Phân biệt Thì quá khứ hoàn thành & Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Tài liệu Phân biệt Thì quá khứ hoàn thành & Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn mà VnDoc.com cung cấp dưới đây giúp bạn biết được cấu trúc, cách sử dụng, dấu hiệu nhận biết, cách thành lập động từ ở dạng phân từ II, bài tập của thì quá khứ hoàn thành và quá khứ hoàn thành tiếp diễn.

Ngữ pháp tiếng Anh thực hành - Grammar in Use

Xem thêm