Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 3 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 3

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 3 năm 2015 - 2016 là đề thi giải Toán qua mạng có đáp án đi kèm, hi vọng giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán qua mạng năm học 2015 - 2016.

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 3 năm 2015-2016

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 2 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 3 năm 2015 - 2016 trực tuyến

Bài 1: Sắp xếp thời gian theo thứ tự tăng dần.

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 3

Bài 2: Đi tìm kho báu

Câu 1: Cửa hàng nhập về 456 kg gạo tẻ. Số gạo tẻ nhập về nhiều hơn số gạo nếp 108 kg. Hỏi cửa hàng nhập về bao nhiêu ki-lô-gam gạo nếp?

Câu 2: Lớp 3A có tất cả 32 học sinh. Cô giáo chia thành các nhóm để cùng thảo luận, mỗi nhóm có 4 học sinh. Số nhóm cô giáo chia được là: ........... nhóm.

Câu 3: Minh dùng 1/3 thời gian trong ngày để học tập. Vậy thời gian học trong 1 ngày của Minh là: ......... giờ.

Câu 4: Tổng của số chẵn lớn nhất có 2 chữ số và số lẻ nhỏ nhất có 3 chữ số bằng: ..........

Câu 5: Số bi của Long bằng 1/4 số bi của Bình, biết Bình có 36 viên bi.

Câu 6: Mai gấp được 64 ngôi sao, Nhung gấp hơn Mai 12 ngôi sao. Cả hai bạn gấp được ............ ngôi sao.

Câu 7: Cho phép chia có số chia bằng 4, thương bằng 8. Nếu giảm số chia 4 lần thì thương mới bằng ............

Câu 8: Cho phép chia có thương bằng 9, nếu tăng số bị chia lên 5 lần thì thương mới bằng ............

Câu 9: Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 3

Câu 10: Tủ thứ nhất đựng 417 quyển sách. Tủ thứ hai đựng 642 quyển sách. Hỏi tủ thứ hai đựng nhiều hơn tủ thứ nhất bao nhiêu quyển sách?

Câu 11: Mẹ có 36 cái kẹo. Mẹ cho chị 1/6 số kẹo và cho em 1/4 số kẹo đó. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu cái kẹo?

Bài 3: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm.

Câu 1: Tấm vải thứ nhất dài 227m, tấm vải thứ hai dài hơn tấm vải thứ nhất 28m. Hỏi cả hai tấm vải dài bao nhiêu mét?

Câu 2: Tính: 205 + 412 + 131 = ............

Câu 3: Đoạn thẳng AB dài 16m, đoạn thẳng CD dài bằng 1/4 đoạn thẳng AB. Độ dài đoạn thẳng CD là: ........m.

Câu 4: Tìm x biết x : 5 + 28 = 35

Câu 5: Biết tổng hai số bằng 216. Nếu tăng số hạng thứ nhất 49 đơn vị và tăng số hạng thứ hai 81 đơn vị thì ta có tổng mới bằng: ..........

Câu 6: Hiệu hai số là 430, số trừ lớn hơn 95. Nếu giảm số bị trừ 18 đơn vị và giảm số trừ 95 đơn vị thì hiệu mới là:.....

Câu 7: Tổng hai số là 385, số hạng thứ hai lớn hơn 38. Nếu tăng số hạng thứ nhất 62 đơn vị và giảm số hạng thứ hai 38 đơn vị thì tổng mới là: .........

Câu 8: Đồng hồ chỉ 12 giờ kém 5 phút thì ta cũng có thể nói đồng hồ chỉ 11 giờ .......... phút.

Câu 9: Đồng hồ đang chỉ 5 giờ 20 phút. Hỏi kim phút đang chỉ chính xác vào số nào?

Câu 10: Đồng hồ đang chỉ 9 giờ 40 phút. Hỏi kim phút đang chỉ chính xác vào số nào?

Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 3

Bài 1: Sắp xếp thời gian theo thứ tự tăng dần.

1 giờ 5 phút < 1 giờ 30 phút < 1 giờ 45 phút < 2 giờ 15 phút < 2 giờ 20 phút < 2 giờ 30 phút < 2 giờ 45 phút < 3 giờ kém 10 phút < 3 giờ kém 5 phút < 3 giờ < 4 giờ kém 25 phút < 4 giờ kém 15 phút < 4 giờ 5 phút < 5 giờ 15 phút < 6 giờ 20 phút < 7 giờ 15 phút < 7 giờ 40 phút < 8 giờ kém 15 phút < 7 giờ 50 phút < 9 giờ kém 20 phút

Bài 2: Đi tìm kho báu

Câu 1: 348              Câu 2: 8            Câu 3: 8           Câu 4: 199

Câu 5: 9                Câu 6: 140           Câu 7: 32         Câu 8: 45

Câu 9: 5 giờ 10 phút        Câu 10: 225          Câu 11: 21

Bài 3: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm.

Câu 1: 482         Câu 2: 748          Câu 3: 4         Câu 4: 35

Câu 5: 346        Câu 6: 507          Câu 7: 409

Câu 8: 55         Câu 9: 4            Câu 10: 8

Đánh giá bài viết
8 1.376

Video đang được xem nhiều

Luyện thi Violympic lớp 3 Xem thêm