Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Toán năm học 2019 - 2020 - Đề số 2

Đề toán lớp 7 học kì 2 - Đề số 2 được đội ngũ giáo viên của VnDoc biên soạn, là tài liệu gồm các bài toán thường gặp trong đề Toán kì 2 lớp 7 có đáp án dành cho các bạn tham khảo. Qua đó sẽ giúp các bạn ôn tập chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra cuối năm môn Toán lớp 7 học kì 2 cũng như việc học lên chương trình Toán 7. Mời các bạn tham khảo.

A. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7

Bài 1: Trong một cuộc thi bắn cung, số điểm từng lượt bắn của một tuyển thủ được ghi lại trong bảng sau:

978109710676
88976107869

a, Dấu hiệu cần tìm hiểu ở đây là gì? Tuyển thủ này thực hiện bao nhiêu lượt bắn cung?

b, Lập bảng tần số, tìm mốt của dấu hiệu.

c, Vẽ biểu đồ đoạn thẳng

Bài 2: Cho đơn thức A = {x^2}.{\left( {x{y^3}} \right)^2}.\frac{1}{5}.15{y^4}

a, Thu gon và tìm bậc của đơn thức A

b, Tính giá trị đơn thức A biêt x = 2, y = -1

Bài 3: Cho hai đa thức A\left( x \right) =  - 7{x^4} + 5{x^2} + 4{x^4} - 1B\left( x \right) = 3{x^4} - 5x + 2{x^2} - 12

a, Thu gọn A(x) và B(x) rồi sắp xếp các đa thức tho lũy thừa giảm dần của biến

b, Tính C(x) = A(x) + B(x) và D(x) = A(x) - B(x)

Bài 3: Cho tam giác ABC cân tại A, đường cao AH (H thuộc BC)

a, Chứng minh tam giác AHB bằng tam giác AHC

b, Từ H kẻ đường thẳng song song với AC, cắt AB tại D. Chứng minh AD = DH và D là trung điểm của AB

c, Gọi E là trung điểm AC, CD cắt AH tại G. Chứng minh B, G, E thẳng hàng

d, Chứng minh chu vi tam giác ABC lớn hơn AH + 3BG

Bài 4: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: A = \left| {x - 2020} \right| + \left| {x + 1} \right|

B. Lời giải, đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7

Bài 1:

a, Dấu hiệu cần tìm hiểu ở đây là số điểm của từng lượt bắn cung của tuyển thủ. Tuyển thủ này thực hiện 20 lượt bắn cung

b, Lập bảng tần số, tìm mốt của dấu hiệu.

Bảng tần số:

Giá trị109876
Tần số34454N = 20

Mốt của dấu hiệu là 7

c, Học sinh tự vẽ biểu đồ đoạn thẳng

Bài 2:

a, A = 3{x^4}{y^{10}}

b, Tại x = 2, y = -1 thì A = 48

Bài 3: 

a, A\left( x \right) =  - 3{x^4} + 5{x^2} - 1B\left( x \right) = 3{x^4} - 2{x^2} - 5x - 12

b, C\left( x \right) = 3{x^2} - 5x - 12 và  D\left( x \right) =  - 6{x^4} + 7{x^2} + 5x + 11

Bài 3: Học sinh tự vẽ hình

a, Chứng minh được tam giác AHB bằng tam giác AHC

b, Tam giác AHB bằng tam giác AHC \Rightarrow \widehat {BAH} = \widehat {CAH}

Lại có AC//HD \Rightarrow \widehat {AHD} = \widehat {HAE} (so le trong)

\Rightarrow \widehat {BAH} = \widehat {AHD} \RightarrowTam giác ADH cân tại D, suy ra AD = DH

\widehat {BAH} + \widehat {ABH} = {90^0}, \widehat {AHD} + \widehat {DHB} = {90^0}\widehat {DAH} = \widehat {DHA}suy ra \widehat {DHB} = \widehat {ABH}

Suy ra tam giác DBH cân tại D, suy ra BD = DH

Có BD = DH và AD = DH, suy ra AD = DB hay D là trung điểm của AB

c, Có tam giác ABC cân tại A, đường cao AH. Suy ra AH vừa là đường trung tuyến, vừa là đường cao, đường phân giác của tam giác ABC

Lại có D là trung điểm của AB, suy ra CD là đường trung tuyến của tam giác ABC

CD giao với AH tại G, suy ra G là trọng tâm tam giác ABC

Chứng minh tương tự câu b suy ra E là trung điểm của AC, suy ra B, E, G thẳng hàng

d, Trên tia BE lấy điểm K sao cho E là trung điểm BK, suy ra 2BE = BK

G là trọng tâm tam giác ABC, suy ra 2BE = 3BG

Chứng minh tam giác BEC bằng tm giác KEA để có được BC = AK

Áp dụng bất đẳng thức trong tam giác ABK có

AK + AB > BK hay BC + AB > 3BG

Mà AC > AH suy ra BC + AC + AB > AH + 3BG

Bài 4:

A = \left| {x - 2020} \right| + \left| {x + 1} \right| = \left| {2020 - x} \right| + \left| {x + 1} \right| \ge \left| {2020 - x + x + 1} \right| = 2021

Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi x = 0

Vậy MinA = 2021 khi và chỉ khi x = 0

--------------

Ngoài đề toán lớp 7 học kì 2 nói trên, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 2 lớp 7 các môn Toán, Văn, Sử, Địa, Vật Lý, Tiếng Anh và các dạng bài ôn tập môn Ngữ Văn 7, và môn Toán 7. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 7 những đề ôn thi học kì 2 chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Đánh giá bài viết
8 1.839
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 2 Toán 7 Kết nối tri thức

    Xem thêm