Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 54

Trắc nghiệm Polime hóa 9

Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 54 được VnDoc biên soạn gửi tới bạn đọc là tổng hợp các dạng bài tập trong bài dưới dạng câu hỏi trắc nghiệm, giúp cho các bạn học sinh dễ dàng ôn luyện củng cố bài tập. Mời các bạn khảo.

A. Câu hỏi trắc nghiệm hóa 9 Polime

Câu 1. Phát biểu nào sau đây không đúng

A. Polime có phân tử khối lớn, phân tử được cấu tạo từ nhiều mắt xích.

B. Polime có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi cao

C. Các polime thường khó tan trong nước

D. Các polime đều có nguồn gốc từ thiên nhiên

Câu 2. Trùng hợp m tấn etilen thu được 1 tấn polietilen (PE) với hiệu suất phản ứng bằng 80%. Giá trị của m là

A. 1,80.

B. 2,00.

C. 0,80.

D. 1,25.

Câu 3. Trong số các loại tơ sau : tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ vinilon. Những loại tơ nào thuộc loại tơ nhân tạo ?

A.  tơ visco và tơ axetat

B. tơ visco và tơ vinilon

C. tơ nilon-6,6 và tơ capron

D. tơ tằm và tơ vinilon

Câu 4. Chất nào sau đây thuộc loại polime thiên nhiên, mạch phân nhánh?

A. Amilopectin

B. Xenlulozo

C. Cao su lưu hóa

D. Nhựa rezol

Câu 5. Poli(vinl axetat) là polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp monome nào sau đây

A. C2H5COO-CH=CH2

B. CH2=CH-COO-CH3

C. CH2=CH-COO-C2H5

D. CH3COO-CH=CH2

Câu 6. Mắt xích của PE?

A. Metan

B. Aminoaxit

C. Etilen

D. Etanol

Câu 7. Dãy nào sau đây đều gồm các chất thuộc loại polime?

A. Metan, etilen, polietilen

B. Poli (vinyl clorua), tinh bột, polietilen

C. Poli (vinyl clorua), etilen, polietilen

D. Metan, tinh bột, polietilen

Câu 8. Một polime Y có cấu tạo như sau: …-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-… Công thức một mắt xích của polime Y là

A. -CH2-CH2-CH2-

B. -CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-

C. -CH2-CH2-

D. -CH2-

Câu 9. Thủy tinh hữu cơ là polime có tên là poli(metyl metacrylat). Ưu điểm của loại thủy tinh này khi bị va đập nó cũng không vỡ thành các mảnh sắc nhọn mà thành những hạt như hạt ngô. Nhờ tính chất này mà thủy tinh hữu cơ đã được sử dụng chế tạo.

A. mắt kính

B. kính an toàn làm kính ô tô

C. kính cửa sổ

D. kính làm bể cá

Câu 10. Một mẫu cao su buna chứa polibutađien và các phụ gia vô cơ (khi cháy không tạo thành CO2 và H2O). Đốt cháy hoàn toàn 5,0 gam mẫu cao su trên thu được 6,72 lít khí CO2 (đktc) và 4,05 gam nước. Phần trăm polibutadien trong mẫu cao su trên bằng

A. 81,0%

B. 82,5%

C. 75,0%

D. 90,0%

B. Đáp án hướng dẫn giải câu hỏi trắc nghiệm polime hóa 9

1D2D3A4A5D
6C7B8C9B10A

Câu 2. 

CH2=CH2\overset{t^{\circ },xt,p }{\rightarrow} (-CH2-CH2-)n

28 tấn → 28 tấn

1 tấn ← 1 tấn (theo lí thuyết)

Vì H = 80% nên khối lượng etieln thực tế cần lấy là: metilen = metilen lí thuyết : 0,8 = 1:0,8= 1,25 (tấn)

Câu 10. Ta có nCO2 = 6,72/22,4 = 0,3 mol

nH2O = 4,05/18 = 0,225 mol

=> mpolibutadien = mC + mH = 0,3.12 + 0,225.2 = 4,05 gam

Vậy phần trăm polibutadien trong mẫu cao su trên là: 4,05/5.100% = 81,0%

..................................................

Trên đây VnDoc đã gửi tới các bạn bộ tài liệu Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 54 tới các bạn. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 9, Chuyên đề Vật Lí 9, Lý thuyết Sinh học 9, Giải bài tập Hóa học 9, Tài liệu học tập lớp 9 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Luyện thi lớp 9 lên lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 158
Sắp xếp theo
    Trắc nghiệm Hóa học 9 Xem thêm