. Hồ Gươm

C. Cồng chiêng Tây Nguyên

D. Phố cổ Hội An

Câu 3: Di sản văn hóa của nước ta được công nhận là di sản văn hóa thế giới:

A. Chùa Một Cột

B. Bến Nhà Rồng.

C. Ca trù

D. Hoàng thành Thăng Long.

Câu 4: Trong các hành vi sau, hành vi nào gây ô nhiễm phá hủy môi trường?

A. Săn bắt động vật qúy, hiếm trong rừng.

B. Khai thác gỗ theo chu kỳ, kết hợp cải tạo rừng.

C. Trồng cây gây rừng phủ xanh đồi trọc.

D. Không phá rừng để trồng cây lương thực.

Câu 5: Tác dụng quan trọng nhất của rừng là:

A. Ngăn lũ, chống xói mòn.

C. Phục vụ việc học tập, tìm hiểu tự nhiên.

B. Lấy gỗ làm nhà, đồ dựng trong sinh hoạt.

D. Phục vụ tham quan, du lịch.

Câu 6. Ý kiến đúng về "sống và làm việc có kế hoạch":

A. Việc làm đến đâu biết đến đó.

B. Thích thì làm dở thì bỏ.

C. Biết cân đối thời gian học và chơi.

D. Vừa học vừa chơi cho thỏa thích.

Câu 7: Để thực hiện tốt "sống và làm việc có kế hoạch" học sinh phải:

A. Đó lập ra kế hoạch phải thực hiện.

B. Biết điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết.

C. Chẳng cần kế hoạch.

D. Bố mẹ bảo thì mình làm.

Câu 8: "Trẻ em có quyền khai sinh và có quốc tịch" là thuộc nhóm quyền:

A. Quyền được bảo vệ.

B. Quyền được chăm sóc.

C. Quyền được giáo dục.

D. Quyền phát triển.

II/ Tự luận: (8.0 điểm).

Câu 1 (2.5 điểm): Thế nào là di sản văn hoá vật thể và di sản văn hoá phi vật thể? Cho biết tên 2 di sản văn hoá vật thể, 2 di sản văn hoá phi vật thể của Việt Nam được UNESCO Công nhận di sản văn hoá thế giới ?

Câu 2 (2,5 điểm): Hãy nêu nhiệm vụ và quyền hạn của Uỷ Ban Nhân dân xã, phường, thị trấn? Hãy kể 4 việc làm mà gia đình đến cơ quan chính quyền cơ sở giải quyết?.

Câu 3 (3 điểm): Sinh ra trong một gia đình nghèo đông con, bố mẹ Tú phải làm lụng vất vả sớm khuya, chắt chiu từng đồng để cho anh em Tú được đi học cùng các bạn. Nhưng do đua đòi, ham chơi, Tú đã nhiều lần bỏ học đi chơi với những bạn xấu. Kết quả học tập ngày càng kém. Có lần bị bố mắng, Tú bỏ đi cả đêm không về nhà. Cuối năm học, Tú không đủ điểm để lên lớp và phải học lại.

Hãy nêu nhận xét của em về việc làm sai của bạn Tú. Theo em Tú không làm tròn bổn phận nào của trẻ em?

Đáp án đề thi học kì 2 lớp 7 môn GDCD 1A

I/ Trắc nghiệm: (3,0 điểm)

CâuCâu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6Câu 7Câu 8
Đáp ánACCAACBA

II/ Tự luận: (8,0 điểm)
Câu 1: 2.5đ
- Di sản văn hóa bao gồm di sản văn hóa phi vật thể và di sản văn hóa vật thể là sản phẩm tinh thần và vật chất có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học được truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. (0.5 đ)

+ Di sản văn hóa phi vật thể là những sản phẩm tinh thần có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học được lưu giữ bằng trí nhớ, chữ viết, được lưu truyền bằng truyền miệng, truyền nghề, trình diễn và các hình thức lưu giữ, lưu truyền khác. (0.5 đ)

+ Di sản văn hóa vật thể là những sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học bao gồm di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia. (0.5 đ)

Kể 4 DSVH. (1.0đ)

Câu 2: (2.5 điểm)

- UBND do HĐND bầu ra có nhiệm vụ

- Chấp hành NQ của HĐND...

- Là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương ...1,5đ

- HS nêu việc làm.... 1.0đ

Câu 3: (3,0 điểm)

- Bạn Tú đã không biết yêu thương bố mẹ, không vâng lời bố mẹ, thầy cô (1,0 điểm)

- Bạn Tú không thực hiện tốt bổn phận của một người con đối với gia đình, chưa hoàn thành nghĩa vụ của người học sinh, người công dân đối với đất nước. (2,0 điểm)

Đề thi học kì 2 lớp 7 môn GDCD 1B

I. Trắc nghiệm: (2.0 điểm) Chọn chữ in hoa trước ý trả lời đúng (0.25 đ/câu)

Câu 1. Hành vi nào dưới đây là vi phạm quyền trẻ em?

A. Bắt trẻ em lao động quá sức, làm những việc nặng không phù hợp với lứa tuổi.

B. Nhắc nhở con làm bài tập ở nhà.

C. Tổ chức vui chơi giải trí cho trẻ em.

D. Không cho con thức khuya để chơi game.

Câu 2. Những Hành vi nào dưới đây là thực hiện đúng bổn phận của trẻ em?

A. Học hành chăm chỉ và chăm lo việc nhà giúp bố mẹ.

B. Học giỏi nhưng vô lễ với thầy cô giáo và bố mẹ.

C. Chăm chỉ việc nhà, lễ phép với người lớn nhưng lười học nên kết quả học tập thấp.

D. Lễ phép với thầy cô giáo dạy mình nhưng không lễ phép với các thầy cô khác trong trường.

Câu 3: Cơ quan nào dưới đây là cơ quan quyền lực nhà nước?

A. Chính phủ

C. Toà án nhân dân

B. Quốc hội

D. Viện kiểm sát nhân dân.

Câu 4: Hành vi nào dưới đây là mê tín dị đoan?

A. Đi lễ nhà thờ

C. Xin thẻ (xăm).

B. Thờ cúng tổ tiên

D. Thăm cảnh đền, chùa.

Câu 5: Cơ quan nào dưới đây là cơ quan hành chính nhà nước?

A. Hội đồng nhân dân

C. Uỷ ban nhân dân

B. Viện kiểm sát nhân dân

D. Tòa án nhân dân

Câu 6: Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân có nghĩa là:

A. Công dân được tự do làm nghề bói toán.

B. Công dân có thể theo tôn giáo, tín ngưỡng nào đó hoặc không theo tôn giáo, tín ngưỡng nào.

C. Người có tôn giáo có quyền buộc con phải theo tôn giáo của mình.

D. Công dân có quyền được tự do truyền đạo theo ý mình.

Câu 7: Cơ qua nào dưới đây là cơ quan quyền lực nhà nước?

A. Uỷ ban nhân dân

B. Toà án nhân dân

C. Hội đồng nhân dân

D. Viện kiểm sát nhân dân

Câu 8: Uỷ ban nhân dân do ai hoặc cơ quan nào dưới đây bầu ra?

A. Nhân dân bầu ra

B. Chính phủ bầu ra

C. Uỷ ban nhân dân cấp trên bầu ra

D. Hôi đồng nhân dân bầu ra

II/ Tự luận: (8.0) đ

Câu 1 (2.0 điểm): Kể tên các quyền cơ bản của trẻ em Việt Nam? Mỗi quyền lấy một ví dụ?

Câu 2 (3.0 điểm): Nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm môi trường và cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên? Kể tên một loại tài nguyên thiên nhiên có nguy cơ cạn kiệt mà em biết?

Câu 3 (3.0 điểm): Hà sinh ra trong một gia đình nghèo nhưng lại ham chơi và lười học, không nghe lời cha mẹ. Nhiều lần Hà đã trốn học để theo đám bạn đi chơi, việc học ngày càng yếu dần. Hà đã không làm tròn những bổn phận gì? Nếu em là Hà, em sẽ làm gì?

Đáp án Đề thi học kì 2 lớp 7 môn GDCD 1B

I. Trắc nghiệm: 2.0 điểm

Mỗi câu trả lời đúng đạt 0.25đ

Câu hỏi12345678
Trả lờiAABCCBCD

II. Tự luận: ( 8.0 điểm)

Câu 1:
Các quyền cơ bản của trẻ em Việt Nam:
- Quyền được bảo vệ.(0,5 điểm)
- Quyền được chăm sóc.(0,25 điểm)
- Quyền được giáo dục.(0,25 điểm)
* Ví dụ , như:
- Được khai sinh và có quốc tịch.(0,5 điểm)
- Được khám sức khỏe định kì.(0,25 điểm)
- Được đi học các môn năng khiếu.(0,25 điểm)
Câu 2: Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường và cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên:

- Do con người tác động tiên cực vào môi trường và thiên nhiên (đổ nước thải, rác thải, khói bụi...) không thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường

(1,5 điểm)
- Do con người khai thác cạn kiệt và bừa bãi nguồn tài nguyên chỉ vì lợi ích trước mắt (đánh bắt thủy hải sản, phá rừng, khai thác than...)(1,5 điểm)
Câu 3: Hà đã không làm tròn những bổn phận:
- Bổn phận của người học sinh: lười học, việc học ngày càng sa sút(2.0 điểm)
- Bổn phận người con trong gia đình: Không thương yêu, biết ơn cha mẹ, không giúp đỡ cha mẹ.(1,0 điểm)

Đề thi học kì 2 lớp 7 môn GDCD 1C

I. TRẮC NGHIỆM (2.0 Điểm) Chọn chữ in hoa trước ý trả lời đúng (0.25 đ/câu)

Câu 1: Các vấn đề liên quan đến tài nguyên nước hiện nay ở Việt nam là gì?

A. Thiếu nước vào mùa khô và lũ lụt vào mùa mưa.

B. Nước ngầm ngày càng cạn kiệt và bị ô nhiễm

C. Một số vùng cửa sông, ven biển đang bị ô nhiễm.

D. Cả 3 câu trên đều đúng.

Câu 2: Quốc hội do ai bầu ra?

A. Đảng Cộng sản Việt Nam bầu ra.

B. Nhân dân từng địa phương bầu ra

C. Nhân dân cả nước bầu ra.

D. Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bầu ra.

Câu 3: Di sản văn hoá nào sau đây là di sản văn hoá vật thể?.

A. Hội đua voi Tây Nguyên

B. Tranh dân gian làng hồ

C. Trống đồng Đông Sơn

D. Tác phẩm văn học

Câu 4: Gia đình em đến Uỷ ban nhân dân xã (phường thị trấn) để giải quyết những công việc nào sau đây?.

A. Xin sổ khám bệnh

B. Xin cấp giấy khai sinh

C. Xác nhận bảng điểm học tập

D. Xin đăng ký hộ khẩu

Câu 5: Bộ máy nhà nước được chia thành mấy cấp?

A. Năm cấp

B. Ba cấp

C. Bốn cấp

D. Sáu cấp

Câu 6: Quốc hội nước Việt Nam đã quyết định đổi tên nước là Cộng hoà Xã hội chủ Nghĩa Việt Nam vào ngày tháng năm nào ?

A . Ngày 2/7/1976

C. Ngày 2/7/1975

B. Ngày2/5/1976

D. Ngày 2/6/1976

Câu 7: Cơ quan nào dưới đây là cơ quan quyền lực của nhà nước?

A. Ủy ban nhân dân.

B. Toàn án nhân dân.

C. Hội đồng nhân dân.

D. Viện kiểm soát nhân dân.

Câu 8: Ủy ban nhân dân do ai hoặc cơ quan nào bầu ra?

A. Nhân dân bầu ra.

B. Chính phủ bầu ra.

C. Ủy ban nhân dân cấp trên bầu ra.

D. Hội đồng nhân dân bầu ra.

II. TỰ LUẬN (8.0điểm)

Câu 1: (2.0đ) Em hãy nêu bốn việc làm thể hiện mê tín dị đoan và nêu tác hại của mê tín dị đoan?

Câu 2: (3.0đ) Tình huống: Bé Vy đã đến tuổi đi học lớp 1 nhưng chưa được khai sinh vì bố mẹ em lấy nhau và đã sinh con nhưng chưa đăng ký kết hôn. Theo em bé Vy có quyền được khai sinh không? Bố mẹ của bé Vy phải đến cơ quan nhà nước nào và làm gì để có đủ giấy tờ hợp lí cho con đi học và cho cả bản thân họ?

Câu 3 (3.0đ) Thế nào là quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo? Bản thân em phải làm gì ? để thực hiện tốt quyền tự do, tín ngưỡng, tôn giáo?

Đáp án đề thi GDCD lớp 7 học kì 2 đề 1C

I . TRẮC NGHIỆM (2.0đ)

CâuCâu 1Câu 2

Câu 3

Câu 4Câu 5Câu 6Câu 7Câu 8
Đáp ánDCCBCACD

II. TỰ LUẬN ( 8.0đ)
Câu 1: (2.0đ) Bốn việc làm mê tín dị đoan

- Chữa bệnh bằng phù phép. 0.5 đ

- Cho con uống nước "thánh" để chữa bệnh. 0.5 đ

- Đi xem bói. 0.5 đ

- Cúng bái trước khi đi thi để đạt điểm cao. 0.5 đ

Câu 2: (3.0đ) Tình huống:

- Bé Vy có quyền được khai sinh dù bố mẹ em chưa đăng kí kết hôn, vì trẻ em có quyền được khai sinh và có quốc tịch. 1.5 đ

- Bố mẹ của bé Vy phải đến uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn) nơi gia đình em ở để đăng kí khai sinh quá hạn cho bé vy và đăng kí kết hôn cho bản thân họ. 1.5 đ

Câu 3 (3.0đ)

- Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo có nghĩa là công dân có quyền theo hoặc không theo một tín ngưỡn hay một tôn giáo nào. Người đã theo một tín ngưỡng hay một tôn giáo nào đó có quyền thôi không theo nữa, hoặc bỏ để theo tín ngưỡng, tôn giáo khác mà không ai được cưỡng bức hoặc cản trở. 2.0 đ

- Để thực hiện tốt quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo em cần phải

+ Tôn trọng các nơi thờ tự của các tín ngưỡng, tôn giáo nhiư đền chùa, miếu, nhà thờ...0.5 đ

+ Không được bài xích gây mất đoàn kết, chia rẽ giữ những người có tín ngưỡng, tôn giáo và những người không có tín ngưỡng, tôn giáo, giữa những người có tín ngưỡng tôn giáo khác nhau.0.5

Đề thi học kì 2 lớp 7 môn GDCD 2A

I/ Trắc nghiệm: (2.0 điểm) Chọn chữ in hoa trước ý trả lời đúng (0.25 đ/câu)

Câu 1: Hành vi nào sau đây vi phạm quyền trẻ em?

A. Buộc con phải tiêm phòng dịch.

C. Đưa trẻ em hư vào trường giáo dưỡng

B. Không cho con gái đi học.

D. Làm giấy khai sinh cho trẻ khi mới sinh ra.

Câu 2: Việc làm nào sau đây gây ô nhiễm, hủy hoại môi trường?

A. Đổ rác đúng nơi quy định.

C. Khai thác gỗ hàng loạt.

B. Trồng cây gây rừng.

D. Xử lý chất thải công nghiệp.

Câu 3: Hành vi nào sau đây không phải là mê tín dị đoan?

A. Xem bói

C. Chữa bệnh bằng bùa phép

B. Xin thẻ

D. Thắp hương trên bàn thờ tổ tiên.

Câu 4: Chính phủ do ai hoặc cơ quan nào bầu ra?

A. Do nhân dân bầu ra

C. Do Uỷ ban nhân dân bầu ra

B. Do Quốc hội bầu ra

D. Do Hội đồng nhân dân bầu ra

Câu 5: Hành vi nào sau đây em cho là vi phạm qui định của pháp luật về bảo vệ môi trường?

A. Thả động vật hoang dã về rừng.

C. Giữ vệ sinh xung quanh trường học, nơi ở

B. Trồng cây gây rừng phủ xanh đồi trọc.

D. Phá rừng để trồng cây lương thực .

Câu 6: Hành vi nào sau đây vi phạm quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em?

A.Tổ chức hoạt động vui chơi giải trí cho trẻ em.

B. Tạo cơ hội để trẻ tật nguyền hòa nhập với cộng đồng.

C. Để trẻ em phải làm những công việc nặng nhọc.

D. Đưa trẻ em hư vào trường giáo dưỡng.

Câu 7: Mê tín dị đoan là :

A. Đi lễ chùa.

B. Thắp hương trên bàn thờ.

C. Cúng đất đai.

D. Chữa bệnh bằng bùa phép.

Câu 8: Việc làm nào thể hiện tính kế hoạch?

A. Làm đến đâu thì hay đến đấy.

B. Chỉ cần lập kế hoạch cho những việc quan trọng

C. Từ việc nhỏ đến việc lớn đều cần có kế hoạch.

D. Chỉ nên lập kế hoạch ngắn hạn.

II/ Tự luận: (8.0 điểm).

Câu 1 (2.5 điểm): Thế nào là di sản văn hoá vật thể và di sản văn hoá phi vật thể? Cho biết tên 2 di sản văn hoá vật thể, 2 di sản văn hoá phi vật thể của Việt nam được UNESCO Công nhận di sản văn hoá thế giới ?

Câu 2 (2,5 điểm): Hãy nêu nhiệm vụ và quyền hạn của Uỷ Ban Nhân dân xã, phường, thị trấn? Hãy kể 4 việc làm mà gia đình đến cơ quan chính quyền cơ sở giải quyết?.

Câu 3 (3.0 điểm): Sinh ra trong một gia đình nghèo đông con, bố mẹ Tú phải làm lụng vất vả sớm khuya, chắt chiu từng đồng để cho anh em Tú được đi học cùng các bạn. Nhưng do đua đòi, ham chơi, Tú đã nhiều lần bỏ học đi chơi với những bạn xấu. Kết quả học tập ngày càng kém. Có lần bị bố mắng, Tú bỏ đi cả đêm không về nhà. Cuối năm học, Tú không đủ điểm để lên lớp và phải học lại. Hãy nêu nhận xét của em về việc làm sai của bạn Tú? Theo em Tú không làm tròn bổn phận nào của trẻ em?

ĐÁP ÁN ĐỀ 2A KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN GDCD LỚP 7

I/ Trắc nghiệm: (3,0 điểm)

CâuCâu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6Câu 7Câu 8
Đáp ánBCDADCDC

II/ Tự luận: (8,0 điểm)

Câu 1: (2.5đ)

- Di sản văn hóa bao gồm di sản văn hóa phi vật thể và di sản văn hóa vật thể là sản phẩm tinh thần và vật chất có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học được truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. 0.5 đ

+ Di sản văn hóa phi vật thể là những sản phẩm tinh thần có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học được lưu giữ bằng trí nhớ, chữ viết, được lưu truyền bằng truyền miệng, truyền nghề, trình diễn và các hình thức lưu giữ, lưu truyền khác. 0.5 đ

+ Di sản văn hóa vật thể là những sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học bao gồm di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia. 0.5 đ

Kể 4 DSVH. 1.0đ

Câu 2: (2.5 điểm)

- UBND do HĐND bầu ra có nhiệm vụ

- Chấp hành NQ của HĐND...

- Là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương ...1,5đ

- HS nêu việc làm.... 1.0đ

Câu 3: (3,0 điểm)

- Bạn Tú đã không bết yêu thương bố mẹ, không vâng lời bố mẹ, thầy cô (1,0 điểm)
Bạn Tú không thực hiện tốt bổn phận của một người con đối với gia đình, chưa hoàn thành nghĩa vụ của người học sinh, người công dân đối với đất ước. (2.0)

Đề thi học kì 2 lớp 7 môn GDCD 2B

I. Trắc nghiệm: (2.0 điểm) Chọn chữ in hoa trước ý trả lời đúng (0.25 đ/câu)

Câu 1: Biểu hiện nào sau đây chứng tỏ biết sống và làm việ̣c có kế hoạch?

A. Phân chia thời gian cho từng việc.

B. Phân chia công việc cho từng người.

C. Chi tiêu hợp lí cho các việc.

D. Luôn giúp đỡ mọi người.

Câu 2: Em đồng ý với ý kiến nào dưới đây:

A. Học sinh chỉ cần lập kế hoạch học tập cho mình là đủ.

B. Chỉ cần lập kế hoạch theo tuần, không cần lập kế hoạch từng ngày.

C. Không thể sống và làm việc có kế hoạch.

D. Kế hoạch sống và làm việc phải cân đối các nhiệm vụ.

Câu 3: Ngày nào trong năm được chọn là ngày "môi trường thế giới"?

A. Ngày 06 tháng 5

B. Ngày 05 tháng 6

C. Ngày 16 tháng 5

D. Ngày 15 tháng 6

Câu 4: Trong trường hợp bị kẻ xấu đe dọa, lôi kéo vào con đường trộm cắp thì em sẽ làm gì?

A. Làm theo lời dụ dỗ

C. Nói với bố mẹ, thầy cô giáo và đề nghị giúp đỡ

B. Rủ rê thêm bạn bè cho đỡ sợ

D. Không làm theo nhưng cũng không báo với người lớn

Câu 5: Được sống chung với cha mẹ, được chăm sóc sức khỏe, là nội dung thuộc nhóm quyền nào theo luật được bảo vệ, giáo dục và chăm sóc của trẻ em Việt Nam?

A. Quyền được bảo vệ

B. Quyền được chăm sóc

C. Quyền được giáo dục

D. Quyền được tham gia

Câu 6: Di sản văn hóa gồm các loại nào sau đây là đầy đủ nhất?

A. Di sản văn hóa vật thể và di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh

B. Di sản văn hóa phi vật thể công trình kiến trúc, di tích lịch sử

C. Di sản văn hóa vật thể và di sản văn hóa phi vật thể

D. Di sản văn hóa phi vật thể và di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.

Câu 7: Chương trình "Giờ trái đất" kêu gọi mọi người hưởng ứng bằng hành động gì?

A. Dọn vệ sinh trong một giờ.

B. Xem TV trong một giờ

C. Tắt điện trong một giờ

D. Ngưng dùng điện thoại trong một giờ

Câu 8: Áo dài Việt Nam, được xếp vào loại di sản văn hóa nào?

A. Di sản văn hóa vật thể

B. Di sản văn hóa phi vật thể

C. Di vật, cổ vật

D. Bảo vật quốc gia

II/ Tự luận: (8.0 điểm)

Câu 1 (2.0 điểm): Kể tên các quyền cơ bản của trẻ em Việt Nam? Mỗi quyền lấy một ví dụ?

Câu 2 (3.0 điểm): Nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm môi trường và cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên? Kể tên một loại tài nguyên thiên nhiên có nguy cơ cạn kiệt mà em biết?

Câu 3 (3.0 điểm): Hà sinh ra trong một gia đình nghèo nhưng lại ham chơi và lười học, không nghe lời cha mẹ. Nhiều lần Hà đã trốn học để theo đám bạn đi chơi, việc học ngày càng yếu dần. Hà đã không làm tròn những bổn phận gì? Nếu em là Hà, em sẽ làm gì?

ĐÁP ÁN ĐỀ 2B KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN GDCD LỚP 7

I.Trắc nghiệm: 2.0 điểm

Mỗi câu trả lời đúng đạt 0.25đ

Câu hỏi12345678
Trả lờiADBCBCCB

II.Tự luận: ( 8.0 điểm)

Câu 1:

Các quyền cơ bản của trẻ em Việt Nam:

- Quyền được bảo vệ.(0,5 điểm)
- Quyền được chăm sóc.(0,25 điểm)
- Quyền được giáo dục.(0,25 điểm)
* Ví dụ , như:
- Được khai sinh và có quốc tịch.(0,5 điểm)
- Được khám sức khỏe định kì.(0,25 điểm)
- Được đi học các môn năng khiếu.(0,25 điểm)
Câu 2: Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường và cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên:
- Do con người tác động tiên cực vào môi trường và thiên nhiên ( đổ nước thải, rác thải, khói bụi...) không thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường(1,5 điểm)
- Do con người khai thác cạn kiệt và bừa bãi nguồn tài nguyên chỉ vì lợi ích trước mắt (đánh bắt thủy hải sản, phá rừng, khai thác than...)(1,5 điểm)
Câu 3: Hà đã không làm tròn những bổn phận:
- Bổn phận của người học sinh: lười học, việc học ngày càng sa sút(2.0 điểm)
- Bổn phận người con trong gia đình: Không thương yêu, biết ơn cha mẹ, không giúp đỡ cha mẹ.(1,0 điểm)

Đề thi học kì 2 lớp 7 môn GDCD 2C

I. TRẮC NGHIỆM (2.0 Điểm) Chọn chữ in hoa trước ý trả lời đúng (0.25 đ/câu)

Câu 1: Biện pháp nào dưới đây có tác dụng bảo vệ môi trường?

A. Dùng than tổ ong để đốt thay củi, rơm, rạ cho đỡ khói và bụi.

B. Bón thật nhiều phân hoá học để cây trồng lên thật xanh tốt.

C. Xử lí nước thải công nghiệp trước khi đổ vào nguồn nước.

D. Diệt hết các loại côn trùng để bảo vệ cây trồng.

Câu 2: Quốc hội do ai bầu ra?

A. Đảng Cộng sản Việt Nam bầu ra.

B. Nhân dân từng địa phương bầu ra

C. Nhân dân cả nước bầu ra.

D. Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bầu ra.

Câu 3: Di sản văn hoá nào dưới đây là di sản văn hoá phi vật thể?

A. Trống đồng Đông Sơn.

B. Lễ hội đề Hùng.

C. Hoàng thành Thăng Long.

D. Bến nhà Rồng.

Câu 4: Gia đình em đến ủy ban nhân dân xã (phường thị trấn) để giải quyết những công việc nào sau đây?.

A. Xin sổ khám bệnh

B. Xin cấp giấy khai sinh

C. Xác nhận bảng điểm học tập

D. Xin đăng ký hộ khẩu

Câu 5: Bộ máy nhà nước được chia thành mấy cấp?

A. Năm cấp

B. Ba cấp

C. Bốn cấp

D. Sáu cấp

Câu 6: Di sản văn hoá nào dưới đây là di sản văn hoá vật thể?

A. Cố đô Huế

B. Bí quyết nghề đúc đồng

C. Hát ca trù

D. Trang phục áo dài truyền thống

Câu 7: Cơ quan nào dưới đây là cơ quan quyền lực của nhà nước?

A. Ủy ban nhân dân.

B. Toàn án nhân dân.

C. Hội đồng nhân dân.

D. Viện kiểm soát nhân dân.

Câu 8: Di sản văn hoá phi vật thể nào của Việt Nam dưới đây đã được công nhận là di sản thế giới?

A. Múa rối nước

B. Nhã nhạc cung đình Huế

C. Cải lương Nam Bộ

D. Dân ca Quan họ Bắc Ninh

II. TỰ LUẬN ( 8.0 điểm)

Câu 1: (2.0đ) Em hãy nêu bốn việc làm thể hiện mê tín dị đoan và nêu tác hại của mê tín dị đoan?

Câu 2: (3.0đ) Tình huống: Bé Vy đã đến tuổi đi học lớp 1 nhưng chưa được khai sinh vì bố mẹ em lấy nhau và đã sinh con nhưng chưa đăng ký kết hôn. Theo em bé Vy có quyền được khai sinh không? Bố mẹ của bé Vy phải đến cơ quan nhà nước nào và làm gì để có đủ giấy tờ hợp lí cho con đi học và cho cả bản thân họ ?

Câu 3 (3.0đ) Thế nào là quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo? Bản thân em phải làm gì ? để thực hiện tốt quyền tự do, tín ngưỡng, tôn giáo?

ĐÁP ÁN ĐỀ 2C KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN GDCD LỚP 7

I . TRẮC NGHIỆM (2.0đ)

CâuCâu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6Câu 7Câu 8
Đáp ánCCADCACB

II. TỰ LUẬN ( 8.0đ)

Câu 1: (2.0đ) Bốn việc làm mê tín dị đoan

- Chữa bệnh bằng phù phép. 0.5 đ

- Cho con uống nước " thánh" để chữa bệnh. 0.5 đ

- Đi xem bói. 0.5 đ

- Cúng bái trước khi đi thi để đạt điểm cao. 0.5 đ

Câu 2: (3.0đ) Tình huống:

- Bé Vy có quyền được khai sinh dù bố mẹ em chưa đăng kí kết hôn, vì trẻ em có quyền được khai sinh và có quốc tịch. 1.5 đ

- Bố mẹ của bé Vy phải đến uỷ ban nhân dân xã (phường, thi trấn) nơi gia đình em ở để đăng kí khai sinh quá hạn cho bế vy và đăng kí kết hôn cho bản thân họ. 1.5 đ

Câu 3 (3.0đ)

- Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo có nghĩa là công dân có quyền theo hoặc không theo một tín ngưỡng hay một tôn giáo nào. Người đã theo một tín ngưỡng hay một tôn giáo nào đó có quyền thôi không theo nữa, hoặc bỏ để theo tín ngưỡng, tôn giáo khác mà không ai được cưỡng bức hoặc cản trở. 2.0 đ

- Để thực hiện tốt quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo em cần phải

+ Tôn trọng các nơi thờ tự của các tín ngưỡng, tôn giáo như đền chùa, miếu, nhà thờ...0.5 đ

+ Không được bài xích gây mất đoàn kết, chia rẽ giữ những người có tín ngưỡng, tôn giáo và những người không có tín ngưỡng, tôn giáo, giữa những người có tín ngưỡng tôn giáo khác nhau. 0.5đ

Câu 1:
Các quyền cơ bản của trẻ em Việt Nam:
- Quyền được bảo vệ.(0,5 điểm)
- Quyền được chăm sóc.(0,25 điểm)
- Quyền được giáo dục.(0,25 điểm)
* Ví dụ , như:
- Được khai sinh và có quốc tịch.(0,5 điểm)
- Được khám sức khỏe định kì.(0,25 điểm)
- Được đi học các môn năng khiếu .(0,25 điểm)
Câu 2: Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường và cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên:
- Do con người tác động tiên cực vào môi trường và thiên nhiên (đổ nước thải, rác thải, khói bụi...) không thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường(1,5 điểm)
- Do con người khai thác cạn kiệt và bừa bãi nguồn tài nguyên chỉ vì lợi ích trước mắt (đánh bắt thủy hải sản, phá rừng, khai thác than...)(1,5 điểm)
Câu 3: Hà đã không làm tròn những bổn phận:
- Bổn phận của người học sinh: lười học, việc học ngày càng sa sút(2.0 điểm)
- Bổn phận người con trong gia đình: Không thương yêu, biết ơn cha mẹ, không giúp đỡ cha mẹ.(1,0 điểm)

Đề thi học kì 2 lớp 7 môn GDCD 2D

I. Trắc nghiệm

Câu 1: Biểu hiện nào dưới đây là làm việc có kế hoạch?

A. Hôm nào Hân cũng tự học nghiêm túc, trừ khi có phim hay hoặc bóng đá quốc tế.

B. Đang nấu ăn, các bạn đến rủ Vân đi chơi, Vân cũng đi.

C. Tối nào Lan cũng ngồi vào bàn học đúng giờ.

D. Minh luôn luôn thay đổi lịch làm việc và tự học.

Câu 2: Con dại cái mang là nói về trách nhiệm của

A. Gia đình

B. Xã hội

C. Nhà trường

D. Gia đình và xã hội

Câu 3: Trẻ em Việt nam có quyền :

A. Quyền chăm sóc, quyền bảo vệ

B. Quyền giáo dục, quyền bảo vệ

C. Quyền giáo dục, quyền bảo vệ, quyền được chăm sóc

D. Quyền bảo vệ, vui chơi giải trí

Câu 4: Trẻ em được nuôi dạy để phát triển, được bảo vệ sức khỏe thuộc nhóm quyền nào?

A. Quyền được chăm sóc

B. Quyền được bảo vệ

C. Quyền được giáo dục

D. Quyền được tôn trọng

Câu 5: Trong các biện pháp dưới đây, biện pháp nào góp phần bảo vệ môi trường?

A. Giữ gìn vệ sinh xung quanh trường học và nơi ở

B. Khai thác nước ngầm bừa bãi

C. Sử dụng phân hóa học vượt quá mức quy định

D. Xã rác bừa bãi nơi công cộng

Câu 6: Trong các hành vi dưới đây, hành vi nào gây ô nhiễm môi trường?

A. Giữ gìn vệ sinh xung quanh trường học và nơi ở

B. Bảo vệ nguồn nước và động vật quý hiếm

C. Sử dụng phân hóa học vượt quá mức quy định

D. Khai thác khoáng sản hợp lí

Câu 7: Liên hợp quốc chọn ngày nào làm ngày “ Môi trường thế giới?

A. Ngày 2 tháng 5 hàng năm

B. Ngày 3 tháng 5 hàng năm

C. Ngày 4 tháng 5 hàng năm

D. Ngày 5 tháng 5 hàng năm

Câu 8: Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên là

A. Nhiệm vụ trọng yếu, cấp bách của Quốc gia

B. Nhiệm vụ quan trọng, mang tính dài hạn

C. Nhiệm vụ ít quan trọng, chưa chú ý

D. Quốc sách hàng đầu của quốc gia

Câu 9: Di sản văn hóa nào dưới đây là di sản văn hóa phi vật thể?

A. Đền Hùng.

B. Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.

C. Thánh địa Mỹ Sơn.

D. Hoàng thành Thăng Long Hà Nội.

Câu 10: Di sản văn hóa nào dưới đây là di sản văn hóa vật thể?

A. Áo lụa Hà Đông.

B. Tranh dân gian làng Hồ.

C. Trống đồng Đông Sơn.

D. Hội chọi trâu Đồ Sơn.

Câu 11: Những sản phẩm tinh thần có giá trị về lịch sử, văn hoá, khoa học được lưu giữ bằng trí nhớ, chữ viết, truyền miệng, truyền nghề, trình diễn và các hình thức lưu giữ, lưu truyền khác được gọi là ?

A. Di sản.

B. Di sản văn hóa.

C. Di sản văn hóa vật thể.

D. Di sản văn hóa phi vật thể.

Câu 12: Sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử, văn hoá, bao gồm các di tích lịch sử văn hoá, danh lam thắng cảnh, các di vật cổ vật, bảo vật quốc gia được gọi là?

A. Di sản.

B. Di sản văn hóa.

C. Di sản văn hóa vật thể.

D. Di sản văn hóa phi vật thể.

Câu 13: Thắp hương thờ cúng tổ tiên được gọi là?

A. Tôn giáo.

B. Tín ngưỡng.

C. Mê tín dị đoan.

D. Truyền giáo.

Câu 14: Lòng tin vào một cái gì đó thần bí (thần linh, thượng đế, chúa trời) được gọi là?

A. Tôn giáo.

B. Tín ngưỡng.

C. Mê tín dị đoan.

D. Công giáo.

Câu 15 : Hình thức tín ngưỡng có hệ thống tổ chức, với những quan niệm, giáo lí thể hiện rõ sự tín ngưỡng, sùng bái thần linh và những hình thức lễ nghi thể hiện sự sùng bái ấy được gọi là ?

A. Tôn giáo.

B. Tín ngưỡng.

C. Mê tín dị đoan.

D. Truyền giáo.

Câu 16: Tin vào những điều mơ hồ, nhảm nhí, không phù hợp với lẽ tự nhiên (tin vào bói toán, chữa bệnh bằng phù phép.) dẫn tới hậu quả xấu cho cá nhân, gia đình, cộng đồng về sức khoẻ, thời gian, tài sản, tính mạng được gọi là ?

A. Tôn giáo.

B. Tín ngưỡng.

C. Mê tín dị đoan.

D. Truyền giáo.

II. Tự luận: (6đ)

Câu 1: Trình bày nội dung quyền được giáo dục của trẻ em? (1đ)

Câu 2: Theo em, trẻ em phải làm gì để trở thành người tốt? (3đ)

Câu 3: Nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường? Em làm gì để bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên? (2đ)

Đáp án đề thi học kì 2 lớp 7 môn GDCD 2D

I/ Trắc nghiệm: (4đ)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

C

A

C

A

A

C

D

A

B

C

D

C

B

B

A

C

II. Tự luận: (6đ)

Câu 1: Trình bày nội dung quyền được giáo dục của trẻ em? (1đ)

+ Trẻ em có quyền được học tập, được dạy dỗ.

+ Được vui chơi giải trí, tham gia các hoạt động văn hóa thể thao.

Câu 2: Theo em, trẻ em phải làm gì để trở thành người tốt?

+ Yêu tổ quốc, có ý thức xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam.

+ Tôn trọng pháp luật, tôn trọng tài sản của người khác.

+ Yêu quý, tôn trọng, giúp đỡ ông bà, cha mẹ, lễ phép với người lớn.

+ Chăm chỉ học tập, hoàn thành chương trình phổ cập giáo dục.

+ Không đánh bạc, uống rượu, hút thuốc và dùng chất kích thích có hại sức khỏe.

Câu 3. (2đ) HS nêu được:

a/ Do tác động tiêu cực của con người trong đời sống và các hoạt động kinh tế, không thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, chỉ nghĩ đến lợi ích trước mắt. (1 đ).

b/ HS nêu được những việc bản thân làm được như sau: (nêu được 4 ý mỗi ý 0.25đ)

- Tham gia vệ sinh trường, lớp, nơi ở.

- Trồng và chăm sóc cây xanh.

- Tuyên truyền vận động bạn bè, người dân bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

- Tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường hoặc các hoạt động do địa địa phương tổ chức.

Đề thi học kì 2 lớp 7 được tải nhiều nhất

Trên đây, VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Bộ đề thi học kì 2 môn Giáo dục công dân lớp 7 trường THCS Đông Bình. Ngoài ra, mời các bạn tham khảo thêm tài liệu các môn: Toán lớp 7, Ngữ văn lớp 7, Vật Lý lớp 7... và các Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Tham khảo thêm:

Đánh giá bài viết
167 93.234
1 Bình luận
Sắp xếp theo
  • hoa hà
    hoa hà

    chẹp chẹp bặc bặc 😃

    Thích Phản hồi 01/05/21
    Đề thi học kì 2 lớp 7 môn GDCD Xem thêm