Kế hoạch dạy học kì 2 lớp 5 môn Khoa học Giảm tải (8 tuần)

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Kế hoạch dạy học kì 2 lớp 5 môn Khoa học Giảm tải (8 tuần) là tài liệu cho các thầy cô tham khảo hướng dẫn các em học sinh ôn tập, dạy và học trên lớp đúng tiến trình.
Khoa học 5 Xem thêm