Đề kiểm tra học kì 1 môn Tin học lớp 6 năm học 2015 - 2016 trường TH&THCS Hương Nguyên, Thừa Thiên Huế

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Đề kiểm tra học kì 1 môn Tin học lớp 6 năm học 2015 - 2016 trường TH&THCS Hương Nguyên, Thừa Thiên Huế có đáp án giúp các bạn học sinh rèn luyện kĩ năng vận dụng nội dung kiến thức đã học trong chương trình HK1. Chúc các bạn học tốt.

Đề thi học kì 1 lớp 6

Xem thêm