Đề thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 9 Phòng GD&ĐT Quan Sơn, Thanh Hóa năm học 2016 - 2017

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Đề thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 9 Phòng GD&ĐT Quan Sơn, Thanh Hóa năm học 2016 - 2017. Đề thi gồm có 5 câu hỏi tự luận với thời gian làm bài là 150 phút. Đề thi tương đối dài chính vì vậy trong quá trình làm bài các bạn cần phân bổ thời gian sao cho hợp lý để đạt được thành tích tốt nhất.
Thi học sinh giỏi lớp 9 Xem thêm