Cách chuyển danh từ thành tính từ đơn giản nhất

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Trong tiếng Anh, cách biến đổi danh từ sang tính từ thông thường bằng cách thêm tiền tố hoặc hậu tố. Cách chuyển danh từ thành tính từ đơn giản nhất do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải giới thiệu một số cách thông dụng nhất. Sau đây mời các bạn vào tham khảo.
Từ vựng tiếng Anh Xem thêm