Đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 9 thành phố Hải Dương năm học 2016 - 2017 vòng 1

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Đề thi học sinh giỏi môn lịch sử lớp 9 thành phố Hải Dương năm học 2016 - 2017 vòng 1. Đề được chia làm 2 phần: Lịch sử thế giới chiếm 60% số điểm với 3 câu hỏi, lịch sử Việt Nam chiếm 40% số điểm với 2 câu hỏi và thời gian để các em học sinh hoàn thiện bài thi là 150 phút
Thi học sinh giỏi lớp 9 Xem thêm