Đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 9 Phòng GD&ĐT Thanh Oai, Hà Nội năm học 2016 - 2017

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 9 Phòng GD&ĐT Thanh Oai, Hà Nội năm học 2016 - 2017. Đề thi gồm có 4 câu hỏi tự luận với thời gian làm bài là 150 phút. Phần đáp án đã được VnDoc cập nhật đầy đủ và chính xác để bạn có thể đối chiếu kết quả bài làm ngay sau khi làm xong.
Thi học sinh giỏi lớp 9 Xem thêm