Đề thi Hóa học kì 2 lớp 9 năm 2020 - Đề số 7

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Đề thi Hóa học kì 2 lớp 9 năm 2020 - Đề số 7, đươc biên soạn với 25 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án đi kèm, nội dung câu hỏi được phân chia ở các mức độ câu hỏi khác nhau giúp đánh giá năng lực, cũng như củng cố ôn tập dành cho các bạn.

Trắc nghiệm Hóa học 9

Xem thêm