Chế độ tập sự đối với giáo viên

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Chế độ tập sự đối với giáo viên 91,5 KB 24/06/2019 2:53:00 CH
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Người trúng tuyển viên chức phải thực hiện chế độ tập sự để làm quen với môi trường công tác, tập làm những công việc của vị trí việc làm được tuyển dụng. Sau đây là những quy định về chế độ tập sự của viên chức mới nhất, mời các bạn cùng tham khảo.
Xem thêm các thông tin về Chế độ tập sự đối với giáo viên
Văn bản giáo dục Xem thêm