Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Phân biệt Thì quá khứ hoàn thành & Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.

Ngữ pháp tiếng Anh thực hành - Grammar in Use

Xem thêm