Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 7 Phòng GD&ĐT Thanh Oai, Hà Nội năm học 2015 - 2016

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 7 Phòng GD&ĐT Thanh Oai, Hà Nội năm học 2015 - 2016. Đề thi gồm có 5 câu hỏi tự luận nhằm kiểm tra, đánh giá năng lực học tập của học sinh trong nửa đầu học kì 2 môn Toán và thời gian để các bạn hoàn thiện bài thi là 90 phút.
Đề thi giữa kì 2 lớp 7 Xem thêm