Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 4 năm học 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 4

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 4 năm 2016 - 2017 là đề thi giải Toán qua mạng có đáp án đi kèm, hi vọng giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán qua mạng năm học 2016 - 2017.

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 5 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 6 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic môn toán lớp 1 vòng 4 năm học 2016 - 2017 trực tuyến

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 4 năm học 2016 - 2017

Bài số 1: Điền các giá trị theo thứ tự tăng dần.

Câu 1:

Đề thi Violympic môn toán lớp 1 vòng 4

Câu 2:

Đề thi Violympic môn toán lớp 1 vòng 4

Bài số 2: Chọn các cặp bằng nhau

Câu 1:

Đề thi Violympic môn toán lớp 1 vòng 4

Câu 2:

Đề thi Violympic môn toán lớp 1 vòng 4

Bài số 3: Vượt chướng ngại vật.

Câu 1: Có... quả đu đủ

Đề thi Violympic môn toán lớp 1 vòng 4

Câu 2: Có... quả khế

Đề thi Violympic môn toán lớp 1 vòng 4

Câu 3: Có... con mèo

Đề thi Violympic môn toán lớp 1 vòng 4

Câu 4: Có... con mèo

Đề thi Violympic môn toán lớp 1 vòng 4

Câu 5: Có... quả đu đủ

Đề thi Violympic môn toán lớp 1 vòng 4

Câu 6: Có... quả su su

Đề thi Violympic môn toán lớp 1 vòng 4

Câu 7: Có... Số

Đề thi Violympic môn toán lớp 1 vòng 4

Câu 8: Có... Số

Đề thi Violympic môn toán lớp 1 vòng 4

Câu 9: Có... con bê

Đề thi Violympic môn toán lớp 1 vòng 4

Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 4

Bài 1: Điền các giá trị theo thứ tự tăng dần

Câu 1: 1 < 9 < 7 < 5 < 4 < 3 < 2 < 10 < 8 < 6

Câu 2: 3 < 1 < 9 < 2 < 6 < 4 < 7 < 5 < 8 < 10

Bài 2: Chọn các cặp giá trị bằng nhau

Câu 1: 1 = 2; 3 = 4; 5 = 6; 7 = 10; 8 = 9

Câu 2: 1 = 5; 2 = 6; 3 = 4; 7 = 10; 8 = 9

Bài 3: Vượt chướng ngại vật.

Câu 1: 1 Câu 2: 2 Câu 3: 3

Câu 4: 4 Câu 5: 1 Câu 6: 2

Câu 7: 4 Câu 8: 5 Câu 9: 3

Đánh giá bài viết
4 2.578
Sắp xếp theo
    Luyện thi Xem thêm