Đề cương đánh giá trình độ năng lực ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 của khung châu Âu

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Trong bài viết này, VnDoc xin giới thiệu đề cương đánh giá trình độ năng lực ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 của khung châu Âu dành cho các bạn tham khảo, từ đó tìm ra lộ trình học và ôn thi hiệu quả.
Chứng chỉ B1 Xem thêm