Hãy nêu đặc điểm cấu tạo trong của ếch để thích nghi với đời sống trên cạn. Vẽ và ghi chú các phần cấu tạo của bộ não ếch.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Giải bài tập trang 119 SGK Sinh học 7: Hãy nêu đặc điểm cấu tạo trong của ếch để thích nghi với đời sống trên cạn. Vẽ và ghi chú các phần cấu tạo của bộ não ếch được VnDoc sưu tầm nhằm giúp bạn biết Giải bài tập Sinh học 7 và học tốt môn học này.
Sinh học lớp 7 Xem thêm