Flashcards for Kids: Food

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Flashcards for Kids: Food 229 KB 28/08/2016 9:56:00 CH
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Bài viết hôm nay sẽ chỉ cho các bạn cách giao tiếp tiếng anh với chủ đề ăn uống nhé. Có một số loại đồ ăn và đồ uống được sử dụng hàng ngày được liệt kê dưới đây nhé các bé. Mời các bé học bài Flashcards for Kids: Food - Từ vựng tiếng Anh trẻ em qua hình ảnh chủ đề Food.
Xem thêm các thông tin về Flashcards for Kids: Food
Từ vựng tiếng Anh Xem thêm