Đề thi Hóa học kì 2 lớp 9 năm 2020 - Đề số 5

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Đề thi Hóa học kì 2 lớp 9 năm 2020 - Đề số 5 được VnDoc ra đề bám sát nội dung đề thi Hóa lớp 9 học kì 2, phù hợp đánh giá năng lực của các bạn trong khoảng thời gian 45 phút, đồng thời luyện tập các thao tác làm bài nhanh, chính xác đảm bảo kết quả thi tốt.

Trắc nghiệm Hóa học 9

Xem thêm