Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Ngữ văn Sở GD&ĐT Nam Định năm học 2018 - 2019

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 n Ng văn Sở GD&ĐT Nam Định năm học
2018 - 2019
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Ngữ văn Sở GD&ĐT Nam Định
Phần I. Tiếng Việt
Câu 1: B
Câu 2: C
Câu 3: A
Câu 4: B
Câu 5: D
Câu 6: A
Câu 7: B
Câu 8: B
Phần II. Đọc - hiểu
Câu 1: Phương thức biểu đạt chính: Nghị luận
Câu 2: Phép lặp cấu trúc: Nếu tất cả đều ... thì ai sẽ
=> Tác dụng: Nhấn mạnh vào vai trò của tất những nghề nghiệp chân chính
trong hội, tăng tính thuyết phục cho quan điểm tác gi nêu đoạn đầu đoạn
văn.
Câu 3:
* Chúng ta cần vươn lên từng ngày vì:
- Cuộc sống luôn vận động, phát triển, đòi hỏi con người phải sống tích cực,
không ngừng nỗ lực, cố gắng
- Vươn lên trong cuộc sống để khẳng định giá trị bản thân.
* Để vươn lên cần:
- Tích cực tu ỡng đạo đức
- Tích cực học tập trau dồi tri thức.
- Sống bản lĩnh, ước, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn.
Phần III. Tập làm văn
Câu 1: Dàn ý tham khảo
* Nêu vấn đề.
Đánh giá bài viết
1 2.186
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi vào lớp 10 môn Văn Xem thêm