Học tiếng Anh với TED: Tại sao suy nghĩ bạn xấu xí lại không tốt cho bạn?

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Mời bạn cùng lắng nghe video học tiếng Anh với TED với chủ đề "Tại sao suy nghĩ bạn xấu xí lại không tốt cho bạn?" của Meaghan Ramsey. Sau đây mời các bạn lắng nghe và theo dõi transcript và subtitle để nắm rõ hơn nội dung bài nghe.
Học tiếng Anh cùng người nổi tiếng Xem thêm