Bộ câu hỏi hội thi "Chúng em kể chuyện Bác Hồ"

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Bộ câu hỏi hội thi "Chúng em kể chuyện Bác Hồ" có đáp án đi kèm. Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo.
Mẹo dạy học hay Xem thêm