Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Vật lý lớp 7 có đáp án năm 2022

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Vật lý lớp 7năm 2022 tổng hợp các đề thi mới nhất và các đề thi của các năm học. Qua đây, các bạn sẽ biết được cấu trúc đề, làm quen với các dạng câu hỏi và bài tập mở rộng. Đây sẽ là tài liệu tham khảo quý giá cho quý thầy cô và các bạn học sinh.

1. Đề thi giữa kì 2 môn Vật lý lớp 7 năm 2022

Câu 1. (1 điểm) Có mấy loại điện tích là những loại nào? Các vật nhiễm điện tương tác với nhau như thế nào?

Câu 2. (2 điểm)

a) Chất dẫn điện là gì? Cho 3 ví dụ?

b) Chất cách điện là gì? Cho 3 ví dụ?

Câu 3. (1 điểm) Đổi các đơn vị sau:

a) 0,25A =…….mA;

b) 125mA =……A

Câu 4. (3 điểm)

a) Kể tên các tác dụng của dòng điện? Mỗi tác dụng cho ví dụ minh họa.

b) Nêu một số ứng dụng về tác dụng nhiệt của dòng điện.

Câu 5. (2,5 điểm) Vẽ mạch điện gốm 1 nguồn, 1 khóa K, 1 bóng đèn và 1 ampe kế đo cường độ dòng điện qua bóng đèn. Chỉ rõ chiều dòng điện trên mạch điện

Câu 6. (0,5 điểm) Hãy giải thích tại sao trên các mép cánh quạt điện trong gia đình thường bám bụi sau lâu ngày sử dụng?

Đáp án Đề thi giữa kì 2 lớp 7 môn Vật lý

Câu

Nội dung

Điểm

Câu 1

(1điểm)

- Có hai loại điện tích đó là điện tích dương (+) và điện tích âm (-)

0,5

- Các vật nhiễm cùng loại thì đẩy nhau, khác loại thì hút nhau

0,5

Câu 2

(2 điểm)

a, Chất dẫn điện là chất cho dòng điện đi qua.

Ví dụ; đồng, nhôm, sắt...

1

b, Chất cách điện là chất không cho dòng điện đi qua.

Ví dụ: sứ, cao su, nhựa...

1

Câu 3

(1 điểm)

a) 0,25A = 250 mA

0,5

b) 125mA = 0,125A

0,5

Câu 4

(3 điểm)

a) Nêu được 5 tác dụng và lấy được ví dụ

2

b) Tác dụng nhiệt của dòng điện dùng để chế tạo bàn là, mỏ hàn, bếp điện…

1

Câu 5

(2,5điểm)

Vẽ được sơ đồ mạch điện

2

Chỉ đúng chiều dòng điện trên sơ đồ

0,5

Câu 6

(0,5 điểm)

- Cánh quạt khi quay cọ xát với không khí nên bị nhiễm điện nên nó sẽ hút bụi trong không khí. Lâu ngày thì lớp bụi này nhiều dần đặc biệt là mép cách quạt.

Bảng ma trận đề thi giữa kì 2 môn Vật lý lớp 7

Cấp độ

Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Cộng

Thấp

Cao

1. Vật nhiễm điện. Hai loại điện tích

Biết cách làm nhiễm điện cho 1 vật. Biết 2 loại điện tích

Giải thích được các hiện tượng nhiễm điện do cọ sát.

Số câu

1

1

2

Số điểm

1

0,5

1,5

Tỉ lệ

10%

5%

15%

2. Dòng điện. Sơ đồ mạch điện, chiều dòng điện. Chất dẫn điện, chất cách điện.

- Nhận biết được chất dẫn điện, chất cách điện

- Biết kí hiệu và đơn vị của CĐDĐ

- Xác định được chiều dòng điện.

- Đổi được các đơn vị của CĐDĐ.

Vẽ sơ đồ mạch điện.

Số câu

1

1

1

3

Số điểm

2

1,5

2

5,5

Tỉ lệ

20%

15%

20%

55%

3. Các tác dụng của dòng điện.

- Kể tên các tác dụng của dòng điện.

- Nêu được ứng dụng của từng tác dụng của dòng điện.

Số câu

1

1

2

Số điểm

2

1

3

Tỉ lệ

20%

10%

30%

Tổng số câu

3

1

2

1

7

Tổng số điểm

5

1,5

3

0,5

10

Tỉ lệ

50%

15%

30%

5%

100%

2. Đề thi giữa kì 2 môn Vật lý lớp 7 Số 1

PHÒNG GD & ĐT HUYỆN CƯMGAR

TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 2

MÔN: VẬT LÝ LỚP 7

Thời gian làm bài: 45 phút

A. TRẮC NGHIỆM. (3,0 điểm) Chọn phương án trả lời đúng cho các câu sau

Câu 1. Vật bị nhiễm điện là vật

A. Có khả năng đẩy hoặc hút các vật khác.

B. Có khả năng hút các vật khác.

C. Có khả năng đẩy các vật khác.

D. Không có khả năng đẩy hoặc hút các vật khác.

Câu 2. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về dòng điện?

A. Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển.

B. Dòng điện là sự chuyển động của các điện tích.

C. Dòng điện là dòng dịch chuyển có hướng của các điện tích.

D. Dòng điện là dòng dịch chuyển theo mọi hướng của các điện tích.

Câu 3. Kết luận nào dưới đây không đúng?

A. Hai mảnh ni lông, sau khi cọ sát bằng vải khô và đặt gần nhau thì đẩy nhau;

B. Thanh thủy tinh và thanh nhựa, sau khi bị cọ sát bằng vải khô đặt gần nhau thì hút nhau.

C. Có hai loại điện tích là điện tích âm (-) và điện tích dương (+).

D. Các điện tích cùng loại thì hút nhau, các điện tích khác loại thì đẩy nhau.

Câu 4. Trong các vật dưới dây, vật dẫn điện là

A. Thanh gỗ khô

B. Một đoạn ruột bút chì

C. Một đoạn dây nhựa

D. Thanh thuỷ tinh

Câu 5. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về chiều của dòng điện trong một mạch điện kín có dùng nguồn điện là pin?

A. Dòng điện đi ra từ cực dương của pin qua các vật dẫn đến cực âm của pin.

B. Dòng điện đi ra từ cực âm của pin qua các vật dẫn đến cực dương của pin.

C. Ban đầu, dòng điện đi ra từ cực dương của pin sau một thời gian dòng điện đổi theo chiều ngược lại.

D. Dòng điện có thể chạy theo bật kì chiều nào.

Câu 6. Trong các sơ đồ mạch điện dưới đây, sơ đồ mạch điện đúng là

Đề thi giữa kì 2 Lý 7

B. TỰ LUẬN: (7,0 điểm)

Câu 7. Chất dẫn điện là gì? chất cách điện là gì? lấy ví dụ minh họa?

Câu 8. Hãy giải thích tại sao trên các cánh quạt điện trong gia đình thường bám bụi?

Câu 9. Vẽ sơ đồ mạch điện đơn giản gồm 1 nguồn điện (pin), 1 bóng đèn, 1 công tắc và vẽ chiều dòng điện trong mạch khi công tắc đóng?

Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Vật lý 7 số 1

I. TRẮC NGHIỆM: 3,0 điểm (chọn đúng đáp án mỗi câu cho 0,5 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

6

Đáp án

B

C

D

B

A

B

II. TỰ LUẬN: 7,0 điểm

Câu 7: (3,0 điểm)

- Chất dẫn điện là chất cho dòng điện đi qua. Chất dẫn điện gọi là vật liệu dẫn điện thường được dùng để làm các vật hay các bộ phận dẫn điện, ví dụ; đồng, nhôm, sắt...

- Chất cách điện là chất không cho dòng điện đi qua. Chất cách điện gọi là vật liệu cách điện khi được dùng để làm các vật hay các bộ phận cách điện, ví dụ: sứ, cao su...

Câu 8. (2,0 điểm)

Trên các cánh quạt điện trong gia đình thường bám bụi, vì khi quay cánh quạt sẽ cọ xát với không khí nên nó bị nhiễm điện và hút được các hạt bụi

Câu 9. (2,0 điểm)

- Vẽ đúng sơ đồ mạch điện

- Vẽ đúng chiều dòng điện trên hình vẽ

Đề thi giữa kì 2 Vật lý 7

3. Đề thi giữa kì 2 môn Vật lý lớp 7 Số 2

PHÒNG GD&ĐT CƯM'GAR
TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ
ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 2
MÔN: VẬT LÝ LỚP 7
Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1: (2,0 điểm)

a/ Dòng điện là gì?

b/ Nêu hai thiết bị điện hoạt động dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện.

Câu 2: (1,5 điểm)

Giải thích vì sao quạt điện quay, gió thổi mạnh, sau một thời gian lại có những hạt bụi bám vào cánh quạt, nhất là ở mép cánh?

Câu 3: (1,0 điểm)

Em hãy nêu một vài biện pháp an toàn điện mà em đã được học?

Câu 4: (2,0 điểm)

Thế nào là chất dẫn điện, chất cách điện? Lấy ví dụ minh họa.

Câu 5 (1,5 điểm)

Cho mạch điện gồm hai pin mắc nối tiếp với một bóng đèn, một công tắc đóng và các dây dẫn điện.

a/ Vẽ sơ đồ cho mạch điện trên.

b/ Dùng mũi tên xác định chiều dòng điện trong sơ đồ trên mạch điện trên.

Câu 6 (2,0 điểm)

Nguồn điện đóng vai trò như thế nào trong mạch điện? Có mấy loại nguồn điện ta thường gặp trong thực tế?

Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Vật lý lớp 7 số 2

Câu 1

a/ Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng

b/ Hai thiết bị điện hoạt động dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện: Bàn ủi điện, nồi cơm điện.

Câu 2

Cánh quạt quay cọ xát với không khí nên cánh quạt bị nhiễm điện, cánh quạt hút các hạt bụi gần đó. Mép quạt cọ xát nhiều nên nhiễm điện nhiều nhất, bám bụi nhiều nhất.

Câu 3

Khi có người bị điện giật thì không được chạm vào người đó mà cần phải tìm cách ngắt ngay công tắc điện và gọi người cấp cứu.

Câu 4

 • Chất dẫn điện là chất cho dòng điện đi qua, chất cách điện là chất không cho dòng điện đi qua.
 • Chất dẫn điẹn là: Đồng, nhôm...
 • Chất cách điện là: Nhựa, cao su...

Câu 5

a/ Vẽ đúng sơ đồ.

b/ Xác định đúng chiều dòng điện trong sơ đồ.

Câu 6

 • Nguồn điện có khả năng cung cấp dòng điện cho các dụng cụ điện hoạt động.
 • Có hai loại ngồn điện, đó là: Nguồn điện một chiều và ngồn điện xoay chiền

4. Đề thi giữa kì 2 môn Vật lý lớp 7 Số 3

PHÒNG GD&ĐT CHÂU THÀNH
TRƯỜNG THCS BIÊN GIỚI
ĐỀ THI GIỮA HK2 
MÔN: VẬT LÝ LỚP 7
Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1/ Dòng điện có mấy tác dụng, kể tên? (1,0 điểm)

Câu 2/ Hai quả cầu nhựa cùng kích thước nhiễm điện cùng loại để gần nhau có hiện tượng gì? (1,0 điểm)

Câu 3/ Hãy kể tên ba thiết bị hay dụng cụ điện có sử dụng nguồn điện là acquy? (1,0 điểm)

Câu 4/ Vì sao các ổ lấy điện trong nhà thường làm bằng nhựa mà không làm bằng nhôm? (1,0 điểm)

Câu 5/ Vì sao kìm sửa chữa điện phải có cán bọc cao su hay nhựa? (1,0 điểm)

Câu 6/ Thế nào là vật liệu dẫn điện, vật liệu cách điện? Cho ví dụ? (2,0 điểm)

Câu 7/ (3,0 điểm) Vẽ sơ đồ và chiều dòng điện của mạch điện gồm:

- Nguồn điện (2 pin mắc nối tiếp)

- 1 bóng đèn

- 1 khóa K đóng

Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Vật lý lớp 7 số 3

Câu 1: Dòng điện có 5 tác dụng: Tác dụng nhiệt, tác dụng phát sáng, tác dụng từ, tác dụng hóa học, tác dụng sinh lý.

Câu 2: Đẩy nhau

Câu 3: Đèn xe máy, ....

Câu 4: Nhựa là chất cách điện, đảm bảo an toàn điện.

Câu 5: Cao su và nhựa là chất cách điện. Đảm bảo khi sửa chữa điện, dòng điện không truyền sang người.

Câu 6

 • Chất dẫn điện là chất cho dòng điện đi qua. Ví dụ: Đồng, vàng, sắt
 • Chất cách điện là chất không cho dòng điện chạy qua. Ví dụ: Gỗ khô, mủ, cao su

Câu 7. Sơ đồ

Bộ đề thi giữa hk2 môn Vật lý lớp 7

5. Đề thi giữa kì 2 môn Vật lý lớp 7 Số 4

TRƯỜNG THCS TRIỆU THUẬN

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2015 – 2016

MÔN: VẬT LÝ LỚP 7

Thời gian làm bài: 45 phút

I. Phần trắc nghiệm: (2,0 điểm)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước phương án trả lời đúng nhất

Câu 1. Có thể làm cho lược nhựa nhiễm điện bằng cách nào?

 1. Nhúng lược nhựa vào nước ấm rồi lấy ra thấm khô nhẹ nhàng
 2. Áp sát lược nhựa một lúc lâu vào cực dương của pin
 3. Tì sát và vuốt nhẹ lược nhựa vào áo len
 4. Phơi lược nhựa ngoài trời nắng trong 3 phút

Câu 2. Hạt nhân mang điện tích:

 1. A. Dương
 2. Âm
 3. Cả hai loại diện tích
 4. Không mang điện

Câu 3. Các vật nào sau đây không có các êlectrôn tự do:

 1. Dây thép
 2. Dây đồng
 3. Dây nhôm
 4. Dây nhựa

Câu 4. Vật dẫn điện nóng lên là do:

 1. Tác dụng phát sáng
 2. Tác dụng nhiệt
 3. Tác dụng từ
 4. Tác dụng hóa học

II. Phần tự luận: (8,0 điểm)

Câu 5: Tìm từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau (2,0 điểm)

 1. Dòng điện là dòng (1)…có hướng
 2. Dòng điện trong kim loại là dòng (2)…….có hướng.

Câu 6: Lấy ví dụ vào bảng sau (2,0 điểm)

Vật dẫn điện

Vật cách điện

1)..........................................

2)..........................................

3)..........................................

4)..........................................

1)............................................

2)............................................

3)............................................

4)............................................

Câu 7: Người ta thường lắp cầu chì vào mỗi đầu mạch điện để là gì? Vì sao? (2,0 điểm)

Câu 8: Hãy nêu tác dụng sinh lí của dòng điện? (2,0 điểm)

6. Đề thi giữa kì 2 môn Vật lý lớp 7 Số 5

PHÒNG GD VÀ ĐT TAM ĐẢO
TRƯỜNG THCS BỒ LÝ

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT (HKII)
MÔN: VẬT LÝ 7
Năm học: 2015 - 2016
Thời gian: 45 phút (ngày 14 tháng 3 năm 2016)

I. TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm). Khoanh tròn chữ cái đứng trước phương án đúng:

Câu 1. Vật bị nhiễm điện là vật:

 1. Có khả năng đẩy hoặc hút vật nhẹ khác
 2. Có khả năng hút các vật nhẹ khác
 3. Có khả năng đẩy các vật nhẹ khác
 4. Không có khả năng đẩy hoặc hút các vật nhẹ khác

Câu 2. Kết luận nào dưới đây không đúng?

 1. Hai mảnh ni lông, sau khi cọ xát bằng vải khô và đặt gần nhau thì đẩy nhau
 2. Thanh thủy tinh và thanh nhựa sau khi cọ xát thích hợp đặt gần nhau thì hút nhau
 3. Có 2 loại điện tích là điện tích âm (-) và điện tích dương (+)
 4. Các điện tích cùng loại thì hút nhau, các điện tích khác loại thì đẩy nhau

Câu 3. Dòng điện là:

 1. Dòng các êlêctrôn tự do dịch chuyển có hướng
 2. Dòng các điện tích dịch chuyển có hướng
 3. Dòng các điện tích dương chuyển dời có hướng
 4. Dòng các êlêctrôn tự do dịch chuyển

Câu 4. Trong các sơ đồ mạch điện dưới đây, sơ đồ mạch điện đúng là:

đề kiểm tra vật lý

Câu 5. Hai điện tích cùng loại đưa lại gần nhau thì:

 1. Đẩy nhau
 2. Hút nhau
 3. Không đẩy; không hút
 4. Có lúc đẩy; lúc hút

Câu 6. Vật nào dưới đây có tác dụng từ?

 1. Một quả pin còn mới đặt riêng trên bàn
 2. Một mảnh nilon đã được cọ sát mạnh
 3. Một cuộn dây dẫn đang có dòng điện chạy qua
 4. Cả A, B, C

Câu 7. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về chiều của dòng điện trong một mạch điện kín có dùng nguồn điện là pin?

 1. Dòng điện đi ra từ cực dương của pin qua dây dẫn và các vật tiêu thụ điện đến cực âm của pin
 2. Dòng điện đi ra từ cực âm của pin qua dây dẫn và các vật tiêu thụ điện đến cực dương của pin
 3. Ban đầu, dòng điện đi ra từ cực dương của pin sau một thời gian dòng điện đổi theo chiều ngược lại
 4. Dòng điện có thể chạy theo bất kì chiều nào

Câu 8. Trong các vật dưới đây, vật cách điện là:

 1. Một đoạn dây thép
 2. Một đoạn dây nhôm
 3. Một đoạn dây nhựa
 4. Một đoạn ruột bút chì

II. TỰ LUẬN (6,0 điểm)

Câu 9. Hãy giải thích tại sao càng lau nhiều lần màn hình tivi hay mặt kính, mặt gương soi bằng khăn bông khô thì màn hình tivi hay mặt kính, mặt gương soi càng dính nhiều bụi vải?

Câu 10. Vẽ sơ đồ mạch điện gồm 1 bóng đèn; 1 công tắc K; 1pin; dùng mũi tên chỉ chiều dòng điện quy ước khi K đóng. Nếu đổi cực của pin thì đèn có sáng không, chiều dòng điện khi đó như thế nào?

Câu 11. Dòng điện chạy qua các vật dẫn đều có chung tác dụng gì? Lấy 1 ví dụ về tác dụng đó là có ích, 1 ví dụ về tác dụng đó là vô ích?

Câu 12. Có 5 vật A; B; C; D; E được nhiễm điện do cọ xát. Biết rằng A hút B; B đẩy C; C hút D và D đẩy E. Biết E mang điện tích âm. Vậy A, B, C, D mang điện tích gì? Vì sao?

Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Vật lý lớp 7 số 5

I. TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm): Chọn đúng đáp án mỗi câu được 0,5 điểm

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

A

D

B

B

A

D

A

C

II. TỰ LUẬN. (6,0 điểm)

Câu 9 (1,0 điểm)

Càng lau nhiều lần màn hình tivi hay mặt kính, mặt gương soi bằng khăn bông khô thì màn hình tivi hay mặt kính, mặt gương soi càng dính nhiều bụi vải bụi vải là do vải bông khô cọ xát vào màn hình tivi hay mặt kính, mặt gương soi nên đã làm cho chúng bị nhiễm điện

Câu 10 (3,0 điểm)

Vẽ đúng sơ đồ mạch điện (1,0 điểm)

Vẽ đúng chiều dòng điện trên hình vẽ (1,0 điểm)

Nếu đổi cục của pin thì đèn sáng bình thường và dòng điện có chiều ngược lại (1,0 điểm)

Câu 11 (2,0 điểm)

Dòng điện chạy qua các vật dẫn đều làm cho vật dẫn nóng lên. Nếu vật dẫn nóng lên tới nhiệt độ cao thì phát sáng.

Ví dụ tác dụng có ích: nồi cơm điện, bàn là...

Ví dụ tác dụng vô ích: máy bơm nước, máy quạt..

.............................................

Để giúp các em học sinh lớp 7 có tài liệu ôn thi giữa học kì 2, VnDoc giới thiệu Bộ đề thi giữa kì 2 lớp 7 với đầy đủ các môn, do VnDoc biên soạn hoặc sưu tầm từ nhiều trường THCS trên cả nước. Đây là tài liệu hữu ích cho thầy cô tham khảo ra đề, và các em học sinh ôn tập, làm quen với nhiều dạng đề thi khác nhau, chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt kết quả cao. Chúc các em học tốt.

Tham khảo thêm:

Ngoài Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Vật lý lớp 7. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 2 lớp 7 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì 2 lớp 7 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt.

Đánh giá bài viết
314 149.724
2 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Ngọc Nguyễn
  Ngọc Nguyễn

  ghi bên ngoài sai gdcd thành vật lí rối đó !!!


  Thích Phản hồi 15/03/21
  • Haiau Le
   Haiau Le

   😡   Thích Phản hồi 10:11 17/03
   Đề thi giữa kì 2 lớp 7 Xem thêm