Phân biệt thì tương lai đơn và tương lai gần

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Để giúp các bạn phân biệt rõ giữa thì tương lai đơn và tương lai gần, sau đây, VnDoc xin đưa ra một số điểm cơ bản giúp bạn sử dụng đúng ngữ cảnh. Mời các bạn tham khảo.

Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản

Xem thêm